Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Stationsvägen 8, 184 50, ÅKERSBERGA
Tel.nummer
08-54060066
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556606-9505
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Frameland AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Frameland AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Österåker
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 5/15: Godkänd

Tillväxten är ok men lönsamheten är mycket svag. Dessutom är den bakomliggande styrkan i bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
4,17% (2016)
Kassalikviditet
117,44%
161,88% (2016)
Soliditet
Saknas
57,91% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
63,09% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
1
0
0
0
3
-
117,44%
-
3
2 541
105
79
765
0
621
4,17%
161,88%
57,91%
3
2 679
146
146
768
0
762
5,60%
104,99%
55,21%
3
2 207
115
115
710
0
527
5,62%
77,02%
47,61%
3
2 232
165
165
788
-
461
7,93%
90,88%
28,17%
3
2 410
-174
-174
871
-
575
-6,31%
45,05%
6,54%
3
2 893
-18
-18
1 196
0
751
0,38%
62,82%
8,44%
3
2 599
-201
-201
1 159
0
547
-7,23%
51,44%
10,27%
3
2 602
-77
-77
1 218
0
669
-2,15%
45,25%
26,27%
5
2 850
-56
-56
1 287
180
471
-0,56%
88,03%
50,27%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
21
1
2 541
-
106
105
2 679
-
150
146
2 207
-
124
115
2 232
-
177
165
2 410
-
-152
-174
2 893
-
11
-18
2 599
-
-188
-201
2 602
-
-56
-77
2 846
4
-16
-56

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
159
159
-
79
686
765
-
35
733
768
-
75
635
710
-
61
727
788
-
104
767
871
-
160
1 036
1 196
-
205
954
1 159
-
240
978
1 218
-
244
1 043
1 287

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
382
-
86
468
443
-
-
120
202
765
424
-
-
4
341
769
338
-
-
63
309
710
222
-
-
259
307
788
57
-
-
268
546
871
101
-
-
471
624
1 196
119
-
-
381
659
1 159
320
-
-
413
484
1 217
647
-
-
289
351
1 287

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
3
-
-
-
-
-
-
621
-
215
-
2 541
-
-
762
-
218
-
2 679
-
-
527
-
167
-
2 207
-
-
461
-
123
-
2 232
-
-
575
-
208
-
2 410
-
-
751
-
261
-
2 893
-
-
547
-
195
-
2 599
-
-
669
-
237
-
2 602
180
-
471
-
223
-
2 850

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
403
-100,00%
-
-
-
-
117,44%
3
847
281
137
-5,15%
4,17%
63,09%
19,05%
57,91%
161,88%
3
893
329
166
21,39%
5,60%
63,57%
14,63%
55,21%
104,99%
3
736
232
137
-1,12%
5,62%
59,63%
14,77%
47,61%
77,02%
3
744
197
221
-7,39%
7,93%
65,64%
18,82%
28,17%
90,88%
3
803
263
-96
-16,70%
-6,31%
100,00%
9,17%
6,54%
45,05%
3
964
339
67
11,31%
0,38%
59,14%
14,24%
8,44%
62,82%
3
866
250
-135
-0,12%
-7,23%
100,00%
11,35%
10,27%
51,44%
3
867
303
-6
-8,57%
-2,15%
100,00%
18,99%
26,27%
45,25%
5
569
177
1
-
-0,56%
100,00%
24,31%
50,27%
88,03%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra uppdrag inom affärsutveckling, finansiering och övrig utveckling inom företrädesvis teknikbaserade företag, utredningsuppdrag inom innovationsområdet, värdepappershantering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556606-9505
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-02-20
Juridiskt namn
Frameland AB
Länsäte
Österåker

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Stoltz, Tom Rikard (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Näslund, Mona Christina (f. 1957)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).