Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Transportvägen 23, 302 30, HALMSTAD
Tel.nummer
035-180000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556190-7329
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1975
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
AJ Produkter AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AJ Produkter AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Halmstad
Nyckeltal
Vinstmarginal
4,44%
6,78% (2016)
Kassalikviditet
160,28%
129,66% (2016)
Soliditet
34,09%
35,32% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
246
1 225 018
52 611
31 271
773 729
3 820
82 824
4,44%
160,28%
34,09%
196
1 193 048
66 750
42 782
755 456
3 980
77 273
6,78%
129,66%
35,32%
176
1 021 447
21 015
13 793
769 164
3 772
66 336
2,33%
218,63%
27,69%
141
764 916
9 243
27 967
728 232
3 584
50 260
1,77%
198,79%
27,05%
131
612 784
19 374
6 456
700 858
4 041
42 956
4,19%
279,00%
24,03%
111
532 952
17 079
11 382
772 819
1 125
40 060
4,28%
187,81%
42,93%
102
508 507
46 009
42 494
716 457
5 587
36 315
9,91%
164,77%
44,31%
94
438 751
17 953
13 894
491 124
1 068
32 546
4,53%
117,00%
56,17%
95
409 460
-15 477
-12 182
471 902
122
32 587
-3,61%
365,80%
55,53%
110
606 874
56 966
33 599
414 877
1 208
32 785
11,43%
244,62%
61,14%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 223 693
1 325
47 733
52 611
1 185 402
7 646
73 138
66 750
1 006 439
15 008
15 439
21 015
760 286
4 630
2 746
9 243
607 015
5 769
18 016
19 374
528 665
4 287
17 902
17 079
508 361
146
17 931
46 009
437 960
791
13 631
17 953
408 985
475
-12 642
-15 477
585 556
21 318
51 779
56 966

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
377 170
396 559
773 729
-
503 066
252 390
755 456
-
486 695
282 469
769 164
-
480 141
248 091
728 232
-
464 877
235 981
700 858
-
604 109
168 710
772 819
-
556 098
160 359
716 457
-
370 052
121 072
491 124
-
319 463
152 439
471 902
-
209 954
204 923
414 877

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
217 460
59 316
2 436
303 083
191 434
773 729
231 190
45 670
1 948
349 314
127 334
755 456
188 408
31 480
1 459
452 676
95 141
769 164
174 615
28 715
971
431 870
92 061
728 232
141 730
34 257
0
465 704
59 167
700 858
314 838
21 720
0
378 948
57 313
772 819
303 456
17 949
0
326 141
68 911
716 457
260 962
19 081
0
144 874
66 207
491 124
247 068
19 228
0
175 003
30 603
471 902
238 614
19 309
0
96 224
60 730
414 877

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 820
-
82 824
-
36 262
-
1 225 018
3 980
-
77 273
-
37 520
45 000
1 193 048
3 772
-
66 336
-
30 425
-
1 021 447
3 584
-
50 260
-
22 673
-
764 916
4 041
-
42 956
-
19 357
-
612 784
1 125
-
40 060
-
18 118
-
532 952
5 587
-
36 315
-
19 052
-
508 507
1 068
-
32 546
-
15 712
-
438 751
122
-
32 587
-
13 968
-
409 460
1 208
-
32 785
-
13 770
-
606 874

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
246
4 974
-
62407
3,23%
4,44%
100,00%
16,76%
34,09%
160,28%
196
6 048
637
87139
17,78%
6,78%
100,00%
10,55%
35,32%
129,66%
176
5 718
622
28050
32,38%
2,33%
100,00%
18,61%
27,69%
218,63%
141
5 392
578
15379
25,25%
1,77%
100,00%
20,52%
27,05%
198,79%
131
4 634
540
30927
14,82%
4,19%
100,00%
29,13%
24,03%
279,00%
111
4 763
559
30411
3,99%
4,28%
100,00%
21,07%
42,93%
187,81%
102
4 984
629
24061
16,07%
9,91%
100,00%
17,99%
44,31%
164,77%
94
4 659
536
20905
7,08%
4,53%
100,00%
12,53%
56,17%
117,00%
95
4 305
514
-1496
-30,15%
-3,61%
100,00%
29,79%
55,53%
365,80%
110
5 323
463
68123
-
11,43%
100,00%
24,62%
61,14%
244,62%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556190-7329
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1975-11-05
Juridiskt namn
AJ Produkter AB
Länsäte
Halmstad

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Johansson, Bengt Anders (f. 1956)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Karlsson, Bengt-Eric Mikael (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Johansson, Bengt Anders (f. 1956)
Styrelseledamot
Johansson, Signe Birgitta (f. 1949)
Nilsson Ström, Aina Kristine (f. 1953)
Lövgren, Kent Ingemar (f. 1954)
Johansson, Bengt Anders (f. 1956)
Uusitalo, Per-Eric (f. 1961)
Johansson, Mats Enock Alexander (f. 1983)
Johansson, Nils Gustaf Anders (f. 1985)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).