Västmanlands läns landsting

Ekonomisk rating (2002)

2
Mycket väl godkänd Poäng: 12/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Landstingshuset ing 4, 721 89, VÄSTERÅS
Tel.nummer
021-173000
E-postadress
region@regionvastmanland.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
232100-0172
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1974
Bolagsform
Landsting
Moderbolag
Västmanlands läns landsting
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Västmanlands läns landsting
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västerås
Ekonomisk rating (2002)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok och den finansiella styrkan är bra. Lönsamheten är dessutom utmärkt. Om bolaget kan öka sin tillväxt kommer lönsamheten att kraftigt förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-22,12%
16,84% (2001)
Kassalikviditet
63,18%
94,21% (2001)
Soliditet
47,86%
52,06% (2001)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
5 022 800
-169 700
-169 700
2 492 900
-
-
-20,34%
68,91%
45,33%
-
4 839 900
82 000
82 000
2 622 500
-
-
13,90%
95,47%
49,49%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
657 200
4 365 600
-189 800
-169 700
716 700
4 123 200
25 400
82 000
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 864 000
628 900
2 492 900
-
1 753 400
869 100
2 622 500
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 130 100
-
486 700
14 400
861 700
2 492 900
1 297 800
-
433 100
16 700
874 900
2 622 500
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
5 022 800
-
-
-
-
-
-
4 839 900
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
296900
-8,30%
-20,34%
-
-35,42%
45,33%
68,91%
-
-
-
458500
-
13,90%
-
-0,81%
49,49%
95,47%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
5 001 600
-174 100
-174 100
2 330 900
0
1 774 200
-22,12%
63,18%
47,86%
-
4 696 200
82 700
82 700
2 477 100
0
1 632 300
16,84%
94,21%
52,06%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
636 000
4 365 600
-194 900
-174 100
573 000
4 123 200
23 700
82 700
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 801 000
529 900
2 330 900
-
1 677 200
799 900
2 477 100
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 115 600
-
430 100
-
785 200
2 330 900
1 289 600
-
372 900
-
814 600
2 477 100
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
1 774 200
-
653 900
-
5 001 600
-
-
1 632 300
-
597 400
-
4 696 200
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2001-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
235200
10,99%
-22,12%
-
-40,14%
47,86%
63,18%
-
-
-
396600
-
16,84%
-
-2,57%
52,06%
94,21%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).