Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lisagatan 34, 782 31, MALUNG
Tel.nummer
0280-18100
E-postadress
kommun@malung-salen.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
212000-2148
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Kommun
Moderbolag
Malung-Sälens kommun
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Malung-Sälens kommun
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malung-Sälen
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,42%
-2,35% (2000)
Kassalikviditet
111,11%
55,75% (2000)
Soliditet
68,98%
58,42% (2000)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
622 050
4 970
-1 563
935 693
-
-
8,69%
114,36%
47,64%
-
1 017 950
-2 394
-4 345
1 545 316
-
-
10,53%
53,42%
29,35%
-
583 602
-3 700
-5 531
873 408
-
-
5,22%
108,34%
50,17%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
248 732
373 318
18 985
4 970
319 748
698 202
33 681
-2 394
248 502
335 100
10 789
-3 700

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
819 361
116 332
935 693
-
1 431 465
113 851
1 545 316
-
783 893
89 515
873 408

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
445 719
0
57 296
338 108
94 570
935 693
453 555
0
73 059
813 786
204 916
1 545 316
438 148
0
73 856
284 647
76 757
873 408

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
622 050
-
-
-
-
-
-
1 017 950
-
-
-
-
-
-
583 602

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
76281
-22,21%
8,69%
-
8,75%
47,64%
114,36%
-
-
-
106740
28,67%
10,53%
-
-28,48%
29,35%
53,42%
-
-
-
84645
-
5,22%
-
5,13%
50,17%
108,34%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
530 479
1 367
-3 369
482 308
-
-
2,42%
111,11%
68,98%
-
879 842
-11 607
-11 607
759 621
-
-
-2,35%
55,75%
58,42%
-
492 135
-8 124
-8 124
439 724
-
-
-4,15%
97,74%
76,14%

Resultaträkning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
157 161
373 318
1 228
1 367
181 640
698 202
-9 431
-11 607
157 035
335 100
-8 778
-8 124

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2001-12
2000-12
1999-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
400 371
81 937
482 308
-
666 413
93 208
759 621
-
382 607
57 117
439 724

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2001-12
2000-12
1999-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
332 698
0
23 724
57 614
68 272
482 308
443 764
0
50 387
99 177
166 293
759 621
334 794
0
37 650
13 386
53 894
439 724

Löner & utdelning (tkr)

2001-12
2000-12
1999-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
530 479
-
-
-
-
-
-
879 842
-
-
-
-
-
-
492 135

Nyckeltal

2001-12
2000-12
1999-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
24952
-13,48%
2,42%
-
8,69%
68,98%
111,11%
-
-
-
40956
15,67%
-2,35%
-
-40,24%
58,42%
55,75%
-
-
-
28872
-
-4,15%
-
2,05%
76,14%
97,74%

Verksamhet & Status

Org.nummer
212000-2148
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Kommun
Registreringsdatum
1974-01-01
Juridiskt namn
Malung-Sälens kommun
Länsäte
Malung-Sälen

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

SN35300 Värme- & köldförsörjning | SN85311 Gymnasieskola studieförberedande utb | SN02102 Skogsvårdsföretag | SN42110 Väganläggningsentreprenör | SN68203 Fastighetsbolag, andra lokaler | SN79900 Turistservice | SN81300 Trädgårdsserviceföretag | SN84111 Stats- & kommunledning | SN84114 Informationsverk | SN84115 Stödmyndighet t offentlig förvaltn | SN84121 Administration grund-& gymnasieskola | SN84124 Administration social verksamhet | SN84125 Administration kultur, miljö, boende | SN84131 Administration infrastrukturprogram | SN84133 Administration arbetsmarknadsprogram | SN84139 Admin av andra näringslivsprogram | SN84250 Brand- & räddningsverksamhet | SN85100 Förskoleverksamhet | SN8510010 Förskola, kommunal | SN85201 Grundskoleutbildning & förskoleklass | SN8520160 Grundskola högstadiet | SN8520161 Grundskola mellanstadiet | SN8520162 Grundskola lågstadiet | SN85202 Grundsärskola | SN85321 Gymnasial yrkesutbildning | SN8532110 Gymnasieskola | SN8532161 Bygg- & anläggningsprogram | SN8532162 Elprogram | SN8532164 Estetiskt program | SN8532166 Handels- & administrationsprogram | SN8532168 Hotell- & turismprogram | SN8532174 Idrottsprogram | SN8532176 Specialprogram | SN85521 Kommunal kulturskola | SN86102 Somatisk vård, sjukhus | SN87201 Boende för psyk funktionshindrade | SN87301 Servicehus, gruppboende, ålderdomsh | SN87302 Serviceboende för funktionshindrade | SN87901 Särskilt boende för barn & ungdomar | SN88101 Sociala insatser för äldre | SN88102 Sociala insatser, funktionshindrade | SN8810210 Dagcenter & hemtjänst, annan | SN88910 Barnomsorg, annan | SN8891010 Fritidshem | SN8891020 Fritidshem, kommunalt | SN88993 Individ- & familjeomsorg | SN91011 Bibliotek | SN9101110 Kommun- & stadsbibliotek | SN9101115 Gymnasiebibliotek | SN9101125 Grundskolebibliotek | SN91012 Arkiv | SN93119 Sporthall, idrottsplats, sportanlägg | SN9311930 Simhall | SN93290 Fritids- & annan nöjesarrangör | SN9329010 Fritidsgård | SN96011 Industri- & institutionstvätteri | SN8531110 Naturvetenskapligt program | SN8531120 Samhällsvetenskapligt program | SN8531130 Introduktionsprogram | SN8531140 Teknikprogram | SN3530090 Svensk Fjärrvärme
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).