Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Chalmersplatsen 4, 412 58, GÖTEBORG
Tel.nummer
031-7721000
E-postadress
chalmers@chalmers.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556479-5598
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1993
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Chalmers Tekniska Högskola AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Chalmers Tekniska Högskola AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Göteborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
1,18%
-4,50% (2016)
Kassalikviditet
160,80%
164,57% (2016)
Soliditet
19,62%
19,22% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3049
3 699 498
241 737
232 200
3 526 261
9 996
1 385 833
9,29%
183,27%
26,31%
2939
3 532 001
101 180
93 021
6 059 067
8 687
1 331 238
8,57%
168,18%
15,31%
2836
3 347 078
6 303
-39 948
5 845 025
8 980
1 258 896
4,31%
162,21%
10,11%
2735
3 257 747
92 518
36 050
5 695 323
8 194
1 193 332
7,50%
161,15%
11,08%
2613
3 108 208
24 247
-16 021
5 969 702
8 220
1 126 673
6,06%
179,85%
9,96%
2436
2 906 241
149 562
120 559
5 916 206
7 867
1 005 474
10,96%
171,41%
10,32%
2259
2 777 742
164 392
131 614
5 503 858
7 823
916 549
11,08%
165,56%
8,91%
2178
2 456 461
-333 339
-357 353
5 305 501
6 060
843 481
-6,23%
152,22%
6,76%

Resultaträkning (tkr)

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 645 934
53 564
328 911
241 737
3 459 882
72 119
281 166
101 180
3 298 672
48 406
116 773
6 303
3 209 011
48 736
175 591
92 518
3 057 843
50 365
113 825
24 247
2 856 145
50 096
280 624
149 562
2 777 742
-
241 213
164 392
2 456 461
-
-219 572
-333 339

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
570 733
2 955 528
3 526 261
-
3 153 650
2 905 417
6 059 067
-
2 970 455
2 874 570
5 845 025
-
2 960 093
2 735 230
5 695 323
-
2 977 920
2 991 782
5 969 702
-
2 988 619
2 927 587
5 916 206
-
2 931 416
2 572 442
5 503 858
-
2 985 620
2 319 881
5 305 501

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
927 659
0
941 272
50 897
1 606 433
3 526 261
927 345
0
1 118 725
2 286 928
1 726 069
6 059 067
590 896
0
1 127 384
2 106 731
1 771 742
5 596 753
630 841
0
1 054 973
2 098 822
1 697 285
5 481 921
594 791
0
1 408 450
2 141 794
1 663 471
5 808 506
610 831
0
1 290 612
2 176 480
1 705 703
5 783 626
490 333
0
1 213 458
2 135 021
1 553 736
5 392 548
358 715
0
1 098 540
2 244 289
1 516 319
5 217 863

Löner & utdelning (tkr)

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
9 996
-
1 385 833
-
572 169
-
3 699 498
8 687
-
1 331 238
-
588 680
-
3 532 001
8 980
-
1 258 896
-
693 348
-
3 347 078
8 194
-
1 193 332
-
645 444
-
3 257 747
8 220
-
1 126 673
-
663 157
-
3 108 208
7 867
-
1 005 474
-
461 069
-
2 906 241
7 823
-
916 549
-
516 552
-
2 777 742
6 060
-
843 481
-
480 603
-
2 456 461

