Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Härdgatan 27, 432 32, VARBERG
Tel.nummer
0340-545600
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556074-8468
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1960
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Fiskexporten Varberg AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Fiskexporten Varberg AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Varberg
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,23%
-2,83% (2016)
Kassalikviditet
111,94%
69,58% (2016)
Soliditet
16,14%
15,46% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
31
87 681
865
865
20 141
-
-
1,23%
111,94%
16,14%
33
83 280
-2 471
-1 498
15 430
0
0
-2,83%
69,58%
15,46%
29
86 644
1 244
605
15 653
0
11 293
1,57%
79,64%
29,66%
25
78 387
1 413
816
14 487
0
9 669
2,02%
89,53%
25,52%
24
106 178
406
406
12 970
0
12 061
0,74%
73,31%
18,98%
29
86 425
-1 220
-1 220
12 826
-
10 322
-1,00%
68,97%
16,03%
20
76 159
-2 136
-2 136
14 627
0
6 786
-2,61%
85,83%
21,91%
17
74 041
542
542
18 534
1 647
4 320
0,96%
80,26%
25,05%
22
74 319
-1 670
-820
18 057
1 215
5 299
-1,85%
69,58%
22,71%
48
105 282
-2 381
-283
22 294
1 931
10 391
-1,58%
65,78%
25,04%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
87 653
28
1 049
865
83 240
40
-2 374
-2 471
86 641
3
1 344
1 244
78 384
3
1 573
1 413
106 105
73
768
406
85 798
627
-937
-1 220
75 909
250
-479
-2 136
73 771
270
709
542
73 750
569
-1 369
-1 670
103 343
1 939
-1 651
-2 381

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 871
18 270
20 141
-
2 262
13 168
15 430
-
2 851
12 802
15 653
-
1 430
13 057
14 487
-
2 051
10 919
12 970
-
3 239
9 587
12 826
-
1 699
12 928
14 627
-
9 387
9 147
18 534
-
10 167
7 890
18 057
-
11 556
10 739
22 295

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 251
0
0
569
16 321
20 141
2 385
0
0
569
12 474
15 428
3 883
973
0
569
10 227
15 652
3 278
538
0
609
10 063
14 488
2 462
0
0
1 265
9 242
12 969
2 056
0
0
1 865
8 904
12 825
3 205
0
0
2 504
8 919
14 628
4 642
0
0
6 549
7 344
18 535
4 100
0
0
6 742
7 215
18 057
4 920
849
0
7 541
8 984
22 294

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
87 681
-
-
-
-
-
-
83 280
-
-
11 293
-
4 186
-
86 644
-
-
9 669
-
3 430
-
78 387
-
-
12 061
-
4 069
-
106 178
-
-
10 322
-
3 686
-
86 425
-
-
6 786
-
2 698
-
76 159
1 647
-
4 320
-
2 414
-
74 041
1 215
-
5 299
-
2 814
-
74 319
1 931
-
10 391
-
4 862
-
105 282

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
31
2 828
560
1570
5,30%
1,23%
100,00%
2,22%
16,14%
111,94%
33
2 522
516
-1573
-3,93%
-2,83%
100,00%
0,83%
15,46%
69,58%
29
2 988
536
2106
10,53%
1,57%
100,00%
2,97%
29,66%
79,64%
25
3 135
528
2293
-26,13%
2,02%
100,00%
3,82%
25,52%
89,53%
24
4 421
680
2067
23,67%
0,74%
100,00%
1,58%
18,98%
73,31%
29
2 959
489
390
13,03%
-1,00%
100,00%
0,80%
16,03%
68,97%
20
3 795
470
187
2,90%
-2,61%
100,00%
5,28%
21,91%
85,83%
17
4 339
492
1779
0,03%
0,96%
100,00%
2,44%
25,05%
80,26%
22
3 352
429
119
-28,64%
-1,85%
100,00%
0,92%
22,71%
69,58%
48
2 153
364
92
-
-1,58%
100,00%
1,70%
25,04%
65,78%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och management, bedriva värdepappersförvaltning samt äga och förvalta fastigheter.

Org.nummer
556074-8468
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1960-11-22
Juridiskt namn
Fiskexporten Varberg AB
Länsäte
Varberg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Johansson, Karin Anna Louise (f. 1967)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Widarsson, Jarl Vidar Thomas (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Beckman, Johan Bengt Yngve (f. 1947)
Styrelseledamot
Johansson, Sven Åke Bertil (f. 1939)
Johansson, Rosita Desireé (f. 1942)
Beckman, Johan Bengt Yngve (f. 1947)
Johansson, Karin Anna Louise (f. 1967)
Johansson, Claes Jörgen (f. 1968)
Johansson, Bo Stefan (f. 1969)
Johansson, Ulf Håkan (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).