JB Cool Equipment AB

JB Cool Equipment AB

Ekonomisk rating (2018)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Dalvindsgatan 7, 434 34, KUNGSBACKA
Tel.nummer
070-7664148
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556458-5387
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1993
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
JB Cool Equipment AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
JB Cool Equipment AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Kungsbacka
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
-276,62%
-309,68% (2017)
Soliditet
Saknas
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
0
9
-64
0
0
1
-
-276,62%
-
0
0
10
0
0
0
1
-
-309,68%
-
1
639
-62
-62
500
0
120
-7,20%
161,97%
29,60%
1
1 062
36
25
468
0
120
4,71%
148,35%
44,66%
0
0
15
0
0
0
1
-
28,95%
-
1
1 269
152
152
615
-
157
12,61%
225,17%
34,80%
1
1 719
-72
-72
415
-
333
-3,49%
132,84%
14,94%
1
2 263
92
60
642
0
199
4,51%
113,86%
36,45%
1
2 220
43
27
696
290
0
2,03%
92,93%
32,18%
1
1 471
37
27
668
110
0
4,28%
111,49%
29,49%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
9
-
-
-
10
639
-
-46
-62
1 062
-
35
36
-
-
2
15
1 269
-
160
152
1 719
-
-60
-72
2 263
-
102
92
2 220
-
45
43
1 471
-
63
37

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
42
-
147
147
2
-
108
108
-
240
260
500
-
180
288
468
45
-
131
131
-
62
553
615
-
4
411
415
-
6
635
641
-
8
688
696
-
-
668
668

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
302
-
77
379
-
-
177
101
62
340
148
-
-
282
71
501
209
-
-
167
91
467
-
-
184
104
38
326
214
-
-
258
143
615
62
-
-
219
134
415
234
-
-
104
303
641
224
-
-
62
410
696
197
-
-
175
296
668

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
120
-
16
-
639
-
-
120
-
8
-
1 062
-
-
1
-
-
-
-
-
-
157
-
24
-
1 269
-
-
333
-
99
-
1 719
-
-
199
-
126
-
2 263
290
-
-
-
130
50
2 220
110
-
-
-
81
-
1 471

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1064
-
-
-
-
-
-276,62%
-
-
-
606
-100,00%
-
-
-
-
-309,68%
1
639
207
-46
-39,83%
-7,20%
100,00%
29,58%
29,60%
161,97%
1
1 062
154
35
-
4,71%
100,00%
18,55%
44,66%
148,35%
-
-
-
566
-100,00%
-
-
-
-
28,95%
1
1 269
196
162
-26,18%
12,61%
100,00%
32,31%
34,80%
225,17%
1
1 719
477
-58
-24,04%
-3,49%
100,00%
16,11%
14,94%
132,84%
1
2 263
540
104
1,94%
4,51%
100,00%
14,67%
36,45%
113,86%
1
2 220
539
47
50,92%
2,03%
100,00%
12,52%
32,18%
92,93%
1
1 471
297
63
-
4,28%
100,00%
25,29%
29,49%
111,49%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva konsultverksmahet inom byggsektorn samt med inredningsdesign, idka förmedling samt uthyrning av entreprenadmaskiner och lastbilar samt övriga maskiner och inventarier inom bygg- och anläggningsbranschen samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556458-5387
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1993-01-12
Juridiskt namn
JB Cool Equipment AB
Länsäte
Kungsbacka

Sökord

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Berglund, Jan Olof (f. 1948)
Styrelsesuppleant
Berglund, Brita Ann-Charlotte (f. 1955)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).