Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Mörkaskog, 363 91, BRAÅS
Tel.nummer
0474-55300
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556296-4774
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Rappgo AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Rappgo AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Växjö
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Lönsamheten är dock mycket dålig. En analys bör inriktas på att förbättra lönsamheten kraftigt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-24,06%
11,92% (2016)
Kassalikviditet
142,29%
132,58% (2016)
Soliditet
73,89%
74,62% (2016)
Bruttovinstmarginal
47,24%
58,31% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
24
39 033
-4 617
-3 872
79 301
-
8 666
-10,18%
77,07%
66,87%
30
46 280
-3 569
-2 645
83 824
0
10 102
-6,46%
68,63%
68,36%
27
47 847
-1 261
-995
84 393
345
9 216
-1,87%
74,98%
71,51%
29
50 277
2 097
1 504
87 855
366
8 949
4,85%
138,23%
70,28%
38
53 968
1 360
1 091
79 903
425
10 645
3,39%
149,01%
75,89%

Resultaträkning (tkr)

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
38 983
50
-3 984
-4 617
46 280
-
-3 004
-3 569
47 804
43
-915
-1 261
49 560
717
2 361
2 097
53 371
597
1 689
1 360

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
57 690
21 611
79 301
-
60 789
23 035
83 824
-
58 264
26 129
84 393
-
52 445
35 410
87 855
-
45 551
34 352
79 903

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
53 028
-
1 237
17 548
7 488
79 301
57 301
-
2 007
16 213
8 303
83 824
60 346
-
2 957
9 635
11 455
84 393
61 741
-
3 338
10 222
12 554
87 855
60 637
-
3 330
7 770
8 166
79 903

Löner & utdelning (tkr)

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
8 666
-
3 291
-
39 033
-
-
10 102
-
3 750
-
46 280
345
-
9 216
-
3 751
-
47 847
366
-
8 949
-
3 745
-
50 277
425
-
10 645
-
4 502
-
53 968

Nyckeltal

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
24
1 624
510
770
-15,77%
-10,18%
65,84%
36,23%
66,87%
77,07%
30
1 543
476
2115
-3,19%
-6,46%
64,26%
31,83%
68,36%
68,63%
27
1 771
519
4780
-3,54%
-1,87%
69,42%
30,70%
71,51%
74,98%
29
1 709
460
7691
-7,14%
4,85%
73,84%
46,12%
70,28%
138,23%
38
1 405
415
7491
-
3,39%
66,05%
49,06%
75,89%
149,01%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
27
55 726
-13 447
-13 447
45 185
-
-
-24,06%
142,29%
73,89%
26
43 063
4 949
2 538
63 303
0
0
11,92%
132,58%
74,62%
26
42 002
-3 838
2 081
59 494
0
10 046
-9,09%
38,55%
75,80%
25
42 641
-4 631
-1 597
57 327
0
9 873
-10,47%
41,92%
75,73%
21
32 852
-4 501
-2 579
61 942
0
7 950
-13,01%
38,00%
73,32%
24
32 232
-6 738
-1 786
63 053
-
8 666
-20,05%
39,37%
76,75%
30
40 377
-4 214
29
69 362
0
10 102
-9,83%
31,69%
76,11%
30
42 388
-2 575
335
66 349
345
9 216
0,89%
106,67%
82,52%
27
44 511
1 195
655
74 583
366
8 173
2,71%
111,07%
74,44%
31
45 462
2 145
571
64 533
0
9 216
4,85%
146,05%
85,32%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
55 721
5
558
-13 447
43 003
60
-2 670
4 949
41 378
624
-4 033
-3 838
42 398
243
-4 872
-4 631
32 553
299
-4 818
-4 501
32 210
22
-7 023
-6 738
40 377
-
-4 625
-4 214
42 345
43
-3 315
-2 575
44 323
188
849
1 195
44 993
469
887
2 145

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
10 747
34 438
45 185
-
26 042
37 261
63 303
-
37 821
21 673
59 494
-
34 446
22 881
57 327
-
38 892
23 050
61 942
-
42 005
21 048
63 053
-
47 608
21 754
69 362
-
39 783
26 566
66 349
-
39 932
34 651
74 583
-
32 740
31 793
64 533

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
33 388
-
100
-
11 697
45 185
47 235
-
100
-
15 968
63 303
45 097
-
200
2 914
11 283
59 494
43 416
-
200
2 070
11 641
57 327
45 413
-
200
950
15 379
61 942
48 392
-
200
1 233
13 228
63 053
50 579
2 835
200
1 809
13 939
69 362
50 950
4 875
200
1 864
8 460
66 349
51 015
5 775
400
2 452
14 941
74 583
50 760
5 515
200
-
8 058
64 533

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
400
55 726
-
-
-
-
-
400
43 063
-
-
10 046
-
3 757
400
42 002
-
-
9 873
-
3 659
400
42 641
-
-
7 950
-
3 038
400
32 852
-
-
8 666
-
3 291
400
32 232
-
-
10 102
-
3 750
400
40 377
345
-
9 216
-
3 751
400
42 388
366
-
8 173
-
3 407
400
44 511
-
-
9 216
-
3 741
400
45 462

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
27
2 064
559
3539
29,57%
-24,06%
47,24%
40,81%
73,89%
142,29%
26
1 654
541
-125
3,93%
11,92%
58,31%
49,52%
74,62%
132,58%
26
1 591
548
-1429
-2,41%
-9,09%
53,72%
25,11%
75,80%
38,55%
25
1 696
552
-2094
30,24%
-10,47%
49,73%
26,51%
75,73%
41,92%
21
1 550
535
-1735
1,06%
-13,01%
53,54%
23,56%
73,32%
38,00%
24
1 342
510
-4081
-20,23%
-20,05%
58,66%
24,28%
76,75%
39,37%
30
1 346
476
-2032
-4,65%
-9,83%
59,03%
19,36%
76,11%
31,69%
30
1 412
465
-1075
-4,46%
0,89%
65,48%
42,76%
82,52%
106,67%
27
1 642
451
2572
-1,49%
2,71%
65,49%
44,47%
74,44%
111,07%
31
1 451
424
2328
-
4,85%
58,32%
52,75%
85,32%
146,05%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja träprodukter, äga och förvalta värdepapper samt annan lös egendom och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556296-4774
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-05-25
Juridiskt namn
Rappgo AB
Länsäte
Växjö

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Rappe, Gustaf Erik Wilhelm (f. 1977)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Johansson, Sven Johan Michael (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Rappe, Adolf Fredrik Axel G:son (f. 1937)
Styrelsesuppleant
Rappe, Carl Gustaf Adolf Fredrik (f. 1971)
Rappe Grahn, Cecilia Anna Birgitta (f. 1972)
Rappe, Gustaf Erik Wilhelm (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).