Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sturegatan 87, 791 60, FALUN
Tel.nummer
023-10147
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556382-3094
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Alm & Wennermark AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Alm & Wennermark AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Falun
Nyckeltal
Vinstmarginal
13,68%
25,68% (2016)
Kassalikviditet
1 525,14%
1 212,03% (2016)
Soliditet
72,64%
82,29% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1
858
109
60
3 218
-
-
13,68%
1 525,14%
72,64%
1
1 285
325
238
3 348
0
0
25,68%
1 212,03%
82,29%
1
1 075
307
282
3 218
0
305
28,93%
1 227,69%
80,86%
1
1 402
407
299
3 144
-
261
29,96%
2 326,12%
78,41%
1
1 455
494
333
3 176
0
220
34,98%
839,73%
70,87%
1
1 570
479
270
3 137
-
178
31,46%
452,03%
62,76%
1
1 581
334
180
3 001
0
198
21,82%
323,61%
57,11%
1
483
-116
1
1 905
176
7
-23,24%
1 788,57%
82,20%
1
2 026
679
390
2 974
256
15
33,78%
277,76%
59,21%
1
1 365
449
239
1 673
296
12
33,33%
508,02%
75,18%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
848
10
112
109
1 285
-
323
325
1 075
-
296
307
1 402
-
386
407
1 455
-
453
494
1 570
-
475
479
1 581
-
322
334
482
1
-118
-116
2 007
19
672
679
1 350
15
422
449

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
427
2 791
3 218
-
427
2 921
3 348
-
27
3 192
3 219
-
27
3 117
3 144
-
27
3 149
3 176
-
27
3 110
3 137
-
27
2 974
3 001
-
27
1 878
1 905
-
27
2 947
2 974
-
27
1 646
1 673

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 819
665
-
550
183
3 217
2 259
636
-
212
241
3 348
2 120
618
-
219
260
3 217
1 938
676
-
395
134
3 143
1 739
656
-
406
375
3 176
1 507
592
-
351
688
3 138
1 337
483
-
262
919
3 001
1 257
396
-
146
105
1 904
1 356
519
-
37
1 061
2 973
966
374
-
9
324
1 673

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
100
858
-
-
-
-
-
500
1 285
-
-
305
-
109
100
1 075
-
-
261
-
96
100
1 402
-
-
220
-
83
100
1 455
-
-
178
-
79
100
1 570
-
-
198
-
149
100
1 581
176
-
7
-
150
100
483
256
-
15
-
167
100
2 026
296
-
12
-
184
-
1 365

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1
848
482
112
-34,01%
13,68%
100,00%
307,55%
72,64%
1 525,14%
1
1 285
514
323
19,53%
25,68%
100,00%
208,56%
82,29%
1 212,03%
1
1 075
426
296
-23,32%
28,93%
100,00%
272,74%
80,86%
1 227,69%
1
1 402
364
386
-3,64%
29,96%
100,00%
212,77%
78,41%
2 326,12%
1
1 455
315
453
-7,32%
34,98%
100,00%
190,65%
70,87%
839,73%
1
1 570
270
475
-0,70%
31,46%
100,00%
154,27%
62,76%
452,03%
1
1 581
363
322
228,01%
21,82%
100,00%
129,98%
57,11%
323,61%
1
482
353
-118
-75,98%
-23,24%
100,00%
367,84%
82,20%
1 788,57%
1
2 007
442
672
48,67%
33,78%
100,00%
93,97%
59,21%
277,76%
1
1 350
498
422
-
33,33%
100,00%
97,93%
75,18%
508,02%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva verksamhet med journalistik, information och byggnadsarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556382-3094
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-12-27
Juridiskt namn
Alm & Wennermark AB
Länsäte
Falun

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Jansson, Inger Ann-Charlotte (f. 1969)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Alm Wennermark, Karin Marianne (f. 1955)
Styrelsesuppleant
Meiton, Stig Håkan (f. 1955)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).