Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ankarskatavägen 18, 941 64, PITEÅ
Tel.nummer
0911-10072
E-postadress
info@ergonomiprodukter.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556572-9398
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ergonomiprodukter Sverige AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ergonomiprodukter Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,23%
-5,31% (2016)
Kassalikviditet
108,51%
78,38% (2016)
Soliditet
7,84%
(2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
3 918
-14
-14
1 428
-
-
-0,23%
108,51%
7,84%
1
5 014
-272
-192
1 874
0
169
-5,31%
78,38%
0,00%
1
3 114
241
191
1 444
0
410
8,04%
111,08%
40,68%
2
2 710
58
48
1 051
0
385
2,36%
124,06%
47,51%
2
2 624
77
54
1 057
-
382
3,13%
108,09%
43,14%
2
3 149
146
85
1 004
-
458
4,83%
100,68%
39,80%
2
2 838
98
66
814
0
441
3,70%
84,28%
35,87%
2
2 371
40
23
644
312
149
2,15%
100,24%
34,28%
2
2 024
13
11
540
271
27
1,19%
91,18%
35,47%
1
2 133
6
8
514
210
102
0,66%
86,34%
35,58%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 913
5
-9
-14
5 014
-
-268
-272
3 059
55
246
241
2 710
-
64
58
2 624
-
82
77
3 145
4
152
146
2 836
2
105
98
2 367
4
51
40
2 024
-
24
13
2 133
-
14
6

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
1 428
1 428
-
-
1 874
1 874
-
6
1 439
1 445
-
14
1 037
1 051
-
22
1 035
1 057
-
30
974
1 004
-
38
776
814
-
3
641
644
-
10
530
540
-
17
498
515

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
112
-
-
-
1 316
1 428
0
-
-
4
1 744
1 748
525
80
-
-
839
1 444
433
85
-
-
532
1 050
385
91
-
-
581
1 057
331
88
-
-
584
1 003
246
59
-
-
509
814
181
51
-
-
412
644
158
43
-
-
340
541
147
46
-
-
322
515

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
3 918
-
-
169
-
65
-
5 014
-
-
410
-
141
200
3 114
-
-
385
-
131
100
2 710
-
-
382
-
130
-
2 624
-
-
458
-
132
-
3 149
-
-
441
-
137
-
2 838
312
-
149
-
144
-
2 371
271
-
27
-
113
-
2 024
210
-
102
-
118
-
2 133

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
-9
-21,96%
-0,23%
100,00%
2,86%
7,84%
108,51%
1
5 014
234
-268
63,91%
-5,31%
100,00%
2,59%
-
78,38%
1
3 059
563
254
12,88%
8,04%
100,00%
19,61%
40,68%
111,08%
2
1 355
269
72
3,28%
2,36%
100,00%
18,63%
47,51%
124,06%
2
1 312
257
90
-16,57%
3,13%
100,00%
17,30%
43,14%
108,09%
2
1 573
307
160
10,90%
4,83%
100,00%
12,40%
39,80%
100,68%
2
1 418
253
110
19,81%
3,70%
100,00%
9,41%
35,87%
84,28%
2
1 184
246
58
16,95%
2,15%
100,00%
9,67%
34,28%
100,24%
2
1 012
209
31
-5,11%
1,19%
100,00%
9,39%
35,47%
91,18%
1
2 133
440
21
-
0,66%
100,00%
8,25%
35,58%
86,34%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva förvaltning, köp och försäljning av fast egendom, andelar och bostadsrätter samt annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556572-9398
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-07-02
Juridiskt namn
Ergonomiprodukter Sverige AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Lundin, Mats Ola (f. 1962)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Eriksson, John Holger (f. 1963)
Styrelseledamot
Flaum, Per Martin (f. 1955)
Eriksson, John Holger (f. 1963)
Styrelsesuppleant
Lantz, Eva-Lotta Maria (f. 1965)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).