Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Annebergsvägen 3, 432 48, VARBERG
Tel.nummer
0340-666900
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556084-4580
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1962
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Taiga Safe AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Taiga AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Varberg
Nyckeltal
Vinstmarginal
15,68%
6,76% (2017)
Kassalikviditet
83,40%
83,53% (2017)
Soliditet
48,82%
48,50% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
22
108 937
17 020
9 976
63 362
1 141
10 451
15,68%
83,40%
48,82%
20
78 751
5 278
3 224
46 857
1 141
8 893
6,76%
83,53%
48,50%
19
70 657
6 389
3 711
37 242
1 171
6 591
9,12%
137,92%
66,21%
19
48 262
2 577
1 794
31 234
0
6 724
5,51%
154,93%
67,94%
17
54 113
5 162
2 905
29 311
-
6 715
9,78%
98,06%
65,65%
16
51 941
3 694
2 375
28 745
-
6 110
7,86%
209,34%
56,52%
16
49 094
2 181
1 155
23 286
0
5 321
5,03%
128,62%
58,10%
16
41 912
533
414
24 455
996
4 266
1,93%
138,11%
48,78%
16
38 391
683
347
24 631
1 047
4 852
2,31%
167,76%
46,96%
18
49 002
2 204
1 151
21 894
1 132
5 163
5,36%
104,01%
50,70%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
108 771
166
16 627
17 020
78 688
63
5 320
5 278
70 649
8
6 435
6 389
47 905
357
2 609
2 577
53 958
155
5 247
5 162
51 464
477
4 035
3 694
49 094
-
2 433
2 181
41 912
-
753
533
38 391
-
806
683
48 942
60
2 546
2 204

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 079
62 282
63 361
-
918
45 939
46 857
-
1 258
35 984
37 242
-
1 597
29 636
31 233
-
1 878
27 433
29 311
-
1 977
26 768
28 745
-
478
22 808
23 286
-
726
23 729
24 455
-
681
23 950
24 631
-
805
21 089
21 894

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
22 280
11 097
-
-
29 984
63 361
17 304
6 949
-
-
22 604
46 857
20 080
5 871
-
-
11 291
37 242
17 869
4 295
-
2 886
6 184
31 234
16 075
4 062
-
420
8 754
29 311
14 170
2 663
-
5 006
6 905
28 744
11 795
2 223
-
3 070
6 198
23 286
10 640
1 653
-
6 178
5 983
24 454
10 227
1 719
-
6 626
6 060
24 632
9 902
1 536
-
4 196
6 261
21 895

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 141
-
10 451
-
5 097
4 000
108 937
1 141
-
8 893
-
4 305
-
78 751
1 171
-
6 591
-
3 829
6 000
70 657
-
-
6 724
-
3 438
1 500
48 262
-
-
6 715
-
3 341
-
54 113
-
-
6 110
-
2 987
-
51 941
-
-
5 321
-
2 677
-
49 094
996
-
4 266
-
2 618
-
41 912
1 047
-
4 852
-
2 451
-
38 391
1 132
-
5 163
-
2 732
-
49 002

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
22
4 944
773
17071
38,23%
15,68%
100,00%
29,69%
48,82%
83,40%
20
3 934
712
5799
11,38%
6,76%
100,00%
29,66%
48,50%
83,53%
19
3 718
690
6891
47,48%
9,12%
100,00%
34,95%
66,21%
137,92%
19
2 521
608
3053
-11,22%
5,51%
100,00%
48,96%
67,94%
154,93%
17
3 174
693
5654
4,85%
9,78%
100,00%
34,62%
65,65%
98,06%
16
3 217
664
4330
4,83%
7,86%
100,00%
38,60%
56,52%
209,34%
16
3 068
619
2723
17,14%
5,03%
100,00%
33,83%
58,10%
128,62%
16
2 620
624
965
9,17%
1,93%
100,00%
42,34%
48,78%
138,11%
16
2 399
555
1015
-21,56%
2,31%
43,03%
46,60%
46,96%
167,76%
18
2 719
551
2780
-
5,36%
40,27%
30,30%
50,70%
104,01%

Verksamhet & Status

Bolaget skall tillverka och bedriva handel med konfektion, sport- och fritidskläder, frilufts- och campingutrustning, skyddsutrust- ning, skyddskläder samt bedriva handel med impregneringsmedel, färgämnen, blekningsmedel och rengöringspreparat, konserverings- medel (oljor och fetter), säkerhetskedjor av metall, skyddsut- rustning och skyddskläder, hålfotsstöd för stövlar och skor, ortopediska skor, belysningsanordningar, sport- och fritids- artiklar, signalraketer, emblem och medaljer, papper och tryck- saker, plastfilm, isoleringsmaterial och isoleringshandskar, varor av läder och läderimmitationer främst avseende kläder, sport- och möbelprodukter, garn och tråd för textil användning, filtar, kläder, fotbeklädnander och huvudbonader, blixtlås och knappar, halkningsförhindrande mattor, konserverade livsmedel, kex, icke-alkoholhaltiga drycker, tändstickor samt bedriva varu- demonstration och marknadsstudier, finansiella tjänster, repara- tions- och underhållstjänster avseende maskiner för tillverkning av kläder och sportartiklar, kommunikationstjänster såsom dator- stödd överföring av text och bild, transport, emballering och förvaring av gods, behandling av föremål såsom blekning, impreg- nering och färgning av textila produkter, skinnberedning samt information om materialbehandling, utbildning samt konsultatio- ner avseende ovanstående områden ävensom för materialutveckling och kläddesign jämte licensiering av immaterialrätter. Bolaget skall även idka med ovan nämnda verksamhetsområden förenlig verksamhet.

Org.nummer
556084-4580
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1962-10-02
Juridiskt namn
Taiga AB
Länsäte
Varberg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Rydholm, Ann Karin (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Kylebäck, Stefan Hugo (f. 1965)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Inerup, Bert Göran Kenneth (f. 1944)
Styrelseledamot
Inerup, Bert Göran Kenneth (f. 1944)
Engberg, Björn Åke (f. 1946)
Rydholm, Ann Karin (f. 1963)
Rydholm, Jonas Paul (f. 1963)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).