Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Vasagatan 16 10tr, 111 20, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-52227200
E-postadress
info@centigo.se
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556908-6381
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2012
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Centigo AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 13/15: Mycket väl godkänd

I det här företaget är både lönsamheten och den underliggande finansiella styrkan utmärkt. Tillväxten är ok. Genom att öka tillväxttakten kommer bolaget att kraftigt förbättra sitt resultat.

Nyckeltal
Vinstmarginal
18,79%
15,86% (2017)
Kassalikviditet
155,94%
137,51% (2017)
Soliditet
40,19%
30,94% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
250
431 004
80 929
62 359
159 695
2 824
180 347
18,79%
155,94%
40,19%
218
375 491
59 481
38 526
127 838
2 329
148 022
15,86%
137,51%
30,94%
184
311 394
51 289
39 793
114 650
3 911
126 624
16,47%
144,88%
35,06%
175
267 492
41 717
32 366
90 042
3 904
106 632
15,63%
155,31%
36,39%
173
236 944
37 979
29 475
87 341
3 522
103 461
16,04%
150,44%
34,19%
0
0
-17
-17
1 041
0
0
-
103,27%
3,17%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
430 875
129
82 165
80 929
375 208
283
59 511
59 481
311 394
-
51 287
51 289
266 931
561
41 673
41 717
236 864
80
37 947
37 979
-
-
-17
-17

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
10 752
148 943
159 695
-
6 429
121 409
127 838
-
6 778
107 872
114 650
-
1 086
88 956
90 042
-
833
86 508
87 341
-
-
1 041
1 041

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
64 184
0
0
0
95 511
159 695
39 551
0
0
0
88 288
127 839
40 193
0
0
0
74 457
114 650
32 766
0
0
0
57 276
90 042
29 858
0
0
0
57 483
87 341
33
0
0
0
1 008
1 041

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 824
-
180 347
-
66 635
60 000
431 004
2 329
-
148 022
-
55 116
38 526
375 491
3 911
-
126 624
-
46 921
39 793
311 394
3 904
-
106 632
-
41 590
32 366
267 492
3 522
-
103 461
-
37 839
29 458
236 944
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
250
1 724
1 037
84276
14,84%
18,79%
100,00%
12,40%
40,19%
155,94%
218
1 721
987
61065
20,49%
15,86%
100,00%
8,83%
30,94%
137,51%
184
1 692
1 006
51838
16,66%
16,47%
100,00%
10,73%
35,06%
144,88%
175
1 525
905
42071
12,69%
15,63%
100,00%
11,87%
36,39%
155,31%
173
1 369
875
38149
-
16,04%
100,00%
12,25%
34,19%
150,44%
-
-
-
-17
-
-
-
-
3,17%
103,27%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva rådgivning inom företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556908-6381
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2012-11-01
Juridiskt namn
Centigo AB
Länsäte
Stockholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Pharmanson, Sten Johan (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Balkö, Lars Mikael (f. 1966)
Styrelseledamot
Palmgren, John Fredrik (f. 1963)
Liljefors, Lars Kristian (f. 1964)
Balkö, Lars Mikael (f. 1966)
Fulke, Erik Pontus (f. 1975)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).