Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Övre Ämnebodavägen 39-20, 376 92, SVÄNGSTA
Tel.nummer
0454-572001
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556606-1403
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Syd Produkter MJ AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Syd Produkter MJ AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Karlshamn
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 5/15: Godkänd

Tillväxten är ok men lönsamheten är mycket svag. Dessutom är den bakomliggande styrkan i bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-4,80% (2016)
Kassalikviditet
234,09%
133,46% (2016)
Soliditet
Saknas
8,03% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
19,85% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
68
0
0
-
0
-
234,09%
-
0
1 913
-197
-197
1 283
0
0
-4,80%
133,46%
8,03%
1
15 955
-465
-465
3 306
0
479
-1,82%
42,86%
3,02%
3
10 406
-2 487
-2 487
3 202
0
839
-22,59%
13,40%
1,19%
3
13 122
-668
-403
6 611
0
863
-4,38%
61,26%
4,30%
3
19 434
613
342
8 838
521
423
3,70%
73,50%
10,11%
3
14 572
1 279
1 072
4 243
447
273
9,73%
77,81%
10,25%
2
7 621
61
61
3 378
448
145
2,06%
73,73%
-21,55%
2
7 970
22
22
1 912
481
8
1,85%
33,91%
-41,27%
2
4 430
-472
-472
1 310
357
0
-7,63%
26,16%
-61,91%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
68
1 894
19
-102
-197
15 951
4
-290
-465
10 406
-
-2 352
-2 487
13 117
5
-575
-668
19 429
5
717
613
14 567
5
1 418
1 279
7 472
149
153
61
7 956
14
147
22
4 430
-
-338
-472

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
103
103
-
-
1 283
1 283
-
7
3 298
3 305
-
51
3 151
3 202
-
157
6 453
6 610
-
263
8 575
8 838
-
373
3 871
4 244
-
274
3 104
3 378
-
83
1 829
1 912
-
160
1 151
1 311

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
19
0
44
63
103
0
0
911
269
1 283
100
0
0
656
2 550
3 306
38
0
0
0
3 164
3 202
284
0
0
178
6 149
6 611
687
265
0
418
7 468
8 838
345
115
0
638
3 146
4 244
-728
0
0
878
3 228
3 378
-789
0
0
1 138
1 563
1 912
-811
0
0
1 322
799
1 310

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 913
-
-
479
-
148
-
15 955
-
-
839
-
269
-
10 406
-
-
863
-
271
-
13 122
521
-
423
-
-
-
19 434
447
-
273
-
188
-
14 572
448
-
145
-
166
-
7 621
481
-
8
-
157
-
7 970
357
-
-
-
119
-
4 430

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
19
-100,00%
-
-
-
-
234,09%
-
-
-
-95
-88,13%
-4,80%
19,85%
53,54%
8,03%
133,46%
1
15 951
627
-246
53,29%
-1,82%
12,56%
4,69%
3,02%
42,86%
3
3 469
389
-2246
-20,67%
-22,59%
100,00%
-0,12%
1,19%
13,40%
3
4 372
372
-469
-32,49%
-4,38%
100,00%
2,32%
4,30%
61,26%
3
6 476
342
826
33,38%
3,70%
100,00%
5,70%
10,11%
73,50%
3
4 856
259
1539
94,95%
9,73%
100,00%
4,98%
10,25%
77,81%
2
3 736
382
272
-6,08%
2,06%
100,00%
-1,66%
-21,55%
73,73%
2
3 978
324
223
79,59%
1,85%
100,00%
3,34%
-41,27%
33,91%
2
2 215
239
-262
-
-7,63%
100,00%
7,95%
-61,91%
26,16%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva skolverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556606-1403
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-01-30
Juridiskt namn
Syd Produkter MJ AB
Länsäte
Karlshamn

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Bengtsson, Jonas Martin (f. 1967)
Styrelsesuppleant
Bengtsson, Ingrid Marie Helen (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).