Callans Trä AB

Callans Trä AB

Välkommen till trähuset Callans Trä AB, i ett av världens bästa växtområden för GRAN och TALL.

Ekonomisk rating (2017)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 12/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Öhlingsholm, 841 97, ERIKSLUND
Tel.nummer
0691-662000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556146-3950
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1971
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Callans Trä AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Callans Trä AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ånge
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok, lönsamheten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Genomgående har det här företaget bra eller utmärkta värden också i jämförelse med andra företag.

Nyckeltal
Vinstmarginal
0,56%
-0,38% (2016)
Kassalikviditet
49,81%
45,08% (2016)
Soliditet
32,84%
34,16% (2016)
Bruttovinstmarginal
41,12%
42,50% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-08
2001-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
80
233 061
4 212
2 978
166 892
436
20 383
4,19%
69,12%
26,15%
82
238 608
3 225
6 632
186 355
418
20 818
3,89%
61,51%
31,48%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-08
2001-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
229 564
3 497
7 938
4 212
229 591
9 017
8 106
3 225
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-08
2001-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
69 461
97 431
166 892
-
92 089
94 266
186 355
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-08
2001-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
43 634
-
2 435
54 109
66 714
166 892
58 656
-
2 573
57 015
68 111
186 355
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-08
2001-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
436
-
20 383
-
8 492
-
233 061
418
-
20 818
-
9 138
-
238 608
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-08
2001-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
80
2 870
373
17628
-0,01%
4,19%
58,34%
13,38%
26,15%
69,12%
82
2 800
376
16388
-
3,89%
61,11%
11,39%
31,48%
61,51%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
49
262 583
521
21
206 091
807
17 174
0,56%
49,81%
32,84%
51
251 041
-3 203
75
198 110
520
19 131
-0,38%
45,08%
34,16%
50
293 832
10 413
4 663
196 360
604
18 757
3,88%
54,22%
38,48%
45
271 207
6 618
3 813
185 393
601
16 980
3,27%
58,23%
39,40%
44
236 341
-3 451
2 920
165 691
772
16 195
-0,69%
49,55%
44,35%
50
257 097
4 051
2 122
167 668
525
16 069
2,35%
71,69%
49,06%
55
262 835
12 400
5 463
170 224
350
15 781
5,06%
84,19%
49,91%
52
275 067
26 433
5 185
166 038
1 116
16 010
9,93%
94,77%
53,46%
50
216 924
-19 177
369
166 534
199
15 174
1,02%
60,24%
41,69%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
261 624
959
163
521
250 234
807
-1 401
-3 203
292 899
933
10 252
10 413
270 110
1 097
8 076
6 618
235 086
1 255
-2 660
-3 451
255 733
1 364
5 201
4 051
261 156
1 679
12 279
12 400
273 345
1 722
18 925
26 433
216 145
779
1 340
-19 177

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
87 258
118 833
206 091
-
78 040
120 070
198 110
-
67 304
129 056
196 360
-
63 593
121 800
185 393
-
62 995
102 696
165 691
-
55 846
111 822
167 668
-
51 431
118 793
170 224
-
54 647
111 391
166 038
-
47 135
119 399
166 534

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
43 957
30 425
-
30 000
101 709
206 091
43 936
30 425
-
529
123 220
198 110
48 861
34 220
-
1 058
112 221
196 360
49 198
30 576
-
1 587
104 032
185 393
50 384
29 616
-
-
85 691
165 691
52 464
38 189
-
-
77 015
167 668
55 343
37 974
-
-
76 907
170 224
61 880
34 468
-
-
69 690
166 038
56 694
16 315
-
-
93 525
166 534

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
807
-
17 174
-
6 793
-
262 583
520
-
19 131
-
7 462
-
251 041
604
-
18 757
-
7 003
5 000
293 832
601
-
16 980
-
6 426
5 000
271 207
772
-
16 195
-
6 196
5 000
236 341
525
-
16 069
-
6 328
5 000
257 097
350
-
15 781
-
6 054
5 000
262 835
1 116
-
16 010
-
6 067
12 000
275 067
199
-
15 174
-
5 739
-
216 924

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
49
5 339
520
7817
4,55%
0,56%
41,12%
6,55%
32,84%
49,81%
51
4 907
542
4959
-14,57%
-0,38%
42,50%
-1,26%
34,16%
45,08%
50
5 858
548
17057
8,44%
3,88%
39,94%
5,75%
38,48%
54,22%
45
6 002
544
14039
14,90%
3,27%
38,78%
6,58%
39,40%
58,23%
44
5 343
539
2574
-8,07%
-0,69%
34,90%
7,23%
44,35%
49,55%
50
5 115
474
10030
-2,08%
2,35%
34,44%
13,61%
49,06%
71,69%
55
4 748
417
18310
-4,46%
5,06%
38,66%
16,04%
49,91%
84,19%
52
5 257
459
24542
26,46%
9,93%
48,95%
15,26%
53,46%
94,77%
50
4 323
433
6358
-
1,02%
39,18%
11,97%
41,69%
60,24%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva sågverksrörelse och driva handel med trävaror och byggnadsmaterial samt förvaltning av och handel med lös och fast egendom avseende värdehandlingar, mark och byggnader samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556146-3950
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1971-05-03
Juridiskt namn
Callans Trä AB
Länsäte
Ånge

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Callans, Nils Bo Arvid (f. 1952)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Elander, Tomas (f. 1966)
Lagerström, Bo Curt Elof (f. 1966)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Böhm, Christian Arvid (f. 1968)
Styrelseledamot
Jakobsson, Sven Gösta (f. 1950)
Callans, Nils Bo Arvid (f. 1952)
Böhm, Christian Arvid (f. 1968)
Callans Söderkvist, K C E Charlotte (f. 1986)
Callans, Kerstin Cecilia E Charlotte (f. 1986)
Callans, Nils Carl Gustaf Arvid (f. 1990)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).