Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Köpmangatan 6, 572 30, OSKARSHAMN
Tel.nummer
0491-13900
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556192-6642
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1976
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Electrolux Home
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Electrolux Home
Status
Aktiv
Kommunsäte
Oskarshamn
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,20%
5,10% (2017)
Kassalikviditet
281,43%
247,31% (2017)
Soliditet
76,21%
72,49% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
5
13 021
540
420
5 759
-
-
4,20%
281,43%
76,21%
5
13 158
661
515
5 579
0
0
5,10%
247,31%
72,49%
5
15 476
1 585
1 060
5 265
0
1 766
10,42%
276,10%
72,73%
4
12 077
490
315
4 564
0
1 507
4,20%
155,85%
55,60%
5
19 019
480
83
3 883
0
2 302
2,73%
156,64%
55,51%
6
13 699
-356
-186
3 467
-
1 654
-2,43%
122,56%
53,88%
6
15 764
202
129
3 363
0
1 692
1,53%
202,03%
65,05%
5
13 716
-177
5
3 634
363
1 101
-1,12%
83,77%
57,40%
5
11 980
98
70
3 848
353
948
1,19%
123,84%
58,93%
5
13 060
408
189
3 273
353
1 032
3,64%
135,83%
68,68%

Resultaträkning (tkr)

2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
12 879
142
509
540
13 010
148
627
661
15 256
220
1 551
1 585
12 034
43
475
490
18 919
100
486
480
13 673
26
-355
-356
15 764
-
219
202
13 716
-
-175
-177
11 980
-
88
98
13 060
-
404
408

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
24
5 736
5 760
-
-
5 579
5 579
-
-
5 265
5 265
-
43
4 522
4 565
-
92
3 791
3 883
-
166
3 302
3 468
-
215
3 149
3 364
-
264
3 371
3 635
-
315
3 533
3 848
-
374
2 899
3 273

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 886
645
-
-
1 228
5 759
3 541
645
-
-
1 393
5 579
3 326
645
-
-
1 293
5 264
2 266
348
-
-
1 950
4 564
1 951
262
-
300
1 370
3 883
1 868
-
-
300
1 299
3 467
2 055
170
-
300
839
3 364
1 975
142
-
-
1 516
3 633
2 001
342
-
-
1 506
3 849
1 981
342
-
-
949
3 272

Löner & utdelning (tkr)

2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
400
13 021
-
-
-
-
-
-
13 158
-
-
1 766
-
800
300
15 476
-
-
1 507
-
687
-
12 077
-
-
2 302
-
1 121
-
19 019
-
-
1 654
-
741
-
13 699
-
-
1 692
-
761
-
15 764
363
-
1 101
-
639
50
13 716
353
-
948
-
587
30
11 980
353
-
1 032
-
716
50
13 060

Nyckeltal

2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
5
2 576
496
514
-1,01%
4,20%
100,00%
35,00%
76,21%
281,43%
5
2 602
531
627
-14,72%
5,10%
100,00%
32,18%
72,49%
247,31%
5
3 051
517
1594
26,77%
10,42%
100,00%
26,04%
72,73%
276,10%
4
3 009
553
524
-36,39%
4,20%
100,00%
21,37%
55,60%
155,85%
5
3 784
690
560
38,37%
2,73%
100,00%
12,80%
55,51%
156,64%
6
2 279
403
-306
-13,26%
-2,43%
100,00%
14,65%
53,88%
122,56%
6
2 627
409
268
14,93%
1,53%
100,00%
14,65%
65,05%
202,03%
5
2 743
424
-124
14,49%
-1,12%
100,00%
13,52%
57,40%
83,77%
5
2 396
383
147
-8,27%
1,19%
100,00%
16,92%
58,93%
123,84%
5
2 612
421
449
-
3,64%
100,00%
14,93%
68,68%
135,83%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag inköpa och försälja datorer och kontorsprodukter ävensom kringutrustning, programvaror och andra hjälpmedel för databehandling, utveckling av franchisekoncept inom databranschen samt därmed förenliga verksamheter.

Org.nummer
556192-6642
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1976-07-12
Juridiskt namn
Electrolux Home
Länsäte
Oskarshamn

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Johansson, Sara Louise (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Johansson, Lars Mikael (f. 1961)
Styrelsesuppleant
Johansson, Anna Eva-Lena (f. 1966)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).