Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Klarabergsviadukten 90, 111 64, STOCKHOLM
Tel.nummer
08-55341100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556448-1397
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1992
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Samhall AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Samhall AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-6,06% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
164,79% (2016)
Soliditet
-44,44%
41,67% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
85,84% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2005-12
2004-12
2003-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
20320
7 491 000
81 000
81 000
-
4 500
3 770 700
2,89%
-
-
21139
7 973 000
58 000
58 000
2 710 000
4 200
3 739 800
1,71%
112,53%
31,03%
21941
8 077 000
-334 000
-334 000
2 618 000
3 000
3 857 200
-8,55%
96,80%
29,91%

Resultaträkning (tkr)

2005-12
2004-12
2003-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 112 000
4 379 000
43 000
81 000
3 626 000
4 347 000
34 000
58 000
3 826 000
4 251 000
-361 000
-334 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2005-12
2004-12
2003-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
426 000
2 284 000
2 710 000
-
614 000
2 004 000
2 618 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2005-12
2004-12
2003-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-
-
-
-
-
0
841 000
-
39 000
43 000
1 787 000
2 710 000
783 000
-
90 000
27 000
1 718 000
2 618 000

Löner & utdelning (tkr)

2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4 500
-
3 770 700
-
1 553 500
-
7 491 000
4 200
-
3 739 800
-
1 551 900
-
7 973 000
3 000
-
3 857 200
-
1 632 000
-
8 077 000

Nyckeltal

2005-12
2004-12
2003-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
20 320
153
267
145000
-14,18%
2,89%
59,45%
-
-
-
21 139
172
256
243000
-5,23%
1,71%
54,85%
13,71%
31,03%
112,53%
21 941
174
257
-34000
-
-8,55%
54,05%
7,48%
29,91%
96,80%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
300
1 000
0
0
416 000
300
4 800
-
-
-44,44%
18628
7 469 000
-162 000
-175 000
3 403 000
4 500
4 842 800
-6,06%
164,79%
41,67%
17932
7 229 000
-83 000
-63 000
3 394 000
4 300
4 579 800
-1,02%
179,74%
46,94%
17908
7 452 000
92 000
81 000
3 522 000
4 300
4 578 900
3,76%
181,00%
47,20%
17401
7 316 000
17 000
12 000
3 357 000
4 200
4 406 800
0,71%
175,88%
47,06%
16789
7 073 000
23 000
47 000
3 384 000
4 100
4 224 700
1,04%
173,48%
46,42%
16404
6 956 000
143 000
126 000
3 249 000
4 100
4 042 700
6,07%
176,84%
46,98%
16280
6 868 000
156 000
156 000
3 017 000
3 900
3 988 200
6,61%
172,91%
45,97%
16743
6 807 000
-41 000
-25 000
2 946 000
3 900
4 087 000
-1,66%
160,59%
41,79%
18416
7 275 000
185 000
153 000
2 981 000
3 700
3 926 500
7,09%
159,87%
40,04%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
1 000
-
-
2 507 000
4 962 000
-209 000
-162 000
2 453 000
4 776 000
-80 000
-83 000
2 498 000
4 954 000
-
92 000
2 550 000
4 766 000
-44 000
17 000
2 412 000
4 661 000
-77 000
23 000
2 456 000
4 500 000
60 000
143 000
2 390 000
4 478 000
129 000
156 000
2 287 000
4 520 000
-89 000
-41 000
2 890 000
4 385 000
101 000
185 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
16 000
1 993 000
2 009 000
-
122 000
3 281 000
3 403 000
-
135 000
3 259 000
3 394 000
-
154 000
3 368 000
3 522 000
-
143 000
3 214 000
3 357 000
-
144 000
3 240 000
3 384 000
-
110 000
3 139 000
3 249 000
-
107 000
2 910 000
3 017 000
-
111 000
2 835 000
2 946 000
-
121 000
2 860 000
2 981 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-237 000
-
-
-
-237 000
1 418 000
-
31 000
-
1 954 000
3 403 000
1 593 000
-
29 000
-
1 772 000
3 394 000
1 656 000
8 000
47 000
-
1 811 000
3 522 000
1 572 000
10 000
13 000
-
1 762 000
3 357 000
1 560 000
14 000
15 000
-
1 795 000
3 384 000
1 513 000
17 000
18 000
-
1 701 000
3 249 000
1 387 000
-
13 000
-
1 617 000
3 017 000
1 231 000
-
15 000
-
1 700 000
2 946 000
1 175 000
24 000
90 000
-
1 692 000
2 981 000

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
300
19 459
4 800
-
5 206 900
-
1 000
4 500
-
4 842 800
-
1 827 300
-
7 469 000
4 300
-
4 579 800
-
1 710 500
-
7 229 000
4 300
-
4 578 900
-
1 689 100
-
7 452 000
4 200
-
4 406 800
-
1 639 100
-
7 316 000
4 100
-
4 224 700
-
1 613 700
-
7 073 000
4 100
-
4 042 700
-
1 487 000
-
6 956 000
3 900
-
3 988 200
-
1 448 800
-
6 868 000
3 900
-
4 087 000
-
1 511 500
-
6 807 000
3 700
-
3 926 500
-
1 506 900
-
7 275 000

