Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Solkurvan 24, 226 51, LUND
Tel.nummer
073-6566970
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556698-9884
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2006
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Statistical Solutions IP AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Statistical Solutions IP AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lund
Nyckeltal
Vinstmarginal
64,30%
60,58% (2016)
Kassalikviditet
621,98%
618,59% (2016)
Soliditet
75,96%
75,52% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
591
380
253
1 175
-
-
64,30%
621,98%
75,96%
1
416
251
145
1 002
0
0
60,58%
618,59%
75,52%
1
640
425
273
913
0
0
66,41%
760,87%
79,05%
1
474
337
196
642
0
0
71,10%
1 833,33%
85,61%
1
434
306
175
585
0
0
70,97%
608,89%
77,58%
1
466
313
187
637
-
0
67,17%
284,36%
63,15%
1
534
434
319
707
0
0
91,75%
300,00%
66,81%
1
836
259
189
712
384
0
31,10%
194,52%
49,63%
1
839
183
96
763
395
0
23,00%
147,36%
33,99%
1
763
143
98
696
373
0
18,87%
138,24%
31,45%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
591
-
380
380
416
-
251
251
640
-
424
425
474
-
336
337
434
-
308
306
466
-
313
313
473
61
434
434
836
-
260
259
839
-
193
183
763
-
144
143

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
44
1 132
1 176
-
38
965
1 003
-
38
875
913
-
38
605
643
-
38
548
586
-
38
600
638
-
38
669
707
-
38
675
713
-
38
725
763
-
38
658
696

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
533
461
0
0
182
1 176
440
406
0
0
156
1 002
455
342
0
0
115
912
339
270
0
0
33
642
308
187
0
0
90
585
318
108
0
0
211
637
431
53
0
0
223
707
312
53
0
0
347
712
218
53
0
0
492
763
215
5
0
0
476
696

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
165
591
-
-
-
-
-
160
416
-
-
-
-
-
160
640
-
-
-
-
-
157
474
-
-
-
-
-
165
434
-
-
-
-
-
185
466
-
-
-
-
-
300
534
384
-
-
-
121
200
836
395
-
-
-
124
95
839
373
-
-
-
121
93
763

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
591
-
380
42,07%
64,30%
100,00%
160,74%
75,96%
621,98%
1
416
-
251
-35,00%
60,58%
100,00%
194,47%
75,52%
618,59%
1
640
-
424
35,02%
66,41%
100,00%
118,75%
79,05%
760,87%
1
474
4
336
9,22%
71,10%
100,00%
120,68%
85,61%
1 833,33%
1
434
6
308
-6,87%
70,97%
100,23%
105,53%
77,58%
608,89%
1
466
7
313
-1,48%
67,17%
100,00%
83,48%
63,15%
284,36%
1
473
-
434
-43,42%
91,75%
100,00%
94,29%
66,81%
300,00%
1
836
508
260
-0,36%
31,10%
100,00%
39,23%
49,63%
194,52%
1
839
523
193
9,96%
23,00%
100,00%
27,77%
33,99%
147,36%
1
763
493
144
-
18,87%
100,00%
23,85%
31,45%
138,24%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva FoU, konsultverksamhet och analyser inom området statistik, programutveckling samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556698-9884
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2006-03-03
Juridiskt namn
Statistical Solutions IP AB
Länsäte
Lund

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Nilsson, Dan Mattias (f. 1980)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Ingemansson, Stig Johan (f. 1977)
Styrelsesuppleant
Ingemansson, Sol-Britt Barbro (f. 1941)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).