Milles Teknikplast AB

Milles Teknikplast AB

Milletech startades 2003 som ett varunamn för de produkter som riktades åt takentreprenörer.

Huvudprodukten var från början teleskophylsor av polypropylen där Milles Teknikplast AB stod som tillverkare. Allt eftersom sortimentet ökat av takprodukter har Milletech blivit ett begrepp mer än ett varunamn åt Milles Teknikplast AB.

Nu har Milletech som motto att ha allt vad en takläggare kan tänkas behöva bortsett från tätskikt och isolering, där till vill vi hålla marknadens bästa leveransservice samt lägsta pris, vilket vi jobbar dagligen för att både upprätthålla och förbättra.

Så söker du en grossist med brett sortiment i ständig utveckling, där högsta kvalité till

lägsta pris eftersträvas i största möjliga mån har du kommit rätt.

Vi är AAA 2015.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bergsjödalen 55, 415 23, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-435090
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556123-6927
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1969
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Milles Teknikplast AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Milles Teknikplast AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
8,74%
12,74% (2016)
Kassalikviditet
155,90%
162,08% (2016)
Soliditet
69,89%
76,11% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
12
42 223
3 277
2 029
22 534
-
-
8,74%
155,90%
69,89%
13
35 208
2 829
931
20 061
0
0
12,74%
162,08%
76,11%
12
32 341
3 849
2 391
19 074
515
3 359
13,18%
110,62%
70,40%
12
26 674
2 431
1 354
15 073
131
2 711
9,54%
88,72%
69,74%
9
23 580
1 730
1 135
14 864
125
2 397
7,66%
72,80%
59,03%
8
19 598
1 678
933
12 999
139
2 124
9,03%
39,86%
59,18%
8
19 410
1 401
1 061
13 317
108
1 772
8,25%
36,07%
49,92%
7
10 928
1 067
410
13 196
102
1 283
13,24%
39,47%
43,72%
5
7 132
520
395
11 275
122
1 132
11,22%
31,30%
45,75%
6
10 583
315
213
12 115
117
1 513
4,44%
79,62%
40,95%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
40 951
1 272
3 573
3 277
34 506
702
4 377
2 829
31 199
1 142
4 098
3 849
25 920
754
2 468
2 431
23 033
547
2 015
1 730
19 291
307
1 742
1 678
19 312
98
1 593
1 401
10 908
20
1 442
1 067
7 132
-
740
520
10 583
-
469
315

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 281
19 253
22 534
-
3 572
16 489
20 061
-
3 563
15 510
19 073
-
2 315
12 758
15 073
-
1 839
13 025
14 864
-
2 332
10 667
12 999
-
2 648
10 669
13 317
-
2 948
10 248
13 196
-
3 105
8 169
11 274
-
3 518
8 597
12 115

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
11 757
5 118
0
194
5 465
22 534
11 728
4 539
0
194
3 600
20 061
10 797
3 372
0
194
4 710
19 073
8 561
2 502
0
294
3 716
15 073
7 357
1 817
0
509
5 181
14 864
6 421
1 630
0
846
4 102
12 999
5 688
1 230
0
594
5 805
13 317
4 748
1 310
0
2 877
4 262
13 197
4 458
898
0
3 037
2 882
11 275
4 183
998
0
3 534
3 400
12 115

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
1 750
42 223
-
-
-
-
-
2 000
35 208
515
-
3 359
-
1 020
-
32 341
131
-
2 711
-
615
155
26 674
125
-
2 397
-
703
150
23 580
139
-
2 124
-
632
200
19 598
108
-
1 772
-
621
200
19 410
102
-
1 283
-
402
120
10 928
122
-
1 132
-
377
120
7 132
117
-
1 513
-
612
120
10 583

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
12
3 413
521
4104
18,68%
8,74%
100,00%
33,67%
69,89%
155,90%
13
2 654
443
4868
10,60%
12,74%
100,00%
37,35%
76,11%
162,08%
12
2 600
425
4668
20,37%
13,18%
100,00%
34,62%
70,40%
110,62%
12
2 160
302
2798
12,53%
9,54%
100,00%
34,88%
69,74%
88,72%
9
2 559
365
2337
19,40%
7,66%
100,00%
34,06%
59,03%
72,80%
8
2 411
362
2047
-0,11%
9,03%
100,00%
34,03%
59,18%
39,86%
8
2 414
341
1878
77,04%
8,25%
100,00%
25,19%
49,92%
36,07%
7
1 558
262
1824
52,94%
13,24%
100,00%
54,88%
43,72%
39,47%
5
1 426
337
1091
-32,61%
11,22%
100,00%
74,13%
45,75%
31,30%
6
1 764
378
807
-
4,44%
61,16%
49,11%
40,95%
79,62%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av plastprodukter samt uppfödning och tävlingsverksamhet med travhästar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556123-6927
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1969-02-19
Juridiskt namn
Milles Teknikplast AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Gjörde, Bo Torgel (f. 1970)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Petersson, Alf Mille (f. 1943)
Styrelsesuppleant
Lund, Alf Magnus (f. 1968)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).