Foder & Spannmål i Helsingborg & Åhus AB

Ekonomisk rating (2018)

5
Väl godkänd Poäng: 8/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Valhallagatan 26, 261 62, GLUMSLÖV
Tel.nummer
0418-70130
E-postadress
Saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556488-5076
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Foder & Spannmål i Helsingborg & Åhus AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Foder & Spannmål i Helsingborg & Åhus AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Landskrona
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 8/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock utmärkta och förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
7,54%
8,83% (2017)
Kassalikviditet
489,15%
268,15% (2017)
Soliditet
76,72%
64,20% (2017)
Bruttovinstmarginal
26,99%
29,82% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2
6 818
509
331
2 932
-
-
7,54%
489,15%
76,72%
2
6 446
557
334
2 943
-
-
8,83%
268,15%
64,20%
1
6 434
640
422
3 200
0
466
9,95%
602,49%
82,03%
1
5 091
459
307
2 662
0
351
9,02%
516,04%
81,69%
1
5 268
450
276
2 386
0
342
8,54%
440,52%
78,13%
1
4 777
306
166
2 310
372
78
6,41%
242,30%
67,59%
1
4 256
214
113
1 903
305
74
5,14%
325,55%
72,57%
1
3 181
160
99
1 776
317
64
5,06%
319,08%
71,48%
1
3 130
327
191
1 623
20
58
10,72%
414,16%
76,76%
1
4 807
177
118
1 698
192
67
3,68%
220,30%
59,27%
1
4 238
54
48
1 800
276
130
1,32%
392,42%
75,59%

Resultaträkning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 818
-
514
509
6 446
-
569
557
6 434
-
640
640
5 091
-
458
459
5 268
-
445
450
4 776
1
298
306
4 180
76
205
214
3 145
36
146
160
3 059
71
300
327
4 807
-
154
177
4 160
78
12
54

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
45
2 887
2 932
-
66
2 877
2 943
-
39
3 161
3 200
-
69
2 593
2 662
-
55
2 331
2 386
-
76
2 233
2 309
-
40
1 863
1 903
-
9
1 767
1 776
-
24
1 599
1 623
-
37
1 662
1 699
-
26
1 774
1 800

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 624
802
0
0
507
2 933
1 338
707
0
0
898
2 943
2 149
610
0
0
441
3 200
1 772
516
0
0
374
2 662
1 510
454
0
0
422
2 386
1 279
362
0
0
669
2 310
1 158
286
0
0
458
1 902
1 090
230
0
0
456
1 776
1 082
210
0
0
332
1 624
891
148
0
0
660
1 699
1 253
138
0
0
409
1 800

Löner & utdelning (tkr)

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
45
6 818
-
-
-
-
-
45
6 446
-
-
466
-
182
45
6 434
-
-
351
-
140
45
5 091
-
-
342
-
167
45
5 268
372
-
78
-
166
45
4 777
305
-
74
-
144
45
4 256
317
-
64
-
210
45
3 181
20
-
58
-
105
90
3 130
192
-
67
-
133
-
4 807
276
-
130
-
209
480
4 238

Nyckeltal

2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2
3 409
388
535
5,77%
7,54%
26,99%
34,91%
76,72%
489,15%
2
3 223
361
602
0,19%
8,83%
29,82%
30,70%
64,20%
268,15%
1
6 434
662
671
26,38%
9,95%
31,96%
42,28%
82,03%
602,49%
1
5 091
494
489
-3,36%
9,02%
30,66%
43,59%
81,69%
516,04%
1
5 268
520
467
10,30%
8,54%
29,16%
36,24%
78,13%
440,52%
1
4 776
638
320
14,26%
6,41%
31,03%
32,75%
67,59%
242,30%
1
4 180
548
215
32,91%
5,14%
27,68%
33,61%
72,57%
325,55%
1
3 145
613
151
2,81%
5,06%
35,93%
41,69%
71,48%
319,08%
1
3 059
387
312
-36,36%
10,72%
32,33%
41,42%
76,76%
414,16%
1
4 807
402
166
15,55%
3,68%
22,34%
20,84%
59,27%
220,30%
1
4 160
617
20
-
1,32%
23,41%
32,81%
75,59%
392,42%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet huvudsakligen omfattande inredningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556488-5076
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-05-31
Juridiskt namn
Foder & Spannmål i Helsingborg & Åhus AB
Länsäte
Landskrona

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Carlsson, Lars Anders (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Nilsson, Nils Anders (f. 1978)
Styrelsesuppleant
Nilsson, Nils Bertil (f. 1945)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).