Huurre Sweden AB

Ekonomisk rating (2017)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Slånbärsgatan 8, 722 23, VÄSTERÅS
Tel.nummer
021-3705000
E-postadress
info@huurre.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556102-4349
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1966
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Huurre Sweden AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Huurre Sweden AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Västerås
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
0,57%
-0,31% (2016)
Kassalikviditet
124,19%
134,85% (2016)
Soliditet
31,13%
34,26% (2016)
Bruttovinstmarginal
42,45%
50,99% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
123
297 837
42
-916
153 872
0
65 102
0,57%
124,19%
31,13%
124
241 476
-1 600
-624
140 234
562
61 830
-0,31%
134,85%
34,26%
138
263 112
1 502
769
142 170
1 122
68 157
1,56%
138,86%
34,23%
144
277 824
1 839
3 599
136 635
1 240
69 223
1,13%
136,90%
35,06%
143
279 914
-165
-1 414
134 063
1 111
66 763
0,79%
125,79%
33,04%
134
240 883
-4 403
-4 027
119 165
1 353
59 451
-0,85%
117,76%
34,56%
134
289 522
1 342
880
127 641
2 626
59 674
1,38%
100,78%
30,23%
116
249 465
4 199
2 451
157 030
2 134
49 530
3,01%
86,27%
22,13%
107
206 101
-1 609
11 598
130 003
1 345
44 000
1,06%
76,55%
20,88%
132
313 028
1 189
1 189
121 162
1 851
51 939
4,86%
70,77%
11,01%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
297 837
-
761
42
241 476
-
-2 555
-1 600
263 112
-
3 263
1 502
277 824
-
88
1 839
279 914
-
161
-165
240 883
-
-3 318
-4 403
289 522
-
2 145
1 342
249 465
-
1 979
4 199
206 101
-
-2 496
-1 609
313 028
-
9 472
1 189

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
33 413
120 459
153 872
-
31 427
108 807
140 234
-
35 262
106 908
142 170
-
32 223
104 412
136 635
-
40 925
93 138
134 063
-
44 267
74 898
119 165
-
49 171
78 468
127 639
-
84 505
72 524
157 029
-
86 076
43 927
130 003
-
69 581
51 581
121 162

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
47 126
987
6 927
10 684
88 148
153 872
48 043
0
6 966
12 685
72 540
140 234
48 666
0
7 452
15 394
70 657
142 169
47 898
0
7 552
12 519
68 665
136 634
44 298
0
6 185
12 051
71 528
134 062
41 188
0
4 004
13 021
60 951
119 164
38 582
0
3 145
19 604
66 309
127 640
34 755
0
2 752
45 731
73 793
157 031
27 145
0
4 335
47 576
50 947
130 003
13 335
0
5 249
32 904
69 673
121 161

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
65 102
-
27 033
-
297 837
562
-
61 830
-
26 727
-
241 476
1 122
-
68 157
-
27 486
-
263 112
1 240
108
69 223
-
27 733
-
277 824
1 111
-
66 763
-
26 817
-
279 914
1 353
-
59 451
-
24 349
-
240 883
2 626
900
59 674
-
23 393
-
289 522
2 134
-
49 530
-
20 116
-
249 465
1 345
-
44 000
-
18 292
-
206 101
1 851
-
51 939
-
17 317
-
313 028

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
123
2 421
765
14709
23,34%
0,57%
42,45%
10,85%
31,13%
124,19%
124
1 947
747
10931
-8,22%
-0,31%
50,99%
15,02%
34,26%
134,85%
138
1 907
726
17539
-5,30%
1,56%
49,83%
13,78%
34,23%
138,86%
144
1 929
696
14830
-0,75%
1,13%
48,52%
12,87%
35,06%
136,90%
143
1 957
686
14126
16,20%
0,79%
46,63%
7,72%
33,04%
125,79%
134
1 798
653
8224
-16,80%
-0,85%
46,20%
5,79%
34,56%
117,76%
134
2 161
663
12958
16,06%
1,38%
40,63%
4,20%
30,23%
100,78%
116
2 151
660
14394
21,04%
3,01%
43,22%
-0,51%
22,13%
86,27%
107
1 926
640
11396
-34,16%
1,06%
44,86%
-3,41%
20,88%
76,55%
132
2 371
591
24390
-
4,86%
38,71%
-5,78%
11,01%
70,77%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556102-4349
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1966-02-09
Juridiskt namn
Huurre Sweden AB
Länsäte
Västerås
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).