Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Flottiljvägen 20, 392 41, KALMAR
Tel.nummer
0480-411601
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556699-1641
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2006
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Swea Familjehem AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Swea Familjehem AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Kalmar
Nyckeltal
Vinstmarginal
23,86%
20,03% (2016)
Kassalikviditet
97,44%
172,01% (2016)
Soliditet
44,77%
42,85% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
25
23 150
5 041
3 029
23 181
-
-
23,86%
97,44%
44,77%
25
36 569
6 917
4 031
19 755
0
11 458
20,03%
172,01%
42,85%
15
21 308
5 090
2 960
12 049
0
6 528
25,37%
212,30%
40,12%
13
10 956
1 024
589
6 363
0
4 217
11,23%
110,29%
19,26%
11
9 427
525
280
6 039
0
3 538
6,99%
76,59%
12,15%
11
9 429
227
127
4 281
0
3 414
3,72%
110,71%
12,81%
10
7 994
748
404
4 374
871
1 918
10,83%
118,51%
15,62%
10
7 503
763
708
3 681
558
1 976
11,53%
115,71%
6,28%
7
4 314
-537
-537
3 335
384
1 370
-11,77%
83,84%
-14,30%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
21 721
1 429
5 182
5 041
35 299
1 270
7 072
6 917
20 565
743
5 218
5 090
10 488
468
1 177
1 024
9 176
251
627
525
9 202
227
330
227
7 737
257
838
748
7 193
310
827
763
4 105
209
-483
-537

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
19 673
3 508
23 181
-
13 002
6 753
19 755
-
4 595
7 454
12 049
-
4 636
1 726
6 362
-
4 783
1 256
6 039
-
2 823
1 458
4 281
-
2 858
1 516
4 374
-
2 554
1 127
3 681
-
2 583
752
3 335

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
6 650
4 780
0
8 151
3 600
23 181
5 621
3 645
0
6 563
3 926
19 755
3 340
1 915
0
3 283
3 511
12 049
730
635
0
3 433
1 565
6 363
441
375
0
3 583
1 640
6 039
361
240
0
2 363
1 317
4 281
535
190
0
2 413
1 237
4 375
231
0
0
2 476
974
3 681
-477
0
0
2 916
897
3 336

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
23 150
-
-
11 458
-
4 154
2 000
36 569
-
-
6 528
-
3 106
1 000
21 308
-
-
4 217
-
1 755
200
10 956
-
-
3 538
-
1 596
300
9 427
-
-
3 414
-
1 440
200
9 429
871
-
1 918
-
1 070
300
7 994
558
-
1 976
-
867
100
7 503
384
-
1 370
-
571
-
4 314

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
25
869
564
5669
-38,47%
23,86%
100,00%
-0,42%
44,77%
97,44%
25
1 412
834
7274
71,65%
20,03%
100,00%
8,01%
42,85%
172,01%
15
1 371
847
5330
96,08%
25,37%
100,00%
19,17%
40,12%
212,30%
13
807
568
1319
14,30%
11,23%
100,00%
1,54%
19,26%
110,29%
11
834
610
742
-0,28%
6,99%
100,00%
-4,18%
12,15%
76,59%
11
837
584
424
18,93%
3,72%
100,00%
1,53%
12,81%
110,71%
10
774
502
896
7,56%
10,83%
93,99%
3,61%
15,62%
118,51%
10
719
450
880
75,23%
11,53%
89,73%
2,13%
6,28%
115,71%
7
586
432
-448
-
-11,77%
86,72%
-3,53%
-14,30%
83,84%

Verksamhet & Status

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, konsultationer inom utbildnings- och mediatjänster och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556699-1641
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2006-03-07
Juridiskt namn
Swea Familjehem AB
Länsäte
Kalmar

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Bohlin, Ingrid Marianne (f. 1959)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Askman, Maj Christina (f. 1949)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Westerlund, Bengt Olof (f. 1952)
Styrelseledamot
Westerlund, Bengt Olof (f. 1952)
Johansson, Rolf Peter Arthur (f. 1954)
Willberg, Stephan Gunnar Michael (f. 1957)
Bohlin, Ingrid Marianne (f. 1959)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).