Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Scheelevägen 17, 223 63, LUND
Tel.nummer
046-2868860
E-postadress
info@betahalsan.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556754-9430
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2008
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Betahälsan AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Betahälsan AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lund
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
-374,60%
-577,08% (2017)
Soliditet
Saknas
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
1
0
0
0
2
-
-374,60%
-
0
0
0
0
0
0
2
-
-577,08%
-
2
2 046
351
272
1 410
0
454
17,33%
205,85%
27,73%
2
1 806
144
102
1 187
0
444
8,19%
207,98%
22,66%
2
1 848
-33
-51
970
0
555
-1,73%
334,93%
17,22%
2
1 608
24
3
1 037
360
62
1,62%
245,86%
21,02%
1
1 546
53
26
856
349
0
3,43%
218,97%
25,00%
1
1 395
-2
-37
696
329
0
-0,14%
265,73%
27,01%
1
1 180
161
91
652
305
0
13,64%
225,38%
34,51%
1
1 324
98
34
478
344
0
7,40%
165,58%
28,03%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
5
1
-
-
5
-
2 031
15
352
351
1 770
36
145
144
1 848
-
-32
-33
1 604
4
26
24
1 546
-
53
53
1 395
-
-2
-2
1 180
-
161
161
1 324
-
97
98

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
69
-
325
325
53
-
225
225
-
507
903
1 410
-
483
704
1 187
-
455
515
970
-
371
666
1 037
-
329
527
856
-
293
403
696
-
185
467
652
-
104
374
478

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
791
-
126
917
-
-
559
-
48
607
391
-
591
-
427
1 409
269
-
591
-
326
1 186
167
-
557
100
146
970
218
-
452
100
266
1 036
214
-
409
-
232
855
188
-
364
-
143
695
225
-
230
-
197
652
134
-
129
-
215
478

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
454
-
216
150
2 046
-
-
444
-
215
-
1 806
-
-
555
-
332
-
1 848
360
-
62
-
224
-
1 608
349
-
-
-
171
-
1 546
329
-
-
-
254
-
1 395
305
-
-
-
215
-
1 180
344
-
-
-
273
-
1 324

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
883
-
-
-
-
-
-374,60%
-
-
-
635
-100,00%
-
-
-
-
-577,08%
2
1 016
339
943
14,75%
17,33%
100,00%
23,44%
27,73%
205,85%
2
885
322
736
-4,22%
8,19%
100,00%
21,36%
22,66%
207,98%
2
924
444
525
15,21%
-1,73%
100,00%
19,97%
17,22%
334,93%
2
802
324
478
3,75%
1,62%
100,00%
24,94%
21,02%
245,86%
1
1 546
545
462
10,82%
3,43%
100,00%
19,08%
25,00%
218,97%
1
1 395
599
362
18,22%
-0,14%
100,00%
18,64%
27,01%
265,73%
1
1 180
542
391
-10,88%
13,64%
100,00%
22,88%
34,51%
225,38%
1
1 324
641
226
-
7,40%
100,00%
12,01%
28,03%
165,58%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva elektriska installationer, försäljning av el-material och datautrustning, installation av datanätverk och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556754-9430
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2008-04-03
Juridiskt namn
Betahälsan AB
Länsäte
Lund

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Ekesbo, Eva Margareta (f. 1960)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Ekesbo, Eva Margareta (f. 1960)
Styrelsesuppleant
Bergenek Bierich, Maria Charlotte (f. 1961)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).