Sundbybergs stad

Sundbybergs stad

Löfströms gymnasium är ett samhällsvetenskapligt gymnasium med tre specialutformade program - Ekonomi & Företagande, Elitidrott, Juridik och Samhällsvetenskapligt program med inriktning Samhällsvetenskap. Vi är certifierade av FN och Sveriges Fotbollförbund. Dessutom är vi ett av Svenska Innebandyförbundet rekommenderat Innebandygymnasium. Våra elever äter lunch på restaurang. Alla våra utbildningar förbereder dig för framtiden och ger dig behörighet.

Ekonomisk rating (2002)

4
Väl godkänd Poäng: 10/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Östra Madenvägen 4, 172 92, SUNDBYBERG
Tel.nummer
08-7068000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-0175
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Sundbybergs stad
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Sundbybergs stad
Status
Aktiv
Kommunsäte
Sundbyberg
Ekonomisk rating (2002)
Poäng 10/15: Väl godkänd

Lönsamheten och den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet och kassalikviditet är godkänd. Utvecklingen för den ekonomiska bakomliggande styrkan i bolaget är utmärk. Dock är tillväxten hos bolaget dålig.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-14,09%
33,85% (2001)
Kassalikviditet
63,14%
130,13% (2001)
Soliditet
79,95%
76,50% (2001)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
2014
2 280 300
-12 600
-12 600
5 151 100
-
-
15,18%
54,76%
21,03%
-
2 237 500
115 000
115 000
5 152 400
-
-
25,38%
78,05%
21,30%
-
1 985 800
35 400
35 400
5 013 400
-
-
22,04%
57,44%
19,38%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 184 100
1 096 200
164 500
-12 600
1 236 300
1 001 200
297 400
115 000
1 097 100
888 700
227 400
35 400

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
4 916 800
234 300
5 151 100
-
4 774 500
377 900
5 152 400
-
4 733 800
279 600
5 013 400

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 083 500
0
59 500
3 598 500
409 600
5 151 100
1 097 600
0
48 400
3 536 800
469 600
5 152 400
971 700
0
29 600
3 539 100
473 000
5 013 400

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
2 280 300
-
-
-
-
-
-
2 237 500
-
-
-
-
-
-
1 985 800

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
2 014
588
-
224000
-4,22%
15,18%
-
-14,80%
21,03%
54,76%
-
-
-
345800
12,69%
25,38%
-
-7,42%
21,30%
78,05%
-
-
-
257000
-
22,04%
-
-17,63%
19,38%
57,44%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1556
1 331 100
-40 400
-40 400
1 157 000
-
-
-14,09%
63,14%
79,95%
-
1 315 800
94 500
94 500
1 261 800
-
-
33,85%
130,13%
76,50%
-
1 114 800
16 300
16 300
1 154 500
-
-
11,50%
64,72%
74,48%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
234 900
1 096 200
-66 700
-40 400
314 600
1 001 200
67 000
94 500
226 100
888 700
-12 900
16 300

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 039 500
117 500
1 157 000
-
993 600
268 200
1 261 800
-
1 035 800
118 700
1 154 500

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
925 000
0
24 000
21 900
186 100
1 157 000
965 300
0
18 200
72 200
206 100
1 261 800
859 900
0
13 700
97 500
183 400
1 154 500

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
1 331 100
-
-
-
-
-
-
1 315 800
-
-
-
-
-
-
1 114 800

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 556
151
-
-42700
-25,33%
-14,09%
-
-29,20%
79,95%
63,14%
-
-
-
85200
39,14%
33,85%
-
19,74%
76,50%
130,13%
-
-
-
800
-
11,50%
-
-28,62%
74,48%
64,72%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-0175
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Sundbybergs stad
Länsäte
Sundbyberg

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN68209 Fastighetsbolag, övrigt | SN68320 Fastighetsförvaltning, övrig | SN81100 Fastighetsservice | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532130 Frisörskola | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532167 Hantverksprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN85591 Arbetsmarknadsutbildning | SN8559420 Språkutbildning | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88991 Ungdomscenter, öppna soc insatser | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311910 Sporthall | SN9311930 Simhall | SN9311950 Idrottsplats, idrottsanläggning | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).