Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Storgatan 28, 114 55, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-59360069
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556551-8163
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Landro AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Landro AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Företaget har svaga ekonomiska tal inom området tillväxt. Den finansiella styrkan är ok. Dock är lönsamheten utmärkt och förbättras kontinuerligt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
2,39%
1,87% (2017)
Kassalikviditet
32,26%
30,31% (2017)
Soliditet
18,54%
15,25% (2017)
Bruttovinstmarginal
70,49%
70,16% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
318
362 509
7 276
1 021
117 483
300
97 199
2,39%
32,26%
18,54%
296
324 896
4 853
1 000
112 724
300
88 935
1,87%
30,31%
15,25%
255
261 690
4 010
625
78 614
300
73 704
1,76%
28,30%
17,92%
245
249 938
3 118
1 002
61 201
535
71 984
1,62%
34,62%
19,60%
222
224 803
3 485
1 284
65 496
325
63 080
2,05%
34,86%
16,21%
197
207 748
4 880
1 704
54 885
582
57 276
2,88%
50,68%
16,53%
151
161 143
2 724
1 018
49 905
450
44 092
2,45%
40,33%
12,75%
101
101 653
984
406
23 831
338
26 679
1,19%
45,09%
19,52%
97
96 849
1 025
395
20 827
473
24 630
1,21%
41,69%
20,81%
91
94 449
735
401
22 127
535
22 456
1,15%
36,38%
17,99%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
355 201
7 308
8 494
7 276
318 381
6 515
5 947
4 853
257 591
4 099
4 541
4 010
247 019
2 919
3 999
3 118
222 188
2 615
4 552
3 485
204 406
3 342
5 856
4 880
158 610
2 533
3 879
2 724
100 107
1 546
1 156
984
95 474
1 375
1 089
1 025
93 106
1 343
1 051
735

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
97 223
20 260
117 483
-
94 459
18 265
112 724
-
64 530
14 083
78 613
-
47 100
14 101
61 201
-
51 278
14 217
65 495
-
37 980
16 904
54 884
-
37 188
12 717
49 905
-
16 014
7 817
23 831
-
14 450
6 377
20 827
-
16 440
5 687
22 127

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 189
25 118
449
35 515
54 213
117 484
2 167
19 261
525
39 400
51 371
112 724
1 767
15 799
588
18 014
42 445
78 613
2 142
12 631
427
9 992
36 009
61 201
2 140
10 872
356
15 809
36 318
65 495
1 856
9 252
0
13 465
30 311
54 884
1 152
6 680
0
14 186
27 888
49 906
533
5 280
0
2 457
15 561
23 831
527
4 880
0
1 863
13 558
20 828
532
4 420
0
3 535
13 640
22 127

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
300
-
97 199
-
34 794
1 000
362 509
300
-
88 935
-
31 681
1 000
324 896
300
-
73 704
-
24 672
600
261 690
535
-
71 984
-
18 375
1 000
249 938
325
-
63 080
-
16 773
400
224 803
582
-
57 276
-
14 154
400
207 748
450
-
44 092
-
10 291
400
161 143
338
-
26 679
-
6 586
400
101 653
473
-
24 630
-
5 944
400
96 849
535
-
22 456
-
6 689
400
94 449

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
318
1 117
421
20012
11,56%
2,39%
70,49%
-9,56%
18,54%
32,26%
296
1 076
415
15396
23,60%
1,87%
70,16%
-10,40%
15,25%
30,31%
255
1 010
392
11537
4,28%
1,76%
69,64%
-11,01%
17,92%
28,30%
245
1 008
376
13294
11,18%
1,62%
69,40%
-8,87%
19,60%
34,62%
222
1 001
368
12296
8,70%
2,05%
70,08%
-9,95%
16,21%
34,86%
197
1 038
371
11950
28,87%
2,88%
69,50%
-6,56%
16,53%
50,68%
151
1 050
369
8489
58,44%
2,45%
69,64%
-9,56%
12,75%
40,33%
101
991
339
3854
4,85%
1,19%
69,75%
-7,74%
19,52%
45,09%
97
984
326
3629
2,54%
1,21%
69,43%
-7,52%
20,81%
41,69%
91
1 023
334
3691
-
1,15%
68,22%
-8,54%
17,99%
36,38%

Verksamhet & Status

Produktion av informationsmaterial inom ämnet arkeologi, historia. Vandrarhem anslutet till STF. Pensionat.

Org.nummer
556551-8163
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-01-28
Juridiskt namn
Landro AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Wengbrand, Frida Linda Eva-Lill (f. 1980)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Styrelseledamot
Edin, Roland Nils (f. 1957)
Styrelsesuppleant
Edin, Elisabeth Helena Margareta (f. 1958)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).