Villa Slussen i Sand AB

Villa Slussen i Sand AB

Villa Slussen är ett HVB-hem med konsekvenspedagogisk behandling i enlighet med Kognitiv beteendeterapi (KBT). Individuella behandlingsplaner upprättas efter en inledande beteendeanalys.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sand 110, 733 63, SALBOHED
Tel.nummer
0224-741060
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556557-7938
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Operant Sverige AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Villa Slussen i Sand AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sala
Nyckeltal
Vinstmarginal
13,47%
6,42% (2016)
Kassalikviditet
419,43%
202,70% (2016)
Soliditet
67,55%
50,83% (2016)
Bruttovinstmarginal
90,07%
86,96% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
10
7 242
936
716
3 086
-
-
13,47%
419,43%
67,55%
10
7 528
449
222
2 673
0
0
6,42%
202,70%
50,83%
10
7 230
282
214
2 101
0
3 373
4,26%
219,02%
48,74%
10
7 079
511
74
2 432
0
3 372
7,54%
150,29%
33,83%
10
6 523
74
-4
1 801
0
3 294
1,61%
169,54%
39,28%
10
6 779
372
170
2 083
-
3 303
5,87%
159,10%
33,22%
9
6 482
1 372
766
2 351
0
2 636
21,64%
232,00%
49,15%
8
4 109
-451
-27
1 740
453
2 047
-10,22%
225,00%
46,78%
9
4 822
-202
-155
2 308
380
2 181
-3,45%
274,02%
50,77%
9
5 552
395
180
2 208
575
2 042
7,87%
455,73%
58,47%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
7 083
159
954
936
7 332
196
462
449
7 187
43
306
282
7 078
1
532
511
6 441
82
102
74
6 779
-
393
372
6 482
-
1 395
1 372
4 109
-
-423
-451
4 818
4
-169
-202
5 552
-
421
395

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
864
2 223
3 087
-
796
1 877
2 673
-
581
1 520
2 101
-
627
1 805
2 432
-
660
1 141
1 801
-
570
1 513
2 083
-
611
1 740
2 351
-
651
1 089
1 740
-
693
1 614
2 307
-
736
1 472
2 208

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 583
643
0
330
530
3 086
868
629
0
251
926
2 674
645
486
0
275
694
2 100
432
501
0
299
1 201
2 433
358
448
0
323
673
1 802
362
423
0
347
951
2 083
891
339
0
371
750
2 351
814
0
0
442
484
1 740
841
424
0
454
589
2 308
961
423
0
501
323
2 208

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
7 242
-
-
-
-
-
-
7 528
-
-
3 373
-
1 448
-
7 230
-
-
3 372
-
1 359
-
7 079
-
-
3 294
-
1 243
-
6 523
-
-
3 303
-
1 299
-
6 779
-
-
2 636
-
1 107
700
6 482
453
-
2 047
-
968
-
4 109
380
-
2 181
-
1 003
-
4 822
575
-
2 042
-
1 055
100
5 552

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
10
708
482
1018
-3,40%
13,47%
90,07%
23,90%
67,55%
419,43%
10
733
523
518
2,02%
6,42%
86,96%
12,97%
50,83%
202,70%
10
719
492
335
1,54%
4,26%
86,53%
11,49%
48,74%
219,02%
10
708
481
565
9,89%
7,54%
89,05%
8,53%
33,83%
150,29%
10
644
465
121
-4,99%
1,61%
88,78%
7,27%
39,28%
169,54%
10
678
476
404
4,58%
5,87%
100,00%
8,29%
33,22%
159,10%
9
720
441
1435
57,75%
21,64%
100,00%
15,27%
49,15%
232,00%
8
514
441
-381
-14,72%
-10,22%
100,00%
14,72%
46,78%
225,00%
9
535
401
-126
-13,22%
-3,45%
100,00%
21,27%
50,77%
274,02%
9
617
414
496
-
7,87%
100,00%
20,70%
58,47%
455,73%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva behandlingsverksamhet med inriktning på kognitiv beteendeterapi samt idka därmed sammanhängande verksamheter.

Org.nummer
556557-7938
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-07-07
Juridiskt namn
Villa Slussen i Sand AB
Länsäte
Sala

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Nilsson, Lars Ove (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Prising, Rolf Håkan (f. 1958)
Styrelseledamot
Sandgren, Hans Örjan (f. 1948)
Prising, Rolf Håkan (f. 1958)
Jonsson, Anneli Helga Karolina (f. 1962)
Styrelsesuppleant
Prising, Rolf Håkan (f. 1958)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).