RGS Nordic

RGS Nordic

RGS 90 återvinner förorenade massor, jord, bygg- och rivningsavfall, biobränsle samt industriella restprodukter och avfall genom sortering, behandling och bearbetning. Från Ystad till Vilhelmina har vi 15 behandlingsanläggningar som tar emot bland annat förorenade massor, jord, biobränsle samt bygg-, riv- och industri- avfall. Vi kan även göra saneringar i fält och saneringar på plats. Sanering av jordar och vattenrening på plats sker främst genom två olika metoder, on-site (på plats) och in-situ (i mark) där vi är marknadsledande. Till vårt förfogande finns över 50 mobila behandlingsenheter. Med cirka 75 medarbetare och 250 miljoner i om- sättning är vi stora och starka nog för att klara ditt uppdrag men också flexibla nog att anpassa oss efter dig som kund. Och framförallt specialister på massor.

Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Östra Sörredsvägen 40, 418 78, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-225780
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556609-2085
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2001
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
RGS Nordic
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
RGS Nordic
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,36%
-3,81% (2017)
Kassalikviditet
47,01%
50,80% (2017)
Soliditet
7,60%
9,40% (2017)
Bruttovinstmarginal
-3,92%
-3,45% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
59
295 856
-805
-744
128 800
600
32 641
0,36%
47,01%
7,60%
54
273 599
-10 422
-8 296
112 002
837
30 397
-3,81%
50,80%
9,40%
53
275 925
159
134
122 078
726
27 808
0,09%
58,82%
15,42%
57
278 512
-4 436
-5 593
118 183
393
24 894
-1,56%
51,55%
15,82%
56
259 999
-14 944
-11 993
132 717
2 406
22 673
-5,56%
59,14%
18,30%
54
219 487
-15 323
-12 151
130 470
1 873
24 674
-6,91%
55,55%
23,36%
46
347 500
3 392
3 857
150 232
932
24 408
1,72%
121,28%
37,47%
48
285 721
-5 629
-6 626
134 592
1 803
24 278
-1,61%
108,91%
37,88%
24
150 997
3 243
2 450
174 228
1 934
10 570
3,01%
88,76%
35,24%
29
171 891
947
947
80 181
1 613
14 901
5,63%
56,56%
1,31%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
294 631
1 225
1 042
-805
272 099
1 500
-10 366
-10 422
273 508
2 417
243
159
278 512
-
-4 352
-4 436
259 999
-
-14 481
-14 944
219 487
-
-15 311
-15 323
347 500
-
9 905
3 392
285 348
373
-5 039
-5 629
150 610
387
4 281
3 243
171 891
-
7 382
947

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
73 577
55 223
128 800
-
62 109
49 894
112 003
-
65 108
56 970
122 078
-
66 865
51 318
118 183
-
74 671
58 046
132 717
-
78 069
52 401
130 470
-
50 974
99 258
150 232
-
53 173
81 419
134 592
-
77 350
96 878
174 228
-
44 074
36 107
80 181

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
9 789
-
15 674
-
103 336
128 799
10 533
-
12 460
-
89 009
112 002
18 829
-
12 867
-
90 382
122 078
18 695
-
12 142
-
87 345
118 182
24 289
-
19 735
-
88 693
132 717
29 029
1 861
12 163
-
87 417
130 470
54 847
1 861
18 009
-
75 515
150 232
50 990
-
15 267
-
68 335
134 592
61 397
-
8 008
-
104 823
174 228
1 047
-
15 297
-
63 837
80 181

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
600
-
32 641
-
16 177
-
295 856
837
-
30 397
-
14 902
-
273 599
726
-
27 808
-
12 594
-
275 925
393
-
24 894
-
11 091
-
278 512
2 406
-
22 673
-
11 884
-
259 999
1 873
112
24 674
-
9 841
-
219 487
932
-
24 408
-
8 551
25 000
347 500
1 803
-
24 278
-
9 178
-
285 721
1 934
-
10 570
-
5 016
-
150 997
1 613
-
14 901
-
6 752
-
171 891

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
59
4 994
-
16716
8,28%
0,36%
-3,92%
-16,33%
7,60%
47,01%
54
5 039
-
2094
-0,52%
-3,81%
-3,45%
-14,38%
9,40%
50,80%
53
5 161
-
13110
-1,80%
0,09%
-3,12%
-12,22%
15,42%
58,82%
57
4 886
-
7790
7,12%
-1,56%
-2,36%
-12,94%
15,82%
51,55%
56
4 643
-
5254
18,46%
-5,56%
-2,57%
-11,79%
18,30%
59,14%
54
4 065
-
-3148
-36,84%
-6,91%
-2,57%
-15,95%
23,36%
55,55%
46
7 554
-
27914
21,78%
1,72%
-1,46%
6,83%
37,47%
121,28%
48
5 945
372
10228
89,46%
-1,61%
100,00%
4,59%
37,88%
108,91%
24
6 275
-
12289
-12,38%
3,01%
-11,00%
-5,28%
35,24%
88,76%
29
5 927
-
22679
-
5,63%
-8,75%
-16,13%
1,31%
56,56%

Verksamhet & Status

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom, handla med konst och antikviteter, handla med värdepapper, äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556609-2085
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2001-03-27
Juridiskt namn
RGS Nordic
Länsäte
Göteborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Petersen, Henrik Grand (f. 1970)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Thuresson, Tomas Johan (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Arentoft, Kent (f. 1962)
Styrelseledamot
Arentoft, Kent (f. 1962)
Petersen, Henrik Grand (f. 1970)
Petersen, Henrik Grand (f. 1970)
Korsholm, Peter (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).