Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Ryckepungsvägen 7, 791 77, FALUN
Tel.nummer
023-775500
E-postadress
falun@dialect.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556233-5520
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1983
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Dia Falun & Västerås AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Dia Falun & Västerås AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Falun
Nyckeltal
Vinstmarginal
3,43%
9,00% (2016)
Kassalikviditet
107,37%
126,96% (2016)
Soliditet
32,67%
38,74% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
15
25 169
801
615
9 177
-
-
3,43%
107,37%
32,67%
15
26 257
2 289
1 604
9 245
0
0
9,00%
126,96%
38,74%
16
24 728
662
662
5 956
0
6 023
3,12%
84,37%
29,85%
18
27 294
607
607
6 720
0
6 513
3,01%
68,05%
18,10%
17
22 839
-463
-463
7 503
0
5 173
-1,06%
61,88%
8,13%
20
29 417
1 175
1 175
8 238
-
6 164
4,97%
58,82%
15,45%
20
29 635
-1 445
-1 445
8 955
1 042
5 699
-3,49%
46,84%
1,64%
24
31 006
405
406
11 207
620
5 792
1,75%
56,28%
12,42%
14
15 913
-641
-676
6 912
254
3 997
-3,29%
105,27%
14,27%
15
20 263
227
167
6 989
262
4 242
2,40%
115,83%
23,78%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
24 758
411
833
801
25 910
347
2 331
2 289
24 497
231
764
662
27 092
202
815
607
22 601
238
-239
-463
29 290
127
1 403
1 175
29 483
152
-1 031
-1 445
30 998
8
-25
405
14 513
1 400
-481
-641
19 340
923
241
227

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
795
8 383
9 178
-
828
8 417
9 245
-
839
5 117
5 956
-
1 276
5 444
6 720
-
1 326
6 177
7 503
-
1 742
6 496
8 238
-
2 282
6 673
8 955
-
2 820
8 387
11 207
-
953
5 959
6 912
-
979
6 011
6 990

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 678
410
-
-
6 089
9 177
3 262
410
-
-
5 572
9 244
1 778
-
-
-
4 178
5 956
1 216
-
-
120
5 384
6 720
610
-
-
250
6 644
7 504
1 273
-
-
-
6 965
8 238
147
-
-
-
8 807
8 954
1 392
-
-
-
9 815
11 207
986
-
-
2 076
3 850
6 912
1 662
-
-
1 923
3 404
6 989

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
376
25 169
-
-
-
-
-
1 200
26 257
-
-
6 023
-
2 441
120
24 728
-
-
6 513
-
2 468
100
27 294
-
-
5 173
-
2 158
-
22 839
-
-
6 164
-
2 479
-
29 417
1 042
-
5 699
-
2 685
-
29 635
620
-
5 792
-
2 431
-
31 006
254
-
3 997
-
1 548
-
15 913
262
-
4 242
-
1 705
-
20 263

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
15
1 651
533
910
-4,45%
3,43%
100,00%
9,27%
32,67%
107,37%
15
1 727
575
2403
5,77%
9,00%
100,00%
10,98%
38,74%
126,96%
16
1 531
537
1215
-9,58%
3,12%
100,00%
3,83%
29,85%
84,37%
18
1 505
509
1392
19,87%
3,01%
100,00%
0,22%
18,10%
68,05%
17
1 329
439
324
-22,84%
-1,06%
100,00%
-2,07%
8,13%
61,88%
20
1 465
438
1953
-0,65%
4,97%
100,00%
-1,60%
15,45%
58,82%
20
1 474
481
-474
-4,89%
-3,49%
100,00%
-7,24%
1,64%
46,84%
24
1 292
391
139
113,59%
1,75%
100,00%
-4,61%
12,42%
56,28%
14
1 037
424
-421
-24,96%
-3,29%
100,00%
14,53%
14,27%
105,27%
15
1 289
441
310
-
2,40%
100,00%
13,48%
23,78%
115,83%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556233-5520
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1983-09-15
Juridiskt namn
Dia Falun & Västerås AB
Länsäte
Falun
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).