Nyckeltal

2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3 049
1 196
664
1416034
5,38%
9,29%
100,00%
37,00%
26,31%
183,27%
2 939
1 177
676
1567063
4,89%
8,57%
100,00%
34,09%
15,31%
168,18%
2 836
1 163
716
1397194
2,79%
4,31%
100,00%
33,43%
10,11%
162,21%
2 735
1 173
698
1389403
4,94%
7,50%
100,00%
32,34%
11,08%
161,15%
2 613
1 170
705
1677895
7,06%
6,06%
100,00%
43,44%
9,96%
179,85%
2 436
1 172
626
1722872
2,82%
10,96%
100,00%
42,78%
10,32%
171,41%
2 259
1 230
661
1603651
13,08%
11,08%
100,00%
36,67%
8,91%
165,56%
2 178
1 128
618
1029829
-
-6,23%
100,00%
32,71%
6,76%
152,22%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
3066
3 695 443
2 141
2 141
3 452 088
4 223
1 466 964
1,18%
160,80%
19,62%
3076
3 610 728
-200 260
-200 260
3 513 364
3 718
1 437 388
-4,50%
164,57%
19,22%
2992
3 597 257
222 658
222 658
3 402 606
3 696
1 362 858
7,27%
180,72%
25,73%
2889
3 398 138
90 625
90 625
3 316 711
3 548
1 304 806
4,47%
173,13%
19,68%
2793
3 215 372
-46 164
-46 164
3 274 720
4 477
1 237 077
-0,15%
167,03%
17,17%
2691
3 119 735
32 331
32 331
3 200 731
4 117
1 169 568
2,63%
167,74%
19,00%
2567
2 961 451
-10 178
-10 178
3 498 210
3 442
1 103 674
1,71%
188,95%
16,46%
2391
2 777 744
120 793
120 793
3 410 248
3 577
986 161
6,87%
181,77%
17,19%
2222
2 607 055
129 901
129 901
3 102 263
3 308
901 035
6,64%
174,76%
15,00%
2145
2 305 351
-352 691
-352 691
2 816 522
1 875
828 100
-12,24%
161,15%
11,91%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 658 823
36 620
52 583
2 141
3 574 042
36 686
-152 931
-200 260
3 557 474
39 783
263 649
222 658
3 356 121
42 017
139 351
90 625
3 176 396
38 976
-28 643
-46 164
3 080 068
39 667
27 950
32 331
2 920 724
40 727
-18 795
-10 178
2 738 370
39 374
157 505
120 793
2 607 055
-
104 943
129 901
2 305 351
-
-346 484
-352 691

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
652 902
2 799 186
3 452 088
-
583 118
2 930 246
3 513 364
-
519 050
2 883 556
3 402 606
-
466 980
2 849 731
3 316 711
-
485 067
2 789 652
3 274 719
-
500 221
2 700 510
3 200 731
-
505 018
2 993 192
3 498 210
-
514 388
2 895 859
3 410 247
-
531 823
2 570 440
3 102 263
-
524 558
2 291 964
2 816 522

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
677 293
0
1 034 047
0
1 740 748
3 452 088
675 152
0
1 057 653
0
1 780 559
3 513 364
875 412
0
937 865
0
1 589 329
3 402 606
652 753
0
1 019 402
0
1 644 556
3 316 711
562 128
0
1 042 784
0
1 669 808
3 274 720
608 292
0
982 521
0
1 609 918
3 200 731
575 962
0
1 337 168
1 000
1 584 080
3 498 210
586 139
0
1 231 114
2 000
1 590 994
3 410 247
465 346
0
1 163 050
3 000
1 470 867
3 102 263
335 445
0
1 058 859
0
1 422 218
2 816 522

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4 223
-
1 466 964
-
717 755
-
3 695 443
3 718
-
1 437 388
-
860 844
-
3 610 728
3 696
-
1 362 858
-
560 025
-
3 597 257
3 548
-
1 304 806
-
574 078
-
3 398 138
4 477
-
1 237 077
-
678 263
-
3 215 372
4 117
-
1 169 568
-
630 621
-
3 119 735
3 442
-
1 103 674
-
648 232
-
2 961 451
3 577
-
986 161
-
449 237
-
2 777 744
3 308
-
901 035
-
505 482
-
2 607 055
1 875
-
828 100
-
465 826
-
2 305 351

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
3 066
1 193
734
1208688
2,37%
1,18%
100,00%
28,93%
19,62%
160,80%
3 076
1 162
771
1012119
0,47%
-4,50%
100,00%
32,17%
19,22%
164,57%
2 992
1 189
662
1300707
6,00%
7,27%
100,00%
36,38%
25,73%
180,72%
2 889
1 162
671
1261268
5,66%
4,47%
100,00%
35,91%
19,68%
173,13%
2 793
1 137
712
1119043
3,13%
-0,15%
100,00%
35,26%
17,17%
167,03%
2 691
1 145
693
1121723
5,46%
2,63%
100,00%
35,41%
19,00%
167,74%
2 567
1 138
700
1427957
6,66%
1,71%
100,00%
48,25%
16,46%
188,95%
2 391
1 145
623
1495907
5,04%
6,87%
100,00%
47,65%
17,19%
181,77%
2 222
1 173
658
1371336
13,09%
6,64%
100,00%
42,18%
15,00%
174,76%
2 145
1 075
611
819195
-
-12,24%
100,00%
37,73%
11,91%
161,15%
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).