Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Elvägen 4, 443 61, STENKULLEN
Tel.nummer
0302-25200
E-postadress
info@zeelandia.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556294-6565
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1987
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Zeelandia AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lerum
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 6/15: Väl godkänd

Företaget har svag ekonomisk utveckling inom tillväxt och lönsamhet. Den ekonomiska styrkan i form av bland annat soliditet, kassalikviditet och andra styrkefaktorer är dock godkänd.

Nyckeltal
Vinstmarginal
-0,69%
3,52% (2016)
Kassalikviditet
168,85%
179,27% (2016)
Soliditet
73,58%
74,98% (2016)
Bruttovinstmarginal
-14,29%
-13,71% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
68
249 242
3 485
2 708
106 466
2 543
24 812
1,41%
167,66%
69,56%
80
273 451
3 951
2 796
120 742
2 016
26 838
1,48%
188,45%
59,33%
85
281 572
4 032
3 081
118 409
2 335
27 628
1,50%
190,72%
57,32%
88
280 243
7 606
6 795
117 552
1 981
27 830
2,94%
178,64%
55,10%
89
297 057
1 426
617
125 594
1 821
27 280
0,79%
183,02%
46,28%
85
276 033
6 054
4 198
140 351
2 032
25 741
2,47%
224,71%
40,94%
90
288 344
4 604
2 608
136 530
2 498
26 647
1,86%
205,39%
39,50%
94
303 083
6 514
6 598
140 239
2 431
26 686
2,77%
179,85%
36,77%

Resultaträkning (tkr)

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
248 058
1 184
3 439
3 485
271 631
1 820
3 843
3 951
280 814
758
4 047
4 032
274 769
5 474
7 785
7 606
294 215
2 842
2 485
1 426
275 200
833
6 669
6 054
285 888
2 456
5 222
4 604
301 668
1 415
7 742
6 514

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
34 321
72 145
106 466
-
41 550
79 192
120 742
-
43 271
75 138
118 409
-
45 871
71 681
117 552
-
48 379
77 215
125 594
-
51 858
88 493
140 351
-
54 574
81 956
136 530
-
55 053
85 186
140 239

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
74 063
-
2 210
2 763
27 430
106 466
71 640
-
2 212
18 475
28 415
120 742
67 877
-
2 166
23 634
24 732
118 409
64 768
-
2 331
26 258
24 195
117 552
58 130
-
2 332
38 916
26 216
125 594
57 462
-
3 402
52 924
26 563
140 351
53 924
-
3 475
53 933
24 281
135 613
51 563
-
3 015
55 887
29 237
139 702

Löner & utdelning (tkr)

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 543
151
24 812
338
11 249
-
249 242
2 016
105
26 838
76
11 613
-
273 451
2 335
208
27 628
256
11 894
-
281 572
1 981
-
27 830
-
11 826
-
280 243
1 821
-
27 280
-
11 793
-
297 057
2 032
72
25 741
18
11 379
-
276 033
2 498
92
26 647
32
11 239
-
288 344
2 431
115
26 686
147
11 922
-
303 083

