Stockholms stad Stadsledningskontoret

Ekonomisk rating (2001)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ragnar Östbergs plan 1, 112 20, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-6673118
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-0142
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Stockholms stad Stadsledningskontoret
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Stockholms stad Stadsledningskontoret
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2001)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
47,69%
48,27% (2000)
Kassalikviditet
95,13%
87,36% (2000)
Soliditet
57,06%
64,68% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
43 870 100
6 443 100
3 247 600
92 012 096
-
-
39,13%
45,06%
67,09%
46986
41 890 500
5 623 300
2 724 100
92 372 000
-
-
38,76%
37,94%
62,68%
48689
36 709 700
1 396 800
-3 443 000
97 815 600
-
-
24,98%
31,79%
56,41%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
21 349 100
22 521 000
7 112 600
6 443 100
19 981 600
21 908 900
6 672 100
5 623 300
16 062 600
20 647 100
2 629 000
1 396 800

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
83 957 504
8 054 600
92 012 104
-
83 718 496
8 653 500
92 371 996
-
93 755 696
4 059 900
97 815 596

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
61 731 300
0
5 372 600
10 735 900
14 074 400
91 914 200
57 900 800
0
3 924 900
15 577 600
14 876 400
92 279 700
55 177 400
0
7 055 900
22 918 300
12 572 300
97 723 900

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
43 870 100
-
-
-
-
-
-
41 890 500
-
-
-
-
-
-
36 709 700

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
12485200
6,84%
39,13%
-
-28,20%
67,09%
45,06%
46 986
425
-
10597000
24,40%
38,76%
-
-31,14%
62,68%
37,94%
48 689
330
-
9684900
-
24,98%
-
-53,00%
56,41%
31,79%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
45100
29 570 300
1 875 300
247 300
79 691 904
-
9 696 000
47,69%
95,13%
57,06%
43400
28 759 200
2 213 600
225 700
69 042 600
0
9 473 000
48,27%
87,36%
64,68%
45100
27 375 000
4 735 000
205 000
69 083 296
0
9 564 000
31,30%
97,60%
64,31%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
7 049 300
22 521 000
946 500
1 875 300
6 850 300
21 908 900
1 521 600
2 213 600
6 727 900
20 647 100
329 700
4 735 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
51 864 800
27 827 100
79 691 900
-
52 121 200
16 921 400
69 042 600
-
59 339 800
9 743 500
69 083 300

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
45 475 500
0
3 514 200
3 214 400
27 487 800
79 691 900
44 655 200
0
2 437 200
5 977 800
15 972 400
69 042 600
44 429 500
0
5 736 000
8 968 300
9 949 500
69 083 300

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
9 696 000
-
4 075 000
-
29 570 300
-
-
9 473 000
-
3 916 000
-
28 759 200
-
-
9 564 000
-
3 914 000
-
27 375 000

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
45 100
156
-
4460700
2,90%
47,69%
-
4,81%
57,06%
95,13%
43 400
158
-
3958800
1,82%
48,27%
-
13,85%
64,68%
87,36%
45 100
149
-
6065700
-
31,30%
-
-3,06%
64,31%
97,60%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-0142
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Stockholms stad Stadsledningskontoret
Länsäte
Stockholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN85323 Gymnasial utbildning, annan | SN41100 Byggprojektering | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN42210 VVS anläggningsentreprenör | SN47911 Post- & interneth, brett sortiment | SN55900 Logiverksamhet, övrig | SN56100 Restaurang | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN5610030 Kafé | SN56291 Personalmatsal | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN81210 Städbolag, lokaler, kontor | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532130 Frisörskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532163 Energiprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532167 Hantverksprogram | SN8532172 Naturbruksprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN8532175 Övriga utbildningsprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85591 Arbetsmarknadsutbildning | SN85594 Personalutbildningsföretag | SN8559420 Språkutbildning | SN85599 Utbildning, övrig | SN85600 Utbildningsserviceföretag | SN86101 Primärvård, sluten | SN8610110 Sjukhem | SN86102 Somatisk vård, sjukhus | SN86211 Primärvård med läkare | SN8621110 Vårdcentral | SN86909 Öppen hälso- & sjukvård, ej läkare | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87202 Vårdboende för barn & ungdomar | SN87203 Vårdboende för vuxna | SN8720310 Vård- & behandlingshem | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN87902 Särskilt boende för vuxna | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88992 Missbruksvård vuxna, öppen | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN88995 Flyktingförläggning | SN90020 Service till artistisk verksamhet | SN9002010 Teater | SN90040 Teatrar & konserthus | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101120 Länsbibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN9101145 Sjukhusbibliotek | SN9101150 Läromedelscentral | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN91030 Kulturmiljöinstitution | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311930 Simhall | SN9311950 Idrottsplats, idrottsanläggning | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN94200 Arbetstagarorganisation | SN94910 Religiösa samfund | SN9491050 Kyrkogårdsförvaltning | SN94990 Ideell, kulturell organisation | SN95290 Reparationsverkstad, övrig | SN96030 Begravningsbyrå | SN96090 Serviceverksamhet, övrig | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN8531160 Ekonomiprogrammet | SN8532178 VVS- & fastighetsprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).