Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lilla Västergatan 1, 274 32, SKURUP
Tel.nummer
0411-49750
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556559-8207
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Kemikalia AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kemikalia AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Skurup
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,99%
10,80% (2016)
Kassalikviditet
242,67%
277,48% (2016)
Soliditet
80,42%
78,01% (2016)
Bruttovinstmarginal
80,64%
76,79% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
9
31 481
2 807
1 401
24 665
-
-
8,99%
242,67%
80,42%
12
33 382
3 566
1 870
22 749
0
0
10,80%
277,48%
78,01%
12
39 246
5 945
3 516
23 676
0
4 696
15,30%
281,10%
78,78%
12
40 529
6 033
3 424
29 483
0
4 345
15,04%
199,71%
64,53%
14
34 724
4 510
2 671
22 527
0
4 803
13,16%
469,84%
85,82%
15
36 742
1 437
805
23 042
-
5 562
4,20%
321,24%
68,67%
16
36 553
4 810
3 732
23 018
-
4 705
14,04%
229,39%
64,12%
16
41 480
6 105
4 467
28 009
677
3 177
15,74%
142,96%
40,12%
16
49 087
4 096
3 000
27 701
674
4 074
9,50%
181,85%
35,27%
17
54 426
5 877
3 880
26 303
478
4 762
12,02%
145,24%
25,74%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
31 233
248
2 808
2 807
33 090
292
3 554
3 566
38 935
311
5 957
5 945
40 127
402
6 022
6 033
34 724
-
4 544
4 510
36 732
10
1 503
1 437
36 508
45
5 026
4 810
41 456
24
6 459
6 105
49 014
73
4 641
4 096
54 320
106
6 428
5 877

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
9 135
15 530
24 665
-
7 630
15 119
22 749
-
6 520
17 156
23 676
-
3 277
26 206
29 483
-
2 702
19 825
22 527
-
2 907
20 135
23 042
-
3 151
19 867
23 018
-
1 601
26 408
28 009
-
2 238
25 463
27 701
-
2 875
23 428
26 303

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
14 831
6 415
0
0
3 419
24 665
13 430
5 535
0
0
3 784
22 749
15 060
4 605
0
0
4 011
23 676
16 544
3 182
0
0
9 757
29 483
18 120
1 556
0
0
2 851
22 527
15 449
480
0
3 469
3 644
23 042
14 643
148
0
4 469
3 757
23 017
10 911
418
0
6 469
10 211
28 009
9 444
418
0
9 469
8 370
27 701
6 444
418
0
12 469
6 972
26 303

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
31 481
-
-
-
-
-
-
33 382
-
-
4 696
-
2 112
3 500
39 246
-
-
4 345
-
1 866
5 000
40 529
-
-
4 803
-
1 649
-
34 724
-
-
5 562
-
2 109
-
36 742
-
-
4 705
-
2 090
-
36 553
677
-
3 177
-
1 932
-
41 480
674
-
4 074
-
1 961
-
49 087
478
-
4 762
-
2 061
-
54 426

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
9
3 470
691
3467
-5,61%
8,99%
80,64%
38,78%
80,42%
242,67%
12
2 758
608
4095
-15,01%
10,80%
76,79%
34,26%
78,01%
277,48%
12
3 245
583
6391
-2,97%
15,30%
68,81%
33,76%
78,78%
281,10%
12
3 344
534
6380
15,56%
15,04%
72,49%
40,99%
64,53%
199,71%
14
2 480
502
4894
-5,47%
13,16%
66,27%
48,88%
85,82%
469,84%
15
2 449
534
1876
0,61%
4,20%
60,39%
44,90%
68,67%
321,24%
16
2 282
436
5607
-11,94%
14,04%
71,19%
44,13%
64,12%
229,39%
16
2 591
399
7096
-15,42%
15,74%
65,98%
39,07%
40,12%
142,96%
16
3 063
421
5278
-9,77%
9,50%
62,30%
34,87%
35,27%
181,85%
17
3 195
439
7057
-
12,02%
64,83%
30,29%
25,74%
145,24%

Verksamhet & Status

Bolaget ska tillverka, försälja eller förmedla förnödenheter för livsmedels- och övrig industri samt driva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556559-8207
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-09-22
Juridiskt namn
Kemikalia AB
Länsäte
Skurup

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Olsson, Claes Anders (f. 1973)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Larsson, Per Magnus Lennart (f. 1960)
Ahlquist, Per Axel Håkan (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Hundsbichler, Stefan Leo (f. 1960)
Styrelseledamot
Verga, Francesco Paulo Egidio Giuseppe (f. 1952)
Hundsbichler, Stefan Leo (f. 1960)
Olsson, Claes Anders (f. 1973)
Styrelsesuppleant
Verga, Martino Francesco (f. 1947)
Andersson, Stig Håkan Peter (f. 1961)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).