Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sven Hultins Plats 2, 412 58, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-859000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
757200-8766
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1971
Bolagsform
Ekonomisk förening
Moderbolag
HSB Göteborg ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
HSB Göteborg ek för
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
32,84%
37,73% (2000)
Kassalikviditet
94,77%
81,45% (2000)
Soliditet
7,57%
5,27% (2000)
Bruttovinstmarginal
-0,73%
-1,63% (2000)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
268
194 258
7 126
5 617
1 230 108
1 546
67 944
27,09%
93,92%
6,74%
249
197 374
12 400
8 445
1 391 619
1 374
64 862
28,06%
81,16%
5,08%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
194 258
-
12 655
7 126
191 511
5 863
21 481
12 400
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
386 572
843 536
1 230 108
-
667 603
724 017
1 391 620
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
82 913
-
7 281
287 510
852 404
1 230 108
70 641
-
884
478 898
841 197
1 391 620
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 546
-
67 944
-
32 248
-
194 258
1 374
-
64 862
-
25 685
-
197 374
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
268
725
-
19936
1,43%
27,09%
-0,67%
-4,57%
6,74%
93,92%
249
769
-
22365
-
28,06%
-1,47%
-61,19%
5,08%
81,16%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
268
165 302
8 525
6 045
1 231 389
1 546
67 944
32,84%
94,77%
7,57%
249
156 075
15 017
9 872
1 394 867
1 374
64 862
37,73%
81,45%
5,27%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
165 302
-
-5 985
8 525
150 212
5 863
684
15 017
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
385 827
845 562
1 231 389
-
667 936
726 931
1 394 867
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
86 379
8 825
1 800
287 510
846 875
1 231 389
70 987
3 156
-
478 898
841 827
1 394 868
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 546
-
67 944
-
32 248
-
165 302
1 374
-
64 862
-
25 685
-
156 075
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
268
617
-
-4185
10,05%
32,84%
-0,73%
-0,79%
7,57%
94,77%
249
603
-
684
-
37,73%
-1,63%
-76,49%
5,27%
81,45%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet främja bosparande av i HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrättslägenheter. HSB Göteborgs hyreslägenheter anvisas genom ett av HSB Göteborgs styrelse fastställt turordningssystem bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla det goda boendet att utföra penningöverföringar enligt lagen (1996:1006) anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, bedriva inlåningsverksamhet enlig lag (2004:229) om inlåningsverksamhet och handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarnas likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar genom opionsbildning främja det goda boendet och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform tillhandahålla och utveckla till HSB bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrgit biträda bostadsrättsföreningar i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling äga och förvalta fast egendom förvärva och långsiktigt förvalta hyresbostäder äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag genom kompetent rådgivning bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningars styrelse. verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boeendet. lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling

Org.nummer
757200-8766
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Ekonomisk förening
Registreringsdatum
1971-01-01
Juridiskt namn
HSB Göteborg ek för
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Andersson, Lars Göran Mikael (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Andersson, Erik Thomas (f. 1945)
Löfgren, Bengt Lennart Edvard (f. 1950)
Ivarsson, Lars Tage (f. 1950)
Jagefeldt, Dan Uno (f. 1954)
Westring, Jim Lennart (f. 1954)
Garherr, Marina Susanne (f. 1960)
Carlberg, Lena Marie (f. 1964)
Bastiancich, Roberto Lennart Franco (f. 1968)
Nilsson, Emma-Kara (f. 1971)
Strempel, Sofie Elisabeth (f. 1976)
Huric, Haris (f. 1985)
Styrelsesuppleant
Hoonk, Lars Erik (f. 1959)
Falk, Jan Lennart Mikael (f. 1962)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Kruus, Hans-Erik (f. 1955)
Nygren, Kjell Christer (f. 1957)
Boberg, Ulla Birgitta (f. 1961)
Melin, Per-Anders (f. 1961)
Hård, Barbro Emma Heléne (f. 1962)
Ideström, Marie Christina (f. 1964)
Josgård, Lena Maria (f. 1969)
Wiklund, Young-Mi Lizz (f. 1970)
Karlsson, Lars Peter (f. 1972)
Bramsen, Freja Kim (f. 1976)
Isberg, Kristian Berndt Gunnar (f. 1985)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).