Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Älvgatan 11, 652 25, KARLSTAD
Tel.nummer
054-561680
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556627-0582
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2002
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Augulina AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Augulina AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Karlstad
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 5/15: Godkänd

Tillväxten är ok men lönsamheten är mycket svag. Dessutom är den bakomliggande styrkan i bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
33,45% (2016)
Kassalikviditet
-29 622,22%
88,67% (2016)
Soliditet
Saknas
17,15% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
35
0
0
0
1
-
-29 622,22%
-
1
574
157
121
3 231
92
0
33,45%
88,67%
17,15%
1
980
388
299
3 702
187
0
44,80%
165,18%
17,10%
1
829
303
229
3 664
159
0
42,94%
241,00%
14,57%
1
630
167
129
513
117
0
26,35%
229,81%
59,45%
1
553
51
36
443
131
4
9,40%
195,39%
51,02%
1
569
92
67
399
117
2
16,17%
180,95%
47,62%
1
404
2
0
300
63
0
0,50%
147,19%
40,67%
1
720
151
107
308
128
0
20,97%
327,91%
72,08%

Resultaträkning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
35
574
-
192
157
980
-
439
388
829
-
356
303
630
-
164
167
553
-
49
51
569
-
91
92
404
-
2
2
720
-
148
151

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
30
-
159
159
-
2 912
319
3 231
-
2 992
710
3 702
-
3 021
642
3 663
-
21
492
513
-
-
443
443
-
-
399
399
-
-
300
300
-
-
308
308

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
0
357
2 245
9
2 611
554
0
0
2 324
353
3 231
633
0
0
2 644
425
3 702
534
0
0
2 869
261
3 664
305
0
0
0
208
513
226
0
0
0
217
443
190
0
0
0
210
400
122
0
0
0
178
300
222
0
0
0
86
308

Löner & utdelning (tkr)

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
114
-
-
-
92
-
-
-
52
300
574
187
-
-
-
87
200
980
159
-
-
-
79
200
829
117
-
-
-
64
-
630
131
-
4
-
72
50
553
117
-
2
-
69
-
569
63
-
-
-
42
-
404
128
-
-
-
72
100
720

Nyckeltal

2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
382
-100,00%
-
-
-
-
-29 622,22%
1
574
164
192
-41,43%
33,45%
100,00%
-5,92%
17,15%
88,67%
1
980
308
439
18,21%
44,80%
100,00%
29,08%
17,10%
165,18%
1
829
272
356
31,59%
42,94%
100,00%
45,96%
14,57%
241,00%
1
630
199
164
13,92%
26,35%
100,00%
45,08%
59,45%
229,81%
1
553
213
49
-2,81%
9,40%
100,00%
40,87%
51,02%
195,39%
1
569
201
91
40,84%
16,17%
100,00%
33,22%
47,62%
180,95%
1
404
110
2
-43,89%
0,50%
100,00%
30,20%
40,67%
147,19%
1
720
206
148
-
20,97%
100,00%
30,83%
72,08%
327,91%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556627-0582
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2002-04-24
Juridiskt namn
Augulina AB
Länsäte
Karlstad

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Sökord

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Lander, Lisbeth Maria (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Lander, Ulf Nils Gunnar (f. 1952)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).