Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Tingshögsvägen 106-41, 271 71, NYBROSTRAND
Tel.nummer
0411-17090
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556342-6732
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Syd Buss AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Syd Buss AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ystad
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,78%
3,50% (2016)
Kassalikviditet
39,99%
36,04% (2016)
Soliditet
16,62%
9,87% (2016)
Bruttovinstmarginal
72,18%
71,33% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
10
17 803
652
384
9 581
-
-
4,78%
39,99%
16,62%
10
16 981
342
138
10 661
0
4 537
3,50%
36,04%
9,87%
7
15 085
-2 205
-418
11 760
0
3 952
-13,32%
44,87%
6,45%
7
18 147
370
1
15 782
0
4 417
5,07%
41,24%
16,28%
7
16 628
-11
-13
11 708
-
3 802
2,28%
32,42%
21,83%
11
19 013
401
215
14 611
-
4 315
5,95%
44,34%
17,82%
11
16 013
-76
-296
15 326
330
3 124
1,83%
47,46%
15,59%
13
14 479
-286
-291
9 382
120
3 104
-1,30%
59,98%
26,79%
13
12 531
-3 376
-201
11 520
405
2 947
-25,76%
75,20%
33,03%
24
20 690
1 875
-25
17 795
630
3 813
11,36%
128,21%
36,43%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
17 082
721
817
652
15 878
1 103
556
342
14 200
885
-1 893
-2 205
16 474
1 673
836
370
15 163
1 465
344
-11
16 995
2 018
1 010
401
15 269
744
279
-76
13 342
1 137
-174
-286
11 570
961
-3 028
-3 376
20 427
263
2 286
1 875

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
7 748
1 833
9 581
-
8 751
1 910
10 661
-
9 327
2 434
11 761
-
13 187
2 595
15 782
-
9 611
2 097
11 708
-
12 111
2 500
14 611
-
12 938
2 388
15 326
-
6 311
3 070
9 381
-
8 877
2 644
11 521
-
12 155
5 640
17 795

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 280
400
0
3 318
4 584
9 582
896
200
0
4 266
5 300
10 662
758
0
0
5 578
5 425
11 761
1 176
1 787
0
6 527
6 293
15 783
1 425
1 450
0
2 366
6 468
11 709
1 437
1 495
0
6 041
5 638
14 611
1 223
1 495
0
7 577
5 032
15 327
1 519
1 275
0
1 470
5 118
9 382
2 810
1 275
0
3 920
3 516
11 521
3 011
4 450
0
5 936
4 399
17 796

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
17 803
-
-
4 537
-
1 669
-
16 981
-
-
3 952
-
1 440
-
15 085
-
-
4 417
-
1 549
-
18 147
-
-
3 802
-
1 478
250
16 628
-
-
4 315
-
1 573
-
19 013
330
-
3 124
-
1 253
-
16 013
120
-
3 104
-
1 133
-
14 479
405
-
2 947
-
1 297
-
12 531
630
-
3 813
-
1 706
-
20 690

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
10
1 708
718
2359
7,58%
4,78%
72,18%
-16,10%
16,62%
39,99%
10
1 588
636
2281
11,82%
3,50%
71,33%
-21,35%
9,87%
36,04%
7
2 029
782
34
-13,80%
-13,32%
63,44%
-21,06%
6,45%
44,87%
7
2 353
822
2938
8,65%
5,07%
100,00%
-22,45%
16,28%
41,24%
7
2 166
735
2343
-10,78%
2,28%
100,00%
-28,83%
21,83%
32,42%
11
1 545
525
3312
11,30%
5,95%
100,00%
-18,46%
17,82%
44,34%
11
1 388
407
3003
14,44%
1,83%
100,00%
-17,32%
15,59%
47,46%
13
1 026
321
2514
15,32%
-1,30%
100,00%
-15,35%
26,79%
59,98%
13
890
336
458
-43,36%
-25,76%
100,00%
-7,54%
33,03%
75,20%
24
851
248
5896
-
11,36%
100,00%
6,08%
36,43%
128,21%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tandläkarpraktik och workoutverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt fast egendom, uthyrning samt försäljning av bilar, båtar och kontorinventarier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556342-6732
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-12-05
Juridiskt namn
Syd Buss AB
Länsäte
Ystad

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Sjöstedt Areskoug, Mona Gunnel Anita (f. 1970)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Larsson, Anders Sven-Åke (f. 1956)
Styrelsesuppleant
Larsson, Jenny (f. 1980)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).