Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Orvar Bergmarks Plats 1, 702 23, ÖREBRO
Tel.nummer
010-1226000
E-postadress
post.modus@moelven.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556175-3178
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1973
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Moelven Modus AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Örebro
Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,01%
3,83% (2016)
Kassalikviditet
119,08%
129,55% (2016)
Soliditet
55,29%
50,42% (2016)
Bruttovinstmarginal
58,03%
56,88% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
179
300 823
-265
-1 320
101 954
30
81 023
-0,01%
119,08%
55,29%
182
317 314
11 958
7 978
106 623
30
76 848
3,83%
129,55%
50,42%
162
267 290
17 730
4 000
86 972
30
68 550
6,66%
137,41%
51,50%
154
240 101
23 240
-862
79 525
41
60 260
9,71%
131,21%
48,71%
144
236 167
19 267
14 894
77 883
1 030
58 492
8,18%
151,16%
51,52%
159
250 981
16 324
12 418
76 121
1 515
62 865
6,53%
155,65%
54,29%
146
225 141
16 395
11 761
78 265
1 161
58 185
7,33%
154,76%
54,34%
146
232 719
21 851
13 104
78 018
916
53 639
9,41%
157,77%
56,98%
146
207 916
15 560
11 307
63 251
948
52 571
7,53%
132,66%
56,33%
151
227 423
27 754
19 556
66 306
1 084
53 699
12,25%
125,29%
53,57%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
300 823
-
-26
-265
317 314
-
12 024
11 958
267 230
60
17 629
17 730
240 032
69
22 889
23 240
235 894
273
18 890
19 267
250 580
401
15 719
16 324
224 818
323
15 584
16 395
232 484
235
21 508
21 851
207 429
487
15 143
15 560
227 082
341
26 250
27 754

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
37 000
64 954
101 954
-
30 013
76 610
106 623
-
22 761
64 211
86 972
-
20 436
59 089
79 525
-
16 092
61 791
77 883
-
15 530
60 591
76 121
-
17 871
60 394
78 265
-
19 900
58 118
78 018
-
19 301
43 950
63 251
-
19 756
46 550
66 306

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
44 965
14 626
0
0
42 363
101 954
46 285
9 582
0
0
50 756
106 623
38 307
8 313
0
0
40 352
86 972
34 307
5 676
0
0
39 542
79 525
35 169
6 354
0
0
36 360
77 883
36 162
6 619
0
0
33 340
76 121
36 785
7 367
0
0
34 113
78 265
37 643
8 734
0
0
31 641
78 018
31 909
4 772
0
0
26 570
63 251
31 804
4 767
0
0
29 735
66 306

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
30
-
81 023
-
35 099
-
300 823
30
-
76 848
-
35 686
-
317 314
30
-
68 550
-
33 973
-
267 290
41
-
60 260
-
30 663
-
240 101
1 030
-
58 492
-
29 437
-
236 167
1 515
-
62 865
-
32 347
-
250 981
1 161
-
58 185
-
27 974
-
225 141
916
-
53 639
-
25 663
-
232 719
948
-
52 571
-
24 728
-
207 916
1 084
-
53 699
-
25 398
-
227 423

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
179
1 681
688
3022
-5,20%
-0,01%
58,03%
7,51%
55,29%
119,08%
182
1 743
635
14527
18,74%
3,83%
56,88%
8,15%
50,42%
129,55%
162
1 650
645
20112
11,33%
6,66%
61,30%
8,93%
51,50%
137,41%
154
1 559
626
25378
1,75%
9,71%
63,05%
8,14%
48,71%
131,21%
144
1 638
661
21613
-5,86%
8,18%
60,76%
10,78%
51,52%
151,16%
159
1 576
639
19263
11,46%
6,53%
60,64%
10,88%
54,29%
155,65%
146
1 540
627
18172
-3,30%
7,33%
62,26%
11,69%
54,34%
154,76%
146
1 592
584
24248
12,08%
9,41%
60,01%
11,39%
56,98%
157,77%
146
1 421
562
18096
-8,65%
7,53%
61,16%
8,38%
56,33%
132,66%
151
1 504
555
28629
-
12,25%
60,10%
7,40%
53,57%
125,29%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556175-3178
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1973-01-23
Juridiskt namn
Moelven Modus AB
Länsäte
Örebro
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).