Boquist Psykoterapi AB Fridtuna Öppenvård

Ekonomisk rating (2018)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Drottninggatan 19, 602 24, NORRKÖPING
Tel.nummer
011-102233
E-postadress
info@boquistpsykoterapi.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556482-5338
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1994
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Boquist Psykoterapi AB Fridtuna Öppenvård
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Boquist Psykoterapi AB Fridtuna Öppenvård
Status
Aktiv
Kommunsäte
Norrköping
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
Saknas
-243,24% (2017)
Soliditet
33,45%
(2017)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
278
2 150
-
-
-
-
33,45%
-
0
0
-75
0
-
3
-
-243,24%
-
3
3 602
1 036
591
3 399
0
959
28,76%
725,00%
87,17%
3
2 987
404
308
2 796
0
962
13,56%
480,18%
84,42%
3
2 879
371
279
2 714
0
907
12,99%
389,47%
83,07%
3
3 259
264
160
2 981
-
957
9,42%
251,62%
72,98%
3
2 811
57
30
2 900
0
874
2,03%
201,30%
76,10%
3
2 753
431
296
2 905
573
166
18,05%
274,48%
81,79%
3
2 605
133
62
2 654
563
149
9,29%
289,04%
85,91%
3
2 611
90
64
2 814
480
179
3,54%
229,29%
85,93%
3
2 919
193
183
2 790
493
283
6,76%
359,32%
91,54%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
15
-
3 602
-
1 027
1 036
2 987
-
400
404
2 879
-
367
371
3 259
-
298
264
2 811
-
15
57
2 704
49
480
431
2 604
1
224
133
2 598
13
78
90
2 856
63
36
193

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
356
-
356
169
-
657
657
-
674
2 726
3 400
-
711
2 084
2 795
-
938
1 776
2 714
-
963
2 018
2 981
-
1 505
1 395
2 900
-
1 453
1 452
2 905
-
1 573
1 081
2 654
-
1 872
942
2 814
-
1 908
882
2 790

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
922
339
0
0
1 261
0
0
2 467
0
37
2 504
2 746
278
0
0
376
3 400
2 355
7
0
0
434
2 796
2 246
11
0
0
456
2 713
2 167
11
0
0
802
2 980
2 207
0
0
0
693
2 900
2 376
0
0
0
529
2 905
2 280
0
0
0
374
2 654
2 418
0
0
0
396
2 814
2 554
0
0
0
236
2 790

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
3
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
959
-
361
800
3 602
-
-
962
-
428
200
2 987
-
-
907
-
424
200
2 879
-
-
957
-
689
200
3 259
-
-
874
-
661
200
2 811
573
-
166
-
364
200
2 753
563
-
149
-
371
200
2 605
480
-
179
-
412
200
2 611
493
-
283
-
383
200
2 919

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
1204
-
-
-
-
33,45%
-
-
-
-
2482
-100,00%
-
-
-
-
-243,24%
3
1 201
489
1038
20,59%
28,76%
94,25%
65,24%
87,17%
725,00%
3
996
538
415
3,75%
13,56%
93,81%
55,24%
84,42%
480,18%
3
960
497
393
-11,66%
12,99%
92,39%
45,85%
83,07%
389,47%
3
1 086
614
327
15,94%
9,42%
93,80%
37,31%
72,98%
251,62%
3
937
596
43
3,96%
2,03%
93,92%
24,97%
76,10%
201,30%
3
901
441
512
3,84%
18,05%
94,42%
34,13%
81,79%
274,48%
3
868
435
263
0,23%
9,29%
89,98%
27,15%
85,91%
289,04%
3
866
446
145
-9,03%
3,54%
87,45%
21,02%
85,93%
229,29%
3
952
476
103
-
6,76%
81,83%
22,62%
91,54%
359,32%

Verksamhet & Status

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt sälja och genomföra utbildningstjänster, att leverera utbildningshjälpmedel inom flygutbildning samt att uthyra tid i flygsimulatorer och övriga träningshjälpmedel inom flygutbildning jämte annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556482-5338
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1994-02-03
Juridiskt namn
Boquist Psykoterapi AB Fridtuna Öppenvård
Länsäte
Norrköping

Befattningshavare

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Boqvist, Hans Elov Jörgen (f. 1950)
Styrelseledamot
Boqvist, Hans Elov Jörgen (f. 1950)
Boqvist, Eva Gunnel Marie (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Boqvist, Jonas Fredrik (f. 1973)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).