Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Turbinvägen 18, 591 61, MOTALA
Tel.nummer
070-3465650
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556462-5803
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1993
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag GFG Invest AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mixum AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Motala
Nyckeltal
Vinstmarginal
5,42%
3,74% (2016)
Kassalikviditet
113,41%
122,23% (2016)
Soliditet
21,70%
26,10% (2016)
Bruttovinstmarginal
40,37%
39,75% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2003-04
2002-04
2001-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
16
29 678
-680
-429
7 718
1 288
2 474
-1,24%
107,95%
12,31%
14
20 486
-23
-23
9 399
450
1 496
0,78%
105,17%
12,77%
6
16 093
725
483
3 035
246
733
4,88%
140,03%
46,89%

Resultaträkning (tkr)

2003-04
2002-04
2001-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
29 583
95
-379
-680
20 380
106
156
-23
15 477
616
754
725

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2003-04
2002-04
2001-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 986
5 732
7 718
-
2 636
6 763
9 399
-
498
2 537
3 035

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2003-04
2002-04
2001-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
950
0
187
2 089
4 492
7 718
1 200
0
0
3 482
4 660
9 342
1 423
0
127
156
1 329
3 035

Löner & utdelning (tkr)

2003-04
2002-04
2001-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 288
-
2 474
-
1 173
-
29 678
450
-
1 496
-
606
-
20 486
246
-
733
-
268
-
16 093

Nyckeltal

2003-04
2002-04
2001-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
16
1 849
324
501
45,16%
-1,24%
37,32%
4,19%
12,31%
107,95%
14
1 456
198
765
31,68%
0,78%
32,29%
10,32%
12,77%
105,17%
6
2 580
259
1083
-
4,88%
29,36%
7,81%
46,89%
140,03%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
77
159 033
8 085
-103
56 886
795
25 078
5,42%
113,41%
21,70%
63
141 063
4 886
1 137
44 697
745
20 539
3,74%
122,23%
26,10%
96
162 165
-468
0
48 123
0
30 220
-0,04%
94,83%
16,37%
65
118 822
3 166
1 101
29 558
0
17 306
2,67%
127,49%
27,97%
45
88 267
3 850
1 571
21 551
0
12 547
4,36%
114,45%
29,40%
37
62 514
3 753
2 121
17 287
-
9 290
6,01%
125,56%
33,14%
20
47 226
-1 325
1 291
9 984
729
5 877
-2,45%
144,32%
41,30%
18
48 139
822
438
15 021
696
5 191
2,33%
182,38%
35,73%
19
69 909
142
71
13 485
942
8 418
1,03%
109,48%
11,91%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
157 345
1 688
8 501
8 085
139 656
1 407
5 227
4 886
161 963
202
-65
-468
118 711
111
3 691
3 166
88 267
-
3 850
3 850
62 454
60
3 753
3 753
47 226
-
-1 173
-1 325
41 639
6 500
949
822
69 676
233
636
142

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
20 306
36 580
56 886
-
21 248
23 449
44 697
-
22 804
25 319
48 123
-
7 985
21 573
29 558
-
8 061
13 490
21 551
-
4 940
12 347
17 287
-
2 042
7 943
9 985
-
4 875
10 146
15 021
-
4 728
8 757
13 485

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 434
8 862
0
16 948
25 642
56 886
5 537
7 857
0
17 413
13 889
44 696
4 400
4 461
0
17 113
22 149
48 123
4 400
4 960
0
6 394
13 803
29 557
3 600
3 508
0
4 845
9 599
21 552
4 229
1 923
0
3 801
7 335
17 288
3 308
1 045
0
1 421
4 210
9 984
2 016
4 297
0
3 990
4 717
15 020
1 579
35
0
6 269
5 603
13 486

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
795
-
25 078
-
9 653
-
159 033
745
-
20 539
-
8 021
-
141 063
-
-
30 220
-
9 713
-
162 165
-
-
17 306
-
5 535
-
118 822
-
-
12 547
-
4 473
-
88 267
-
-
9 290
-
3 079
1 200
62 514
729
-
5 877
-
2 026
1 200
47 226
696
-
5 191
-
1 784
-
48 139
942
-
8 418
-
2 952
-
69 909

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
77
2 043
475
13817
12,67%
5,42%
40,37%
6,95%
21,70%
113,41%
63
2 217
486
10121
-13,77%
3,74%
39,75%
6,85%
26,10%
122,23%
96
1 687
418
4590
36,43%
-0,04%
46,10%
1,96%
16,37%
94,83%
65
1 826
-
3691
34,49%
2,67%
-19,41%
6,55%
27,97%
127,49%
45
1 961
-
3850
41,33%
4,36%
-14,84%
4,41%
29,40%
114,45%
37
1 688
-
3753
32,24%
6,01%
-10,73%
8,03%
33,14%
125,56%
20
2 361
497
-630
13,42%
-2,45%
48,93%
7,90%
41,30%
144,32%
18
2 313
503
1482
-40,24%
2,33%
41,55%
13,04%
35,73%
182,38%
19
3 667
746
2013
-
1,03%
44,03%
4,53%
11,91%
109,48%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med konfektion inom fritidsmöbelbranschen, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556462-5803
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1993-04-13
Juridiskt namn
Mixum AB
Länsäte
Motala

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Franzén, Lars Magnus (f. 1967)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Peters, Bengt Anders Richard (f. 1969)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Johansson, Björn Johan (f. 1963)
Styrelsesuppleant
Franzén, Lars Magnus (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).