Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Nyby Gård, 314 92, LÅNGARYD
Tel.nummer
0371-46000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556149-5234
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1971
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Lundbergs Taxi AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Lundbergs Taxi AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Hylte
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 5/15: Godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom alla områden. Det är framförallt tillväxten som är svag.

Nyckeltal
Vinstmarginal
24,56%
31,68% (2016)
Kassalikviditet
276,17%
455,39% (2016)
Soliditet
72,33%
79,15% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
7
9 262
2 179
1 446
8 046
-
-
24,56%
276,17%
72,33%
0
9 201
2 862
1 820
7 490
7
2 221
31,68%
455,39%
79,15%
7
6 636
430
422
7 084
0
1 930
6,94%
231,98%
66,43%
6
5 870
836
369
5 954
0
1 637
14,68%
534,38%
78,61%
6
5 896
661
423
5 765
-
1 786
11,31%
310,41%
75,22%
6
6 267
448
333
5 343
450
1 195
7,41%
251,10%
77,77%
6
5 790
621
375
5 918
379
1 056
11,82%
131,94%
69,85%
7
6 680
806
217
7 463
553
1 127
13,31%
162,75%
52,67%
7
6 830
945
628
5 595
343
1 153
14,90%
134,89%
63,04%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
8 873
389
2 179
2 179
9 068
133
2 857
2 862
6 501
135
450
430
5 693
177
825
836
5 842
54
650
661
6 204
63
450
448
5 591
199
652
621
6 175
505
775
806
6 617
213
976
945

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 989
4 057
8 046
-
3 519
3 971
7 490
-
4 508
2 575
7 083
-
2 363
3 591
5 954
-
2 962
2 803
5 765
-
3 638
1 705
5 343
-
4 501
1 417
5 918
-
5 383
2 080
7 463
-
4 181
1 415
5 596

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 131
3 447
0
0
1 469
8 047
3 484
3 134
0
0
872
7 490
2 664
2 618
0
692
1 110
7 084
2 543
2 740
0
0
672
5 955
2 474
2 388
0
0
903
5 765
2 351
2 313
0
0
679
5 343
2 318
2 328
0
198
1 074
5 918
2 194
2 227
0
1 765
1 278
7 464
2 226
1 668
119
533
1 049
5 595

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
2 000
9 262
7
-
2 221
-
975
1 800
9 201
-
-
1 930
-
734
1 000
6 636
-
-
1 637
-
762
300
5 870
-
-
1 786
-
785
300
5 896
450
-
1 195
-
582
300
6 267
379
-
1 056
-
514
300
5 790
553
-
1 127
-
616
250
6 680
343
-
1 153
-
620
250
6 830

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
7
1 268
446
3577
-2,15%
24,56%
100,00%
29,17%
72,33%
276,17%
-
-
-
3881
39,49%
31,68%
100,00%
34,18%
79,15%
455,39%
7
929
391
1642
14,19%
6,94%
100,00%
22,53%
66,43%
231,98%
6
949
404
1462
-2,55%
14,68%
77,09%
51,27%
78,61%
534,38%
6
974
430
1365
-5,83%
11,31%
100,00%
32,52%
75,22%
310,41%
6
1 034
409
1363
10,96%
7,41%
100,00%
16,54%
77,77%
251,10%
6
932
360
1924
-9,46%
11,82%
100,00%
6,13%
69,85%
131,94%
7
882
361
2042
-6,68%
13,31%
100,00%
12,99%
52,67%
162,75%
7
945
331
2319
-
14,90%
100,00%
5,53%
63,04%
134,89%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva fastighetsstädning samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556149-5234
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1971-08-09
Juridiskt namn
Lundbergs Taxi AB
Länsäte
Hylte

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Jakobsson, Birgitta Ann-Marie (f. 1969)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lundberg, Lars Mattias (f. 1978)
Styrelsesuppleant
Hagström, Carl Henrik (f. 1973)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).