Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Strandvägen 2 A, 840 95, FUNÄSDALEN
Tel.nummer
0684-21430
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556540-2160
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1997
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Härjedalen
Nyckeltal
Vinstmarginal
-6,01%
-6,51% (2016)
Kassalikviditet
40,90%
74,13% (2016)
Soliditet
4,24%
1,83% (2016)
Bruttovinstmarginal
88,15%
87,49% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
47
39 464
-2 839
311
24 624
-
-
-6,01%
40,90%
4,24%
42
35 570
-2 924
676
40 117
0
13 525
-6,51%
74,13%
1,83%
37
33 298
-2 173
-273
38 569
0
13 017
-4,73%
79,44%
0,15%
39
26 586
-2 205
-2 205
35 934
0
10 316
-6,34%
83,39%
0,92%
38
26 140
-4 895
-4 895
29 668
0
11 005
-15,81%
87,87%
0,80%
23
5 266
-741
-457
24 693
-
2 166
-14,08%
127,90%
0,53%
20
15 196
-56
-27
2 934
-
5 519
-0,35%
99,64%
13,72%
20
16 259
179
98
3 455
393
5 275
1,18%
103,68%
13,09%
20
15 884
51
31
2 824
597
5 040
0,33%
94,66%
11,41%
19
14 886
84
15
2 620
366
4 695
0,67%
94,39%
11,03%

Resultaträkning (tkr)

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
38 600
864
-2 321
-2 839
35 560
10
-2 318
-2 924
32 227
1 071
-1 525
-2 173
25 786
800
-2 206
-2 205
26 140
-
-4 135
-4 895
5 261
5
-741
-741
14 790
406
-52
-56
16 140
119
190
179
15 862
22
52
51
14 870
16
97
84

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
19 887
4 738
24 625
-
21 252
18 864
40 116
-
21 080
17 489
38 569
-
20 597
15 337
35 934
-
18 874
10 795
29 669
-
18 199
6 493
24 692
-
181
2 754
2 935
-
190
3 265
3 455
-
254
2 570
2 824
-
242
2 378
2 620

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 045
0
0
12 574
11 006
24 625
734
0
0
14 326
25 057
40 117
58
0
0
16 806
21 705
38 569
331
0
0
17 588
18 016
35 935
236
0
0
17 526
11 907
29 669
131
0
0
19 787
4 775
24 693
288
147
0
0
2 499
2 934
315
176
0
0
2 964
3 455
217
135
0
3
2 470
2 825
186
132
0
1
2 301
2 620

Löner & utdelning (tkr)

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
39 464
-
-
13 525
-
4 898
-
35 570
-
-
13 017
-
4 325
-
33 298
-
-
10 316
-
3 476
-
26 586
-
-
11 005
-
3 702
-
26 140
-
-
2 166
-
658
-
5 266
-
-
5 519
-
1 844
-
15 196
393
-
5 275
-
1 836
-
16 259
597
-
5 040
-
1 725
-
15 884
366
-
4 695
-
1 748
-
14 886

Nyckeltal

2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
47
821
452
-547
8,55%
-6,01%
88,15%
-16,24%
4,24%
40,90%
42
847
442
-666
10,34%
-6,51%
87,49%
-17,42%
1,83%
74,13%
37
871
472
-81
24,98%
-4,73%
88,21%
-13,08%
0,15%
79,44%
39
661
356
-975
-1,35%
-6,34%
87,18%
-10,39%
0,92%
83,39%
38
688
394
-3009
396,86%
-15,81%
86,66%
-4,25%
0,80%
87,87%
23
229
124
-710
-64,43%
-14,08%
79,05%
32,66%
0,53%
127,90%
20
740
370
40
-8,36%
-0,35%
80,39%
1,72%
13,72%
99,64%
20
807
378
284
1,75%
1,18%
81,11%
1,86%
13,09%
103,68%
20
793
373
170
6,67%
0,33%
78,17%
0,63%
11,41%
94,66%
19
783
362
206
-
0,67%
79,09%
0,52%
11,03%
94,39%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556540-2160
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1997-03-24
Juridiskt namn
Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB
Länsäte
Härjedalen

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Wengler, Ted Gilbert (f. 1979)
Verkställande direktör
Östring, Mats Anders (f. 1958)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Wennberg, Lars Ivar (f. 1957)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Frisk, Niklas Bengt-Oscar (f. 1979)
Styrelseledamot
Wilhelmsson, Jens Erik Wilhelm (f. 1958)
Östring, Mats Anders (f. 1958)
Östring, Mats Anders (f. 1958)
Olsson, Anne Ingeborg (f. 1963)
Frisk, Niklas Bengt-Oscar (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).