Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fristadstorget, 632 20, ESKILSTUNA
Tel.nummer
016-7102669
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-0357
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1975
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Eskilstuna kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Eskilstuna kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Eskilstuna
Ekonomisk rating (2001)
Poäng 8/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är godkänd och förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
12,28%
20,53% (2000)
Kassalikviditet
82,32%
67,98% (2000)
Soliditet
32,80%
34,28% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6714
4 494 900
110 700
110 700
5 922 300
0
2 225 300
17,80%
71,12%
18,03%
6383
4 167 700
114 500
114 500
5 380 000
0
2 009 900
19,04%
57,62%
17,79%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 634 700
2 860 200
276 100
110 700
1 484 500
2 683 200
274 500
114 500
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 168 500
753 800
5 922 300
-
4 856 000
524 000
5 380 000
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 067 800
0
118 600
3 733 000
1 002 900
5 922 300
957 100
0
118 900
3 452 100
851 900
5 380 000
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2 225 300
-
-
-
4 494 900
-
-
2 009 900
-
-
-
4 167 700
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6 714
243
-
394700
10,12%
17,80%
-
-15,24%
18,03%
71,12%
6 383
233
-
393400
-
19,04%
-
-22,09%
17,79%
57,62%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6714
3 739 800
27 100
27 100
3 932 200
-
2 225 300
12,28%
82,32%
32,80%
6383
3 509 000
90 100
90 100
3 683 400
0
2 009 900
20,53%
67,98%
34,28%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
879 500
2 860 300
14 300
27 100
825 800
2 683 200
82 200
90 100
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 174 100
758 100
3 932 200
-
3 145 800
537 600
3 683 400
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 289 800
0
30 900
1 703 200
908 300
3 932 200
1 262 800
0
41 300
1 601 100
778 200
3 683 400
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
2 225 300
-
-
-
3 739 800
-
-
2 009 900
-
-
-
3 509 000
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6 714
131
-
45200
6,50%
12,28%
-
-17,08%
32,80%
82,32%
6 383
129
-
123500
-
20,53%
-
-29,14%
34,28%
67,98%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-0357
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1975-01-01
Juridiskt namn
Eskilstuna kommun
Länsäte
Eskilstuna

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN85322 Gymnasiesärskola | SN85323 Gymnasial utbildning, annan | SN90010 Artistisk verksamhet | SN41100 Byggprojektering | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN42990 Anläggningsarbete, övrigt | SN45201 Motorfordonsverkstad | SN52100 Centralt varulager & magasin | SN56100 Restaurang | SN5610010 Restaurang, fullständiga rättigheter | SN5610025 Restaurang, slutna sällskap | SN56293 Centralkök för skolor, omsorg mm | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84112 Inspekt kontroll tillståndsgiv mynd | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN84139 Admin av andra näringslivsprogram | SN84250 Brand- & räddningsverksamhet | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532130 Frisörskola | SN8532160 Barn- & fritidsprogram | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532163 Energiprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532167 Hantverksprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532170 Restaurang- & livsmedelsprogram | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85591 Arbetsmarknadsutbildning | SN85600 Utbildningsserviceföretag | SN86211 Primärvård med läkare | SN86212 Öppen hälso- & sjukv, ej primärvård | SN8621210 Företagshälsovård | SN86909 Öppen hälso- & sjukvård, ej läkare | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN8720310 Vård- & behandlingshem | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN8810110 Dagcenter & Hemtjänst, äldrevård | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88992 Missbruksvård vuxna, öppen | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN9101135 Specialbibliotek | SN9101145 Sjukhusbibliotek | SN9101150 Läromedelscentral | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311910 Sporthall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531160 Ekonomiprogrammet | SN8532177 Industritekniska programmet | SN8532178 VVS- & fastighetsprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).