D Olssons Skogsavverkning AB

D Olssons Skogsavverkning AB

Ekonomisk rating (2017)

5
Väl godkänd Poäng: 7/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skåneröd 17, 457 61, HÄLLEVADSHOLM
Tel.nummer
0524-50030
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556564-9588
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
D Olssons Skogsavverkning AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
D Olssons Skogsavverkning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Munkedal
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 7/15: Väl godkänd

Lönsamheten och den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet och kassalikviditet är godkänd. Dock är tillväxten hos bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
3,42%
4,66% (2016)
Kassalikviditet
37,37%
50,65% (2016)
Soliditet
31,55%
29,85% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
9
20 756
437
79
18 052
-
-
3,42%
37,37%
31,55%
8
13 884
440
340
19 689
0
2 762
4,66%
50,65%
29,85%
6
11 688
27
73
19 439
0
1 916
1,93%
57,07%
28,48%
5
12 631
626
413
17 733
0
1 114
8,84%
69,39%
30,81%
4
10 073
1 037
274
12 834
-
1 225
13,93%
78,03%
40,06%
4
8 338
940
463
9 554
309
628
13,17%
92,27%
45,55%
3
8 423
462
393
8 095
305
215
6,48%
114,03%
45,06%
2
4 775
-575
596
7 849
172
39
-11,11%
125,30%
42,19%
3
7 980
750
440
8 130
314
534
14,34%
151,22%
46,70%
4
11 665
1 204
265
11 573
238
1 016
14,67%
69,79%
28,28%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
20 756
-
709
437
13 878
6
647
440
11 572
116
222
27
11 276
1 355
990
626
9 351
722
1 288
1 037
8 260
78
1 070
940
8 423
-
536
462
4 708
67
-526
-575
6 979
1 001
965
750
10 805
860
1 567
1 204

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
15 332
2 720
18 052
-
16 132
3 557
19 689
-
16 550
2 889
19 439
-
14 483
3 249
17 732
-
10 151
2 682
12 833
-
7 113
2 441
9 554
-
5 083
3 012
8 095
-
4 429
3 420
7 849
-
4 896
3 234
8 130
-
8 816
2 757
11 573

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 730
2 520
-
4 626
7 176
18 052
3 651
2 853
-
6 294
6 891
19 689
3 311
2 853
-
8 214
5 062
19 440
3 238
2 853
-
6 960
4 682
17 733
2 825
2 970
-
3 698
3 341
12 834
2 552
2 307
-
2 173
2 523
9 555
2 089
1 998
-
1 414
2 595
8 096
1 696
2 071
-
1 402
2 680
7 849
1 100
3 457
-
1 478
2 095
8 130
685
3 318
-
3 796
3 773
11 572

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
20 756
-
-
2 762
-
977
-
13 884
-
-
1 916
-
577
-
11 688
-
-
1 114
-
466
-
12 631
-
-
1 225
-
319
-
10 073
309
-
628
-
260
-
8 338
305
-
215
-
171
-
8 423
172
-
39
-
93
-
4 775
314
100
534
-
240
-
7 980
238
-
1 016
-
402
26
11 665

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
9
2 306
494
4245
49,56%
3,42%
100,00%
-21,47%
31,55%
37,37%
8
1 735
504
3930
19,93%
4,66%
100,00%
-24,02%
29,85%
50,65%
6
1 929
426
3069
2,63%
1,93%
100,00%
-18,78%
28,48%
57,07%
5
2 255
435
3275
20,59%
8,84%
85,38%
-12,71%
30,81%
69,39%
4
2 338
399
4035
13,21%
13,93%
88,85%
-7,05%
40,06%
78,03%
4
2 065
333
2895
-1,94%
13,17%
77,51%
-0,99%
45,55%
92,27%
3
2 808
254
1673
78,91%
6,48%
48,76%
4,95%
45,06%
114,03%
2
2 354
173
292
-32,54%
-11,11%
59,90%
15,72%
42,19%
125,30%
3
2 326
351
2093
-35,41%
14,34%
59,51%
16,32%
46,70%
151,22%
4
2 701
456
3789
-
14,67%
67,99%
-9,40%
28,28%
69,79%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva datateknisk konsultation och utveckling och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556564-9588
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-01-22
Juridiskt namn
D Olssons Skogsavverkning AB
Länsäte
Munkedal

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Abrahamsson, Ulla-Britt (f. 1952)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Olsson, Dennis Mikael (f. 1971)
Styrelsesuppleant
Olsson, Olivia Katarina (f. 1974)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).