Carat Matsilverspecialisten AB

Carat Matsilverspecialisten AB

Ekonomisk rating (2017)

5
Väl godkänd Poäng: 9/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Drottninggatan 71 D, 111 36, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-200915
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556646-4565
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2003
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Carat Matsilverspecialisten AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Carat Matsilverspecialisten AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 9/15: Väl godkänd

Tillväxten är ok och bolagets ekonomiska styrka god. Däremot är lönsamheten mycket svag. En analys över intäkter och kostnader kommer att ge resultat.

Nyckeltal
Vinstmarginal
5,32%
9,74% (2016)
Kassalikviditet
1 287,76%
939,31% (2016)
Soliditet
89,64%
88,56% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3
12 615
648
351
18 781
-
-
5,32%
1 287,76%
89,64%
5
13 543
1 270
730
19 422
0
1 736
9,74%
939,31%
88,56%
5
14 351
1 945
1 286
19 430
0
1 637
13,91%
811,95%
87,52%
5
15 871
2 531
1 917
19 054
0
1 517
16,27%
624,42%
85,46%
5
14 230
1 516
839
17 147
-
1 503
10,66%
686,70%
86,32%
5
18 393
4 678
2 573
17 065
863
1 049
29,57%
488,88%
82,70%
5
17 303
2 613
1 900
16 655
549
1 167
15,68%
351,96%
84,35%
5
15 581
2 325
2 261
15 828
421
1 177
14,99%
230,69%
79,66%
5
15 034
1 425
752
14 351
475
1 140
9,60%
236,03%
79,42%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
12 186
429
555
648
13 058
485
1 150
1 270
13 993
358
1 556
1 945
15 553
318
2 322
2 531
14 221
9
1 385
1 516
15 825
2 568
4 555
4 678
16 708
595
2 585
2 613
15 507
74
2 272
2 325
14 955
79
1 373
1 425

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
160
18 620
18 780
-
274
19 148
19 422
-
388
19 042
19 430
-
502
18 551
19 053
-
101
17 046
17 147
-
131
16 935
17 066
-
3 750
12 905
16 655
-
3 873
11 956
15 829
-
3 917
10 434
14 351

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
14 080
3 532
-
131
1 038
18 781
14 583
3 356
-
-
1 483
19 422
14 641
3 032
-
-
1 758
19 431
14 133
2 756
-
-
2 166
19 055
12 693
2 702
-
-
1 752
17 147
12 284
2 344
-
-
2 437
17 065
13 138
1 168
-
-
2 348
16 654
11 698
1 168
-
-
2 962
15 828
9 897
1 924
-
-
2 531
14 352

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
854
12 615
-
-
1 736
-
833
854
13 543
-
-
1 637
-
769
787
14 351
-
-
1 517
-
649
778
15 871
-
-
1 503
-
678
478
14 230
863
-
1 049
-
825
430
18 393
549
-
1 167
-
771
428
17 303
421
-
1 177
-
735
460
15 581
475
-
1 140
-
741
460
15 034

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3
4 062
833
669
-6,68%
5,32%
100,00%
144,28%
89,64%
1 287,76%
5
2 612
517
1264
-6,68%
9,74%
100,00%
135,28%
88,56%
939,31%
5
2 799
496
1670
-10,03%
13,91%
100,00%
123,52%
87,52%
811,95%
5
3 111
441
2403
9,37%
16,27%
100,00%
105,35%
85,46%
624,42%
5
2 844
449
1415
-10,14%
10,66%
100,00%
107,55%
86,32%
686,70%
5
3 165
567
4594
-5,28%
29,57%
100,00%
91,61%
82,70%
488,88%
5
3 342
512
2707
7,74%
15,68%
100,00%
63,19%
84,35%
351,96%
5
3 101
473
2390
3,69%
14,99%
100,00%
58,00%
79,66%
230,69%
5
2 991
474
1492
-
9,60%
100,00%
52,85%
79,42%
236,03%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning av guldsmedsvaror och därtill hörande artiklar, förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556646-4565
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2003-07-14
Juridiskt namn
Carat Matsilverspecialisten AB
Länsäte
Stockholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Karelfelt, Anna Maria Christina (f. 1964)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Karlsten, Maria Christina (f. 1964)
Revisorssuppleant
Simonsson, Anna-Maria Elisabeth (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Karelfelt, Anna Maria Christina (f. 1964)
Styrelseledamot
Karelfelt, Anna Maria Christina (f. 1964)
Karelfelt, Per Erik (f. 1990)
Karelfelt, Carl Gustav (f. 1993)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).