Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vårdbergsvägen 16, 826 75, LJUSNE
Tel.nummer
0270-61114
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556216-6560
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1982
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ivan Sundgrens Åkeri AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ivan Sundgrens Åkeri AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Söderhamn
Nyckeltal
Vinstmarginal
-4,49%
-1,82% (2016)
Kassalikviditet
33,36%
30,85% (2016)
Soliditet
20,83%
27,87% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
18
28 052
-1 449
-19
15 907
-
-
-4,49%
33,36%
20,83%
19
28 461
-718
-8
15 955
0
7 868
-1,82%
30,85%
27,87%
23
32 699
-415
18
20 371
0
9 362
-0,21%
44,15%
24,58%
25
33 552
-1 657
-179
25 562
0
9 112
-3,76%
62,96%
20,90%
23
32 888
1 580
46
19 475
-
8 254
5,94%
75,00%
36,84%
22
30 543
1 833
1 107
18 738
-
7 545
7,28%
101,88%
37,14%
20
27 305
2 071
768
18 323
0
6 757
8,88%
98,14%
40,14%
20
24 448
159
308
16 410
0
7 006
1,55%
99,81%
35,96%
19
25 230
2 620
1 697
18 563
0
6 442
11,35%
133,59%
47,83%
18
22 269
2 955
2 211
15 255
0
5 406
14,54%
112,34%
46,21%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
27 314
738
-1 226
-1 449
27 897
564
-511
-718
32 136
563
-69
-415
32 756
796
-1 236
-1 657
30 278
2 610
1 798
1 580
30 168
375
2 194
1 833
26 727
578
2 373
2 071
24 448
-
379
159
25 230
-
2 846
2 620
21 887
382
3 110
2 955

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
13 624
2 283
15 907
-
14 310
1 645
15 955
-
17 645
2 726
20 371
-
20 674
4 888
25 562
-
14 369
5 106
19 475
-
11 136
7 602
18 738
-
12 047
6 276
18 323
-
9 755
6 655
16 410
-
11 317
7 246
18 563
-
9 455
5 800
15 255

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 812
642
-
5 609
6 844
15 907
2 831
2 072
-
5 720
5 332
15 955
2 838
2 782
-
8 575
6 175
20 370
2 821
3 232
-
11 745
7 764
25 562
3 499
4 713
-
4 454
6 808
19 474
4 454
3 213
-
3 609
7 462
18 738
5 097
2 895
-
3 936
6 395
18 323
4 329
2 015
-
3 397
6 668
16 409
7 021
2 382
-
3 736
5 424
18 563
5 324
2 211
-
2 556
5 163
15 254

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
28 052
-
-
7 868
-
3 074
-
28 461
-
-
9 362
-
3 450
-
32 699
-
-
9 112
-
3 122
-
33 552
-
-
8 254
-
2 912
500
32 888
-
-
7 545
-
2 636
1 000
30 543
-
-
6 757
-
2 626
500
27 305
-
-
7 006
-
2 528
-
24 448
-
-
6 442
-
1 749
3 000
25 230
-
-
5 406
-
1 938
-
22 269

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
18
1 517
617
2278
-2,09%
-4,49%
100,00%
-16,70%
20,83%
33,36%
19
1 468
589
2837
-13,19%
-1,82%
100,00%
-13,22%
27,87%
30,85%
23
1 397
569
2507
-1,89%
-0,21%
100,00%
-10,73%
24,58%
44,15%
25
1 310
496
2271
8,18%
-3,76%
100,00%
-8,78%
20,90%
62,96%
23
1 316
499
5389
0,36%
5,94%
100,00%
-5,62%
36,84%
75,00%
22
1 371
474
6000
12,87%
7,28%
100,00%
0,46%
37,14%
101,88%
20
1 336
479
6042
9,32%
8,88%
100,00%
-0,45%
40,14%
98,14%
20
1 222
494
3522
-3,10%
1,55%
100,00%
-0,05%
35,96%
99,81%
19
1 328
464
5602
15,27%
11,35%
100,00%
7,22%
47,83%
133,59%
18
1 216
418
5476
-
14,54%
100,00%
2,91%
46,21%
112,34%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva medicinsk service och forskning, samt undervisning och pedagogisk utveckling, samt värdepappershandel och fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556216-6560
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1982-04-05
Juridiskt namn
Ivan Sundgrens Åkeri AB
Länsäte
Söderhamn

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Pernersten, Guy Lars-Erik (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Sundgren, Hans Lennart (f. 1967)
Styrelseledamot
Sundgren, Hans Lennart (f. 1967)
Sundgren, Karl Henrik (f. 1975)
Styrelsesuppleant
Sundgren, Bertrand Kurt Lennart (f. 1941)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).