Kylkontroll Göteborg AB

Kylkontroll Göteborg AB

Ekonomisk rating (2018)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
E A Rosengrens gata 15, 421 31, VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel.nummer
031-685720
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556494-2158
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Kylkontroll Göteborg AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
14,90%
12,24% (2017)
Kassalikviditet
136,12%
167,61% (2017)
Soliditet
47,86%
43,19% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
30
66 740
9 810
6 539
22 156
-
-
14,90%
136,12%
47,86%
29
64 776
7 877
5 257
19 201
-
-
12,24%
167,61%
43,19%
26
59 495
5 074
2 882
17 551
0
10 753
8,60%
143,92%
34,28%
24
48 364
3 818
3 972
13 337
0
10 004
7,95%
174,61%
45,05%
24
35 276
1 645
1 067
11 815
0
8 389
4,69%
239,84%
30,19%
17
36 456
2 724
1 319
10 703
-
7 094
7,50%
201,04%
46,51%
16
32 519
3 149
1 648
12 253
-
6 535
9,71%
174,05%
41,19%
15
24 816
2 554
1 336
9 247
0
5 124
10,34%
156,20%
40,29%
10
13 969
744
395
4 943
993
2 364
5,34%
137,88%
37,06%
9
12 662
-667
-55
4 349
1 030
1 968
-5,27%
120,72%
29,65%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
66 359
381
9 887
9 810
64 393
383
7 878
7 877
59 019
476
5 072
5 074
48 055
309
3 782
3 818
35 198
78
1 616
1 645
36 381
75
2 673
2 724
32 477
42
3 122
3 149
24 739
77
2 555
2 554
13 947
22
744
744
12 628
34
-717
-667

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 096
16 060
22 156
-
2 579
16 621
19 200
-
1 956
15 595
17 551
-
1 521
11 816
13 337
-
594
11 222
11 816
-
634
10 069
10 703
-
592
11 661
12 253
-
1 067
8 180
9 247
-
762
4 181
4 943
-
821
3 528
4 349

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
7 950
3 402
696
66
10 041
22 155
6 410
2 413
765
-
9 612
19 200
4 153
2 388
526
-
10 483
17 550
5 172
1 072
502
-
6 590
13 336
1 200
3 035
305
2 700
4 576
11 816
2 833
2 750
315
-
4 806
10 704
3 514
1 965
351
-
6 423
12 253
2 866
1 102
162
-
5 117
9 247
1 530
387
213
-
2 814
4 944
1 135
198
198
-
2 818
4 349

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
7 600
66 740
-
-
-
-
-
5 000
64 776
-
-
10 753
-
5 176
3 000
59 495
-
-
10 004
-
4 632
3 500
48 364
-
-
8 389
-
3 658
-
35 276
-
-
7 094
-
3 642
-
36 456
-
-
6 535
-
2 871
-
32 519
-
-
5 124
-
2 147
1 000
24 816
993
-
2 364
-
1 587
-
13 969
1 030
-
1 968
-
1 520
-
12 662

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
30
2 212
610
10794
3,05%
14,90%
100,00%
9,07%
47,86%
136,12%
29
2 220
615
8867
9,11%
12,24%
100,00%
10,88%
43,19%
167,61%
26
2 270
622
5835
22,82%
8,60%
100,00%
8,66%
34,28%
143,92%
24
2 002
610
4511
36,53%
7,95%
100,00%
10,88%
45,05%
174,61%
24
1 467
508
2129
-3,25%
4,69%
100,00%
18,88%
30,19%
239,84%
17
2 140
639
3173
12,02%
7,50%
100,00%
14,47%
46,51%
201,04%
16
2 030
604
3635
31,28%
9,71%
100,00%
16,13%
41,19%
174,05%
15
1 649
502
2861
77,38%
10,34%
100,00%
12,38%
40,29%
156,20%
10
1 395
507
1071
10,45%
5,34%
100,00%
9,80%
37,06%
137,88%
9
1 403
514
-413
-
-5,27%
100,00%
5,62%
29,65%
120,72%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva måleriarbete inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556494-2158
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-09-26
Juridiskt namn
Kylkontroll Göteborg AB
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Foleby, Hans Christer (f. 1970)
Vice verkställande direktör
Lindberg, Hans Lennart (f. 1954)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Önnheim, Per Gustaf (f. 1978)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lindberg, Hans Lennart (f. 1954)
Styrelseledamot
Lindberg, Hans Lennart (f. 1954)
Johansson Bergman, Anders Lennart (f. 1956)
Malmström, Claes Peter (f. 1963)
Foleby, Hans Christer (f. 1970)
Styrelsesuppleant
Lindberg, Ann-Charlotte Maria (f. 1956)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).