Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ringvägen 2, 842 33, SVEG
Tel.nummer
0680-16100
E-postadress
kommun@herjedalen.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-2510
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Härjedalens kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Härjedalens kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Härjedalen
Nyckeltal
Vinstmarginal
13,20%
11,07% (2000)
Kassalikviditet
275,40%
232,02% (2000)
Soliditet
75,14%
72,87% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1404
724 430
28 454
23 760
1 216 815
-
277 000
20,33%
228,07%
41,24%
1400
689 542
26 978
20 622
1 188 557
0
269 900
20,24%
211,47%
40,27%
1405
657 620
17 721
11 244
1 140 459
0
264 500
17,83%
226,25%
39,51%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
255 237
469 193
39 755
28 454
246 423
443 119
39 065
26 978
235 657
421 963
31 057
17 721

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
887 458
329 357
1 216 815
-
879 256
309 301
1 188 557
-
881 639
258 820
1 140 459

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
501 820
0
57 758
513 774
142 705
1 216 057
478 686
0
48 181
489 322
144 354
1 160 543
450 568
0
66 039
484 454
112 715
1 113 776

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
277 000
-
109 500
-
724 430
-
-
269 900
-
107 800
-
689 542
-
-
264 500
-
103 000
-
657 620

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 404
182
-
97513
3,58%
20,33%
-
73,13%
41,24%
228,07%
1 400
176
-
87246
4,57%
20,24%
-
66,94%
40,27%
211,47%
1 405
168
-
97096
-
17,83%
-
62,00%
39,51%
226,25%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
1288
610 340
17 563
17 563
535 152
-
244 400
13,20%
275,40%
75,14%
1285
579 806
13 797
13 797
527 754
0
241 000
11,07%
232,02%
72,87%
1290
548 489
1 881
1 881
488 633
0
235 800
2,68%
272,92%
74,35%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
141 147
469 193
5 004
17 563
136 687
443 119
2 322
13 797
126 526
421 963
-7 278
1 881

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
225 876
309 276
535 152
-
235 967
291 787
527 754
-
247 483
241 150
488 633

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
402 131
0
7 374
14 000
111 647
535 152
384 568
0
4 201
14 000
124 985
527 754
363 277
0
22 903
14 748
87 705
488 633

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
244 400
-
97 300
-
610 340
-
-
241 000
-
95 800
-
579 806
-
-
235 800
-
92 600
-
548 489

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
1 288
110
-
12378
3,26%
13,20%
-
140,02%
75,14%
275,40%
1 285
106
-
6523
8,03%
11,07%
-
122,03%
72,87%
232,02%
1 290
98
-
15625
-
2,68%
-
121,28%
74,35%
272,92%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-2510
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Härjedalens kommun
Länsäte
Härjedalen

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN52230 Serviceföretag till flygtransport | SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN36001 Grundvattenförsörjning | SN36002 Ytvattenförsörjning | SN37000 Reningsverksamhet | SN38210 Icke miljöfarligt avfall, hantering | SN38320 Återvinning, källsorterat material | SN42990 Anläggningsarbete, övrigt | SN5610025 Restaurang, slutna sällskap | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84139 Admin av andra näringslivsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532165 Fordonsprogram | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532169 Industriprogram | SN8532174 Idrottsprogram | SN8532175 Övriga utbildningsprogram | SN85599 Utbildning, övrig | SN8610110 Sjukhem | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN8720310 Vård- & behandlingshem | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN88995 Flyktingförläggning | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311930 Simhall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN5223010 Flygplats | SN8531160 Ekonomiprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).