Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Pålsjögatan 9, 254 41, HELSINGBORG
Tel.nummer
042-327474
E-postadress
helsingborg@skandiamaklarna.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556622-7608
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
2002
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Mäklarfirman Kupolen AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Mäklarfirman Kupolen AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Helsingborg
Nyckeltal
Vinstmarginal
-1,28%
-8,43% (2016)
Kassalikviditet
102,99%
104,65% (2016)
Soliditet
11,71%
12,14% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
8
6 763
-85
-85
948
-
-
-1,28%
102,99%
11,71%
8
6 199
-492
-492
1 615
0
0
-8,43%
104,65%
12,14%
8
6 282
190
190
2 089
0
2 519
3,27%
136,79%
32,98%
7
4 516
70
70
1 437
0
1 535
1,72%
152,77%
34,73%
7
5 063
205
205
1 591
0
1 791
4,35%
141,37%
26,96%
6
4 062
117
117
957
337
1 038
3,54%
170,28%
23,41%
6
3 763
-255
-255
684
334
995
-6,32%
172,13%
15,64%
6
4 501
-280
-280
867
530
1 397
-6,05%
159,64%
12,92%
6
4 398
-93
-93
966
446
1 193
-1,63%
145,56%
11,59%
5
3 165
-1 086
-671
985
476
812
-33,80%
98,83%
10,66%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
6 388
375
-82
-85
5 821
378
-491
-492
5 866
416
192
190
4 472
44
77
70
5 056
7
220
205
4 042
20
143
117
3 750
13
-240
-255
4 332
169
-267
-280
4 287
111
-77
-93
3 163
2
-1 080
-1 086

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
87
862
949
-
130
1 485
1 615
-
174
1 915
2 089
-
4
1 433
1 437
-
19
1 572
1 591
-
29
928
957
-
55
630
685
-
163
704
867
-
327
639
966
-
478
508
986

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
111
0
0
0
837
948
196
0
0
0
1 419
1 615
689
0
0
0
1 400
2 089
499
0
0
0
938
1 437
429
0
0
50
1 112
1 591
224
0
0
188
545
957
107
0
0
211
366
684
112
0
0
313
441
866
112
0
0
415
439
966
105
0
0
367
514
986

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
-
-
-
-
6 763
-
-
-
-
-
-
6 199
-
-
2 519
-
861
-
6 282
-
-
1 535
-
601
-
4 516
-
-
1 791
-
607
-
5 063
337
-
1 038
-
498
-
4 062
334
-
995
-
522
-
3 763
530
-
1 397
-
647
-
4 501
446
-
1 193
-
611
-
4 398
476
-
812
-
483
-
3 165

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
8
799
542
-39
9,74%
-1,28%
100,00%
0,39%
11,71%
102,99%
8
728
470
-448
-0,77%
-8,43%
100,00%
1,13%
12,14%
104,65%
8
733
441
239
31,17%
3,27%
100,00%
8,78%
32,98%
136,79%
7
639
328
81
-11,55%
1,72%
100,00%
11,07%
34,73%
152,77%
7
722
362
230
25,09%
4,35%
100,00%
9,10%
26,96%
141,37%
6
674
337
169
7,79%
3,54%
100,00%
9,48%
23,41%
170,28%
6
625
338
-112
-13,43%
-6,32%
100,00%
7,04%
15,64%
172,13%
6
722
451
-103
1,05%
-6,05%
100,00%
6,07%
12,92%
159,64%
6
715
398
102
35,54%
-1,63%
100,00%
4,67%
11,59%
145,56%
5
633
379
-901
-
-33,80%
100,00%
-0,19%
10,66%
98,83%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556622-7608
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
2002-01-29
Juridiskt namn
Mäklarfirman Kupolen AB
Länsäte
Helsingborg

Sökord

Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).