Nyckeltal

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
68
3 648
-
5649
-8,68%
1,41%
-12,96%
18,03%
69,56%
167,66%
80
3 395
-
6055
-3,27%
1,48%
-13,85%
18,69%
59,33%
188,45%
85
3 304
-
6213
2,20%
1,50%
-13,21%
17,95%
57,32%
190,72%
88
3 122
-
10116
-6,61%
2,94%
-14,00%
17,28%
55,10%
178,64%
89
3 306
-
4817
6,91%
0,79%
-14,29%
17,33%
46,28%
183,02%
85
3 238
-
10071
-3,74%
2,47%
-14,79%
22,50%
40,94%
224,71%
90
3 177
-
8697
-5,23%
1,86%
-15,38%
20,17%
39,50%
205,39%
94
3 209
-
10757
-
2,77%
-14,77%
18,55%
36,77%
179,85%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
63
245 808
-1 765
-919
107 398
2 063
26 192
-0,69%
168,85%
73,58%
64
250 732
8 754
6 052
107 521
1 287
25 726
3,52%
179,27%
74,98%
58
220 914
800
697
106 466
2 153
23 795
0,37%
167,65%
69,56%
62
211 267
1 526
1 606
115 510
1 294
24 992
0,73%
211,64%
63,99%
68
227 723
2 748
2 620
114 183
1 606
26 124
1,25%
240,84%
63,68%
66
209 504
4 181
95
105 298
1 192
24 523
2,20%
207,87%
60,47%
67
226 599
-802
1 925
118 965
1 055
23 920
-0,06%
230,56%
53,17%
64
213 729
4 328
3 071
135 077
1 169
22 488
2,26%
296,08%
47,62%
67
235 713
4 827
2 548
131 672
1 125
23 343
2,29%
253,55%
46,53%
69
243 675
5 422
8 261
135 690
1 051
23 113
2,95%
208,43%
42,59%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
244 599
1 209
-1 693
-1 765
249 320
1 412
8 693
8 754
219 730
1 184
2 646
800
209 449
1 818
1 369
1 526
226 965
758
2 676
2 748
204 655
4 849
4 243
4 181
223 757
2 842
36
-802
212 896
833
4 583
4 328
234 103
1 610
5 170
4 827
242 061
1 614
6 630
5 422

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
36 461
70 937
107 398
-
37 069
70 452
107 521
-
34 321
72 145
106 466
-
47 582
67 928
115 510
-
49 727
64 456
114 183
-
52 158
53 140
105 298
-
58 391
60 574
118 965
-
60 659
74 418
135 077
-
62 606
69 066
131 672
-
63 546
72 144
135 690

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
73 669
6 868
1 125
-
25 736
107 398
74 588
7 734
1 106
-
24 093
107 521
68 535
7 086
651
2 763
27 431
106 466
67 838
7 798
496
18 475
20 903
115 510
65 765
8 901
208
23 475
15 834
114 183
58 051
7 203
234
25 850
13 960
105 298
57 956
6 793
311
38 600
15 305
118 965
56 031
10 627
342
51 350
16 727
135 077
52 960
10 654
373
51 600
16 085
131 672
50 412
9 454
405
54 600
20 819
135 690

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 063
-
26 192
134
11 880
-
245 808
1 287
253
25 726
558
11 055
-
250 732
2 153
96
23 795
338
10 828
-
220 914
1 294
50
24 992
45
10 794
-
211 267
1 606
114
26 124
186
11 203
-
227 723
1 192
-
24 523
-
10 338
-
209 504
1 055
-
23 920
-
10 305
-
226 599
1 169
72
22 488
18
9 929
-
213 729
1 125
92
23 343
32
10 067
-
235 713
1 051
115
23 113
147
10 142
-
243 675

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
63
3 883
-
-568
-1,89%
-0,69%
-14,29%
18,48%
73,58%
168,85%
64
3 896
-
9799
13,47%
3,52%
-13,71%
18,59%
74,98%
179,27%
58
3 788
-
3297
4,91%
0,37%
-14,10%
20,35%
69,56%
167,65%
62
3 378
-
1865
-7,72%
0,73%
-17,03%
22,45%
63,99%
211,64%
68
3 338
-
2884
10,90%
1,25%
-15,67%
21,42%
63,68%
240,84%
66
3 101
-
4477
-8,54%
2,20%
-15,69%
19,14%
60,47%
207,87%
67
3 340
-
347
5,10%
-0,06%
-16,37%
20,23%
53,17%
230,56%
64
3 327
-
4925
-9,06%
2,26%
-16,56%
27,10%
47,62%
296,08%
67
3 494
-
5543
-3,29%
2,29%
-16,29%
22,63%
46,53%
253,55%
69
3 508
-
7035
-
2,95%
-16,19%
21,20%
42,59%
208,43%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556294-6565
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1987-03-05
Juridiskt namn
Zeelandia AB
Länsäte
Lerum
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).