Ersta Sköndal Bräcke högskola AB

Ekonomisk rating (2017)

5
Väl godkänd Poäng: 7/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Stigbergsgatan 30, 116 28, STOCKHOLM
Tel.nummer
Saknas
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556688-5280
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2005
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 7/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är godkänd och förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
3,15%
3,01% (2016)
Kassalikviditet
84,08%
141,71% (2016)
Soliditet
30,65%
31,92% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
172
174 721
4 934
3 593
92 485
1 385
70 385
3,15%
84,08%
30,65%
168
172 755
5 171
3 682
77 549
1 367
66 918
3,01%
141,71%
31,92%
154
161 421
6 917
5 278
75 251
1 342
61 666
4,29%
133,97%
28,00%
162
165 080
11 086
9 412
69 380
1 230
62 211
6,72%
125,13%
25,65%
164
144 737
2 118
2 118
46 986
1 235
60 214
1,47%
106,67%
17,84%
175
143 122
-2 095
-2 095
41 794
1 151
60 794
-1,46%
104,36%
14,99%
169
143 611
730
730
44 802
1 130
56 723
0,52%
99,72%
14,20%
138
126 722
48
48
40 859
1 167
48 860
0,10%
94,73%
13,78%
121
120 595
725
725
40 348
1 057
43 608
0,61%
88,73%
11,98%
115
106 480
1 106
1 106
33 830
1 003
41 828
1,05%
85,65%
12,14%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
174 721
-
5 288
4 934
172 755
-
5 106
5 171
161 421
-
6 814
6 917
165 080
-
10 921
11 086
144 737
-
1 896
2 118
143 122
-
-2 461
-2 095
143 611
-
374
730
118 142
8 580
-40
48
120 595
-
618
725
106 480
-
671
1 106

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
38 558
53 926
92 484
-
2 735
74 815
77 550
-
2 669
72 583
75 252
-
4 832
64 547
69 379
-
5 807
41 179
46 986
-
4 717
37 077
41 794
-
6 468
38 334
44 802
-
7 488
33 372
40 860
-
8 836
31 512
40 348
-
8 371
25 459
33 830

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
28 349
-
-
-
64 136
92 485
24 755
-
-
-
52 794
77 549
21 074
-
-
-
54 178
75 252
17 796
-
-
-
51 584
69 380
8 383
-
-
-
38 603
46 986
6 265
-
-
-
35 529
41 794
6 360
-
-
-
38 442
44 802
5 631
-
-
-
35 229
40 860
4 832
-
-
-
35 515
40 347
4 107
-
-
-
29 723
33 830

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 385
-
70 385
-
30 786
-
174 721
1 367
-
66 918
-
30 109
-
172 755
1 342
-
61 666
-
27 295
-
161 421
1 230
-
62 211
-
26 078
-
165 080
1 235
-
60 214
-
26 329
-
144 737
1 151
-
60 794
-
26 059
-
143 122
1 130
-
56 723
-
24 563
-
143 611
1 167
-
48 860
-
21 829
-
126 722
1 057
-
43 608
-
19 729
-
120 595
1 003
-
41 828
-
17 632
-
106 480

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
172
1 016
610
6268
1,14%
3,15%
100,00%
-5,84%
30,65%
84,08%
168
1 028
597
6180
7,02%
3,01%
100,00%
12,75%
31,92%
141,71%
154
1 048
597
8054
-2,22%
4,29%
100,00%
11,40%
28,00%
133,97%
162
1 019
567
12307
14,06%
6,72%
100,00%
7,85%
25,65%
125,13%
164
883
547
3693
1,13%
1,47%
100,00%
1,78%
17,84%
106,67%
175
818
518
-64
-0,34%
-1,46%
100,00%
1,08%
14,99%
104,36%
169
850
497
3096
21,56%
0,52%
100,00%
-0,08%
14,20%
99,72%
138
856
531
2726
-2,03%
0,10%
100,00%
-1,57%
13,78%
94,73%
121
997
556
2997
13,26%
0,61%
100,00%
-3,32%
11,98%
88,73%
115
926
546
2763
-
1,05%
86,63%
-4,00%
12,14%
85,65%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556688-5280
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2005-10-24
Juridiskt namn
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Nilsson, Per Olof Rune (f. 1958)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Bengtsson, Leif Ingvar (f. 1958)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Begler, Ann-Marie Sylvia (f. 1954)
Styrelseledamot
Elväng, Ulla Katja Linnéa (f. 1947)
Isberg, Karin Ulla Margarethe (f. 1949)
Begler, Ann-Marie Sylvia (f. 1954)
Gerde, Johan Torsten (f. 1961)
Lenberg, Klas Tommy (f. 1962)
Berg, Per Erik Stefan (f. 1962)
Ärnlöv, Hans Johan Martin (f. 1964)
Nilsson, Carl Stefan (f. 1966)
Jonsson, Per Anders (f. 1972)
Styrelsesuppleant
Oskarson, Ionie (f. 1951)
Bengtsson, Per-Erik Kenneth (f. 1961)
Andersson, Åsa Valborg (f. 1967)
Samuelsson Sveen, Lena Josefin (f. 1976)
Ekberg, David Oskar (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).