Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Frösundaviks Allé 1, 169 70, SOLNA
Tel.nummer
031-674070
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556543-9337
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1997
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
ENACO Sverige AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
ENACO Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Solna
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok och lönsamheten och den finansiella styrkan är bra. Att analysera och förbättra lönsamheten eller öka tillväxten kommer att löna sig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-0,24% (2016)
Kassalikviditet
-0,22%
112,16% (2016)
Soliditet
6,57%
24,01% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2014-12
2002-06
2001-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
290 674
12 787
9 705
116 784
0
34 523
5,36%
84,36%
13,81%
17
31 874
6 604
4 662
22 978
1 598
4 876
21,13%
195,66%
45,12%
18
67 293
9 488
6 731
25 216
2 196
5 079
14,63%
196,22%
46,42%

Resultaträkning (tkr)

2014-12
2002-06
2001-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
285 918
4 756
15 316
12 787
31 817
57
6 391
6 604
66 953
340
9 584
9 488

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2014-12
2002-06
2001-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
34 604
82 180
116 784
-
609
22 369
22 978
-
861
24 355
25 216

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2014-12
2002-06
2001-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
16 132
-
-
3 743
96 909
116 784
10 368
-
1 226
-
11 383
22 977
11 705
-
1 249
-
12 261
25 215

Löner & utdelning (tkr)

2014-12
2002-06
2001-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
34 523
-
15 881
-
290 674
1 598
-
4 876
-
853
-
31 874
2 196
-
5 079
-
3 533
-
67 293

Nyckeltal

2014-12
2002-06
2001-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
142 959
26 180
20130
798,63%
5,36%
100,00%
-5,15%
13,81%
84,36%
17
1 872
587
7948
-52,48%
21,13%
52,00%
34,53%
45,12%
195,66%
18
3 720
625
11168
-
14,63%
100,00%
18,06%
46,42%
196,22%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
120 360
67
204
-
-0,22%
6,57%
69
178 781
-1 545
34
108 019
1 589
34 609
-0,24%
112,16%
24,01%
74
258 207
12 009
9 183
113 380
2 236
33 901
5,03%
106,34%
22,84%
58
257 043
8 888
6 658
97 851
0
28 005
4,10%
84,72%
17,11%
50
232 220
15 528
12 224
96 772
0
24 946
6,95%
98,18%
23,65%
56
162 471
6 271
4 889
88 862
-
26 459
4,20%
133,58%
28,24%
56
172 488
4 084
2 804
79 427
0
25 118
2,50%
95,22%
3,33%
55
181 911
8 517
6 204
48 889
0
22 105
4,71%
99,61%
8,16%
61
176 721
1 163
463
59 257
0
24 734
1,03%
95,66%
6,91%
59
203 778
6 784
4 240
75 106
1 356
22 130
3,60%
89,27%
6,87%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
199
-
177 932
849
-460
-1 545
257 135
1 072
12 857
12 009
252 839
4 204
10 359
8 888
232 075
145
16 137
15 528
161 574
897
6 767
6 271
172 318
170
4 222
4 084
181 502
409
8 516
8 517
175 921
800
1 553
1 163
203 720
58
7 127
6 784

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-6 921
3 401
-
3 401
-
16 595
91 425
108 020
-
20 224
93 156
113 380
-
28 849
69 002
97 851
-
24 107
72 665
96 772
-
4 221
84 641
88 862
-
7 084
72 343
79 427
-
5 418
43 471
48 889
-
6 546
52 711
59 257
-
7 586
67 520
75 106

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-6 921
19 013
-
12 692
52 947
77 731
25 934
-
666
-
81 420
108 020
25 900
-
-
-
87 480
113 380
16 742
-
-
-
81 109
97 851
22 889
-
262
-
73 621
96 772
25 095
-
604
-
63 163
88 862
1 902
955
969
-
75 601
79 427
3 244
955
1 461
-
43 229
48 889
3 347
955
2 654
-
52 301
59 257
4 432
935
13
10 290
59 436
75 106

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
67
2 600
204
34 643
-
-
-
1 589
-
34 609
384
15 941
-
178 781
2 236
-
33 901
-
17 180
-
258 207
-
-
28 005
-
13 086
-
257 043
-
-
24 946
-
10 339
-
232 220
-
-
26 459
-
11 151
-
162 471
-
-
25 118
-
10 230
-
172 488
-
-
22 105
-
9 596
1 200
181 911
-
-
24 734
-
11 053
-
176 721
1 356
-
22 130
-
10 435
-
203 778

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
54122
-100,00%
-
-
-
6,57%
-0,22%
69
2 579
748
2815
-30,80%
-0,24%
100,00%
5,62%
24,01%
112,16%
74
3 475
710
15023
1,70%
5,03%
100,00%
2,21%
22,84%
106,34%
58
4 359
738
11461
8,95%
4,10%
100,00%
-4,79%
17,11%
84,72%
50
4 642
706
17586
43,63%
6,95%
100,00%
-0,41%
23,65%
98,18%
56
2 885
711
8584
-6,23%
4,20%
100,00%
13,29%
28,24%
133,58%
56
3 077
675
6251
-5,06%
2,50%
42,08%
-1,89%
3,33%
95,22%
55
3 300
610
10958
3,17%
4,71%
100,00%
0,13%
8,16%
99,61%
61
2 884
644
5559
-13,65%
1,03%
100,00%
0,23%
6,91%
95,66%
59
3 453
612
11198
-
3,60%
100,00%
3,97%
6,87%
89,27%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva uthyrning av verkstadsmaskiner, rälsbundna och landsvägsgående fordon och containers samt handel med träprodukter från Fjärran Östern, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556543-9337
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1997-06-27
Juridiskt namn
ENACO Sverige AB
Länsäte
Solna

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Lundin, Thomas Olov (f. 1960)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Engvall, Sven Arne (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Duveblad, Kjell Gunnar (f. 1954)
Lundin, Thomas Olov (f. 1960)
Styrelseledamot
Duveblad, Kjell Gunnar (f. 1954)
Duveblad, Kjell Gunnar (f. 1954)
Engerby, Ulf Lennart (f. 1959)
Lundin, Thomas Olov (f. 1960)
Lundin, Thomas Olov (f. 1960)
Lindberg, Anna Kristina (f. 1966)
Mannerheim, Carl Gustav Fredrik (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).