Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vejby Byaväg 46, 266 55, VEJBYSTRAND
Tel.nummer
0431-456000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556408-2799
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1990
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Vejbystrands Taxi AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Vejbystrands Taxi AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ängelholm
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 8/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock utmärkta och förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
5,31%
8,13% (2017)
Kassalikviditet
191,64%
203,01% (2017)
Soliditet
62,38%
61,42% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
16
13 973
739
510
8 888
-
-
5,31%
191,64%
62,38%
17
14 521
1 177
771
8 114
-
-
8,13%
203,01%
61,42%
19
14 358
873
695
7 448
0
6 266
6,14%
167,10%
54,77%
18
11 988
662
271
6 353
0
5 412
5,90%
134,55%
53,73%
19
13 155
2 014
1 464
7 789
0
5 422
15,51%
162,49%
63,06%
17
11 471
811
290
12 194
-
4 912
7,35%
167,50%
76,21%
16
10 258
656
306
11 195
-
4 304
6,81%
170,36%
77,61%
13
8 562
302
400
10 453
1 049
2 519
5,35%
178,50%
78,57%
13
8 137
76
50
11 209
1 000
2 461
6,14%
261,92%
82,20%
13
8 024
438
455
11 123
846
2 343
5,60%
265,37%
83,45%
13
9 813
553
425
11 148
995
2 850
5,64%
513,79%
80,53%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
13 905
68
739
739
14 493
28
1 178
1 177
14 257
101
874
873
11 940
48
341
662
13 110
45
830
2 014
11 456
15
689
811
10 209
49
449
656
8 502
60
230
302
8 091
46
359
76
7 997
27
174
438
9 813
-
319
553

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 478
5 410
8 888
-
2 783
5 331
8 114
-
2 602
4 846
7 448
-
3 040
3 314
6 354
-
3 782
4 007
7 789
-
7 953
4 241
12 194
-
7 400
3 794
11 194
-
6 867
3 586
10 453
-
6 737
4 471
11 208
-
7 092
4 031
11 123
-
1 761
9 387
11 148

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
3 700
2 365
0
0
2 823
8 888
3 190
2 299
0
0
2 626
8 115
2 419
2 129
0
0
2 900
7 448
1 724
2 166
0
0
2 463
6 353
3 453
1 870
0
0
2 466
7 789
7 989
1 672
0
0
2 532
12 193
7 699
1 269
0
0
2 227
11 195
7 393
1 051
0
0
2 009
10 453
8 193
1 309
0
0
1 707
11 209
8 143
1 461
0
0
1 519
11 123
7 758
1 564
0
0
1 827
11 149

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
2 000
13 973
-
-
-
-
-
-
14 521
-
-
6 266
-
2 420
-
14 358
-
-
5 412
-
2 022
-
11 988
-
-
5 422
-
2 186
2 000
13 155
-
-
4 912
-
2 094
6 000
11 471
-
-
4 304
-
1 921
-
10 258
1 049
-
2 519
-
1 597
-
8 562
1 000
-
2 461
-
1 532
1 200
8 137
846
-
2 343
-
1 541
-
8 024
995
-
2 850
-
1 767
70
9 813

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
16
869
538
1348
-4,06%
5,31%
100,00%
18,60%
62,38%
191,64%
17
853
528
1769
1,66%
8,13%
100,00%
18,66%
61,42%
203,01%
19
750
452
1475
19,41%
6,14%
100,00%
13,65%
54,77%
167,10%
18
663
419
982
-8,92%
5,90%
100,00%
7,13%
53,73%
134,55%
19
690
405
1516
14,44%
15,51%
100,00%
11,75%
63,06%
162,49%
17
674
418
1184
12,21%
7,35%
100,00%
14,92%
76,21%
167,50%
16
638
395
919
20,08%
6,81%
100,00%
15,35%
77,61%
170,36%
13
654
403
694
5,08%
5,35%
100,00%
18,55%
78,57%
178,50%
13
622
387
809
1,18%
6,14%
100,00%
34,16%
82,20%
261,92%
13
615
370
624
-18,51%
5,60%
100,00%
31,41%
83,45%
265,37%
13
755
440
878
-
5,64%
100,00%
77,04%
80,53%
513,79%

Verksamhet & Status

Bolaget skall producera och utföra scenprogram, bedriva musikförlagsverksamhet, bedriva musikstudioverksamhet, utöva musikproduktion, tillverka och inspela phonogram, tillverka och försälja presentartiklar och heminredningsartiklar, bedriva film' video- verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom och i övrigt bedriva med ovan förenliga verksamheter.

Org.nummer
556408-2799
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1990-10-24
Juridiskt namn
Vejbystrands Taxi AB
Länsäte
Ängelholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Petersson, Olle Lennart (f. 1958)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Wejdrup, Claes Göran Bertil (f. 1950)
Styrelseledamot
Wejdrup, Claes Göran Bertil (f. 1950)
Wejdrup, Magnus Bertil Jakob (f. 1972)
Styrelsesuppleant
Wejdrup, Monica Ann-Charlotte (f. 1953)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).