Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Åsgränd 2, 783 30, SÄTER
Tel.nummer
0225-55000
E-postadress
kommun@sater.se
Hemsida www.sater.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-2247
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Säters kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Säters kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Säter
Nyckeltal
Vinstmarginal
-11,76%
-11,76% (2000)
Kassalikviditet
151,59%
151,59% (2000)
Soliditet
58,70%
58,70% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
483 000
-14 000
-12 000
596 000
-
-
1,85%
148,75%
44,46%
-
483 000
-14 000
-12 000
596 000
-
-
1,85%
148,75%
44,46%
-
467 000
-5 000
-5 000
617 000
-
-
9,57%
121,05%
44,57%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
108 000
375 000
-1 000
-14 000
108 000
375 000
-1 000
-14 000
115 000
352 000
-1 000
-5 000

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
477 000
119 000
596 000
-
477 000
119 000
596 000
-
498 000
119 000
617 000

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
265 000
-
3 000
248 000
80 000
596 000
265 000
-
3 000
248 000
80 000
596 000
275 000
-
4 000
243 000
95 000
617 000

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
483 000
-
-
-
-
-
-
483 000
-
-
-
-
-
-
467 000

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
2000
0,00%
1,85%
-
36,11%
44,46%
148,75%
-
-
-
2000
-6,09%
1,85%
-
36,11%
44,46%
148,75%
-
-
-
3000
-
9,57%
-
20,87%
44,57%
121,05%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
732
447 869
-13 451
-12 716
443 349
-
-
-11,76%
151,59%
58,70%
-
447 869
-13 451
-12 716
443 349
-
-
-11,76%
151,59%
58,70%
-
427 037
-4 138
-9 334
436 839
-
-
-0,73%
138,77%
62,49%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
73 225
374 644
-10 729
-13 451
73 225
374 644
-10 729
-13 451
75 512
351 525
-11 826
-4 138

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
311 482
131 866
443 348
-
311 482
131 866
443 348
-
311 249
125 590
436 839

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
260 256
-
2 419
93 945
86 729
443 349
260 256
-
2 419
93 945
86 729
443 349
272 972
-
3 014
73 418
87 435
436 839

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
447 869
-
-
-
-
-
-
447 869
-
-
-
-
-
-
427 037

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
732
100
-
-8310
0,00%
-11,76%
-
61,64%
58,70%
151,59%
-
-
-
-8310
-3,03%
-11,76%
-
61,64%
58,70%
151,59%
-
-
-
-8812
-
-0,73%
-
50,53%
62,49%
138,77%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-2247
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Säters kommun
Länsäte
Säter

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN85312 Kommunal vuxenutbildning | SN37000 Reningsverksamhet | SN38110 Sophämtning, renhållningstransporter | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN42990 Anläggningsarbete, övrigt | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN7112450 Miljöteknik | SN79900 Turistservice | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84114 Informationsverk | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN84139 Admin av andra näringslivsprogram | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN8532173 Vård- & omsorgsprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN8720310 Vård- & behandlingshem | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87902 Särskilt boende för vuxna | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88995 Flyktingförläggning | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN91020 Museum | SN91030 Kulturmiljöinstitution | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311950 Idrottsplats, idrottsanläggning | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN8559910 Svenska för invandrare SFI | SN8531210 Särvux | SN8531160 Ekonomiprogrammet
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).