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
300
-
-
563000
-100,00%
-
-
-
-44,44%
-
18 628
135
363
-151000
2,20%
-6,06%
85,84%
52,93%
41,67%
164,79%
17 932
137
355
-21000
-1,80%
-1,02%
83,69%
60,62%
46,94%
179,74%
17 908
139
354
83000
-2,04%
3,76%
78,06%
62,33%
47,20%
181,00%
17 401
147
351
-11000
5,72%
0,71%
72,86%
56,94%
47,06%
175,88%
16 789
144
352
-28000
-1,79%
1,04%
72,51%
59,91%
46,42%
173,48%
16 404
150
342
106000
2,76%
6,07%
70,48%
58,55%
46,98%
176,84%
16 280
147
338
171000
4,50%
6,61%
71,34%
54,10%
45,97%
172,91%
16 743
137
339
-40000
-20,87%
-1,66%
71,71%
49,63%
41,79%
160,59%
18 416
157
300
223000
-
7,09%
64,71%
40,42%
40,04%
159,87%

Verksamhet & Status

Bolaget ska direkt eller indirekt t.ex i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal industri- och tjänstebranscher såsom industriproduktion inom bl.a. trä, elektronik, kablage och förpackning samt service- tjänster inom bl.a städ- och fastighetsservice, bedriva viss arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning, arbets- träning utan ersättning via statsbudgetanslag samt därmed förenlig verksamhet. Produktionen ska ske i egen regi eller hos kund. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga där behov finns. Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Org.nummer
556448-1397
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1992-05-13
Juridiskt namn
Samhall AB
Länsäte
Stockholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN25210 Centraluppvärmningsindustri | SN26110 Elektronisk komponentindustri | SN26300 Kommunikationsutrustningsindustri | SN27320 Elektrisk tråd- & kabelindustri | SN29310 Fordonselektronikindustri | SN32300 Sportvaruindustri | SN33200 Industrimaskin-, utrustningsinstall | SN13300 Textilberedningsindustri | SN13990 Textilindustri, övrig | SN14190 Beklädnadsindustri, övrig | SN22190 Gummivaruindustri, annan | SN22290 Plastvaruindustri, övrig | SN25610 Ytbehandlingsindustri | SN25620 Metallegoverkstad | SN25999 Metallvaruindustri, övrig | SN27120 Eldistributions- & elkontrollapp.ind | SN27400 Belysningsarmaturindustri | SN27900 Elektroindustri, övrig | SN28250 Kyl- & ventilationsindustri | SN30920 Cykel- & invalidfordonsindustri | SN31090 Möbelindustri, annan | SN32501 Medicinsk-& dentalinstrumentindustri | SN32990 Tillverkningsindustri, diverse annan | SN33170 Reparationer, övriga transportmedel | SN52100 Centralt varulager & magasin | SN52290 Serviceföretag till övrig transport | SN56100 Restaurang | SN5610030 Kafé | SN68320 Fastighetsförvaltning, övrig | SN70100 Administrativ företagsverksamhet | SN78100 Arbetsförmedling & rekrytering | SN78200 Personal, uthyrning | SN81100 Fastighetsservice | SN81210 Städbolag, lokaler, kontor | SN81290 Städbolag, övrig | SN82920 Förpackningsverksamhet | SN82990 Företagstjänster, övriga | SN84124 Administration social verksamhet | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN91012 Arkiv | SN96011 Industri- & institutionstvätteri | SN96090 Serviceverksamhet, övrig

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Lingegård, Monica Cecilia (f. 1962)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Ekberg, Peter Stellan (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Strand, Stig Erik (f. 1951)
Styrelseledamot
Strand, Stig Erik (f. 1951)
Nilsson, Wenny Maria (f. 1957)
Litbo, Pia Doris Viviann (f. 1959)
Carlsén, Bertil Olof Edgar (f. 1960)
Andersson, Ann-Christin Elisabeth (f. 1960)
Frithiof, Elizabeth Angelica (f. 1961)
Abrahamsson, Hans Roger (f. 1961)
Fasth Gillstedt, Ingrid Helen (f. 1962)
Engström, Hillevi Maria (f. 1963)
Ljungqvist, Leif-Johan Patrik (f. 1971)
Aganovic, Dario (f. 1974)
Styrelsesuppleant
Janeman, Hans Gösta Erland (f. 1964)
Lehult, Kai-Anders (f. 1975)
Merilä, Marcus Karl-Gustav (f. 1982)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Levin Pölde, Mari-Ann (f. 1951)
Höglind, Monica Maria (f. 1962)
Olinder, Karl Olof Göran (f. 1962)
Rieck, Jonas Holm (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).