Lantmännen Maskin AB

Ekonomisk rating (2017)

3
Mycket väl godkänd Poäng: 11/15
Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bjurögatan 26, 211 24, MALMÖ
Tel.nummer
077-1386400
E-postadress
info.maskin@lantmannen.com
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556005-7639
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1904
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Lantmännen ek för
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Lantmännen Maskin AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Malmö
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 11/15: Mycket väl godkänd

Företaget har dåliga ekonomiska tal när det gäller tillväxten. Företagets lönsamhet är dock godkänd och den bakomliggande ekonomiska styrkan är utmärkt.

Nyckeltal
Vinstmarginal
0,95%
0,13% (2016)
Kassalikviditet
13,15%
12,14% (2016)
Soliditet
14,76%
14,94% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2004-12
2003-12
2002-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
127
1 285 384
34 423
24 120
495 976
4 261
42 256
3,63%
86,56%
40,86%
123
1 141 844
20 708
14 812
471 789
2 191
42 557
2,82%
90,50%
40,61%
119
1 101 461
25 018
7 878
523 880
2 104
39 757
3,12%
78,48%
37,88%

Resultaträkning (tkr)

2004-12
2003-12
2002-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 280 879
4 505
44 597
34 423
1 141 176
668
28 440
20 708
1 096 094
5 367
30 458
25 018

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2004-12
2003-12
2002-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
55 755
440 221
495 976
-
36 556
435 233
471 789
-
45 246
478 634
523 880

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2004-12
2003-12
2002-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
202 655
0
67 457
9 540
211 783
491 435
191 599
0
61 453
10 663
203 690
467 405
198 454
0
57 417
13 041
249 880
518 792

Löner & utdelning (tkr)

2004-12
2003-12
2002-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4 261
-
42 256
-
14 683
-
1 285 384
2 191
-
42 557
-
14 683
-
1 141 844
2 104
-
39 757
-
14 121
-
1 101 461

Nyckeltal

2004-12
2003-12
2002-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
127
10 086
529
115175
12,24%
3,63%
100,00%
17,83%
40,86%
86,56%
123
9 278
521
93190
4,11%
2,82%
100,00%
20,29%
40,61%
90,50%
119
9 211
515
91062
-
3,12%
100,00%
20,87%
37,88%
78,48%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
784
3 651 680
3 967
2 372
1 199 002
-
365 120
0,95%
13,15%
14,76%
737
3 383 381
-30 405
-5 729
1 154 843
2 168
347 903
0,13%
12,14%
14,94%
726
3 155 920
-12 043
16 374
1 223 889
2 882
328 450
0,31%
23,83%
14,57%
737
2 977 976
-41 819
-15 910
1 044 569
2 719
310 998
-0,58%
12,27%
15,84%
742
2 799 838
-19 276
-1 554
953 789
3 280
296 720
0,39%
11,98%
19,02%
735
2 930 886
-28 300
6 610
934 599
2 327
288 293
0,20%
17,94%
19,75%
757
3 239 024
11 505
-5 751
848 614
1 370
281 602
1,19%
13,76%
21,24%
769
3 032 130
17 836
12 271
982 817
1 531
281 723
1,50%
45,00%
18,46%
810
3 012 897
-11 526
-8 774
1 055 600
1 833
294 834
0,62%
16,78%
17,53%
813
3 175 984
42 205
34 843
1 272 093
1 924
290 322
2,46%
19,93%
14,76%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
3 628 195
23 485
23 994
3 967
3 360 485
22 896
3 975
-30 405
3 136 756
19 164
8 992
-12 043
2 955 204
22 772
-17 482
-41 819
2 799 827
11
8 221
-19 276
2 911 927
18 959
2 915
-28 300
3 219 945
19 079
35 099
11 505
3 014 694
17 436
41 590
17 836
2 981 150
31 747
1 528
-11 526
3 142 739
33 245
70 604
42 205

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
52 054
1 146 948
1 199 002
-
69 665
1 085 178
1 154 843
-
27 517
1 196 372
1 223 889
-
36 239
1 008 330
1 044 569
-
35 086
918 703
953 789
-
62 736
871 863
934 599
-
71 189
777 425
848 614
-
79 450
903 367
982 817
-
76 826
978 774
1 055 600
-
202 309
1 069 784
1 272 093

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
172 313
6 037
23 199
0
997 453
1 199 002
169 941
3 391
28 853
0
952 658
1 154 843
175 670
3 391
19 477
0
1 025 351
1 223 889
159 873
7 219
30 597
0
846 880
1 044 569
175 784
7 219
19 426
0
751 360
953 789
177 338
9 252
23 524
187
724 298
934 599
170 728
12 174
31 495
37
634 180
848 614
176 479
6 302
318 985
0
481 051
982 817
180 127
6 302
301 246
0
567 925
1 055 600
182 799
6 302
292 978
1 200
788 814
1 272 093

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
365 120
-
162 431
-
3 651 680
2 168
-
347 903
-
143 156
-
3 383 381
2 882
-
328 450
-
133 545
-
3 155 920
2 719
-
310 998
-
126 893
-
2 977 976
3 280
-
296 720
-
127 171
-
2 799 838
2 327
-
288 293
-
125 578
-
2 930 886
1 370
-
281 602
-
117 977
-
3 239 024
1 531
-
281 723
-
132 433
-
3 032 130
1 833
-
294 834
-
134 590
-
3 012 897
1 924
-
290 322
-
136 528
-
3 175 984

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
784
4 628
646
55427
7,97%
0,95%
100,00%
4,12%
14,76%
13,15%
737
4 560
654
40135
7,13%
0,13%
100,00%
3,94%
14,94%
12,14%
726
4 321
609
40448
6,14%
0,31%
100,00%
5,45%
14,57%
23,83%
737
4 010
602
25779
5,55%
-0,58%
100,00%
5,46%
15,84%
12,27%
742
3 773
546
37949
-3,85%
0,39%
100,00%
5,98%
19,02%
11,98%
735
3 962
580
38301
-9,57%
0,20%
100,00%
5,07%
19,75%
17,94%
757
4 254
587
81642
6,81%
1,19%
100,00%
4,45%
21,24%
13,76%
769
3 920
551
375032
1,13%
1,50%
100,00%
14,01%
18,46%
45,00%
810
3 680
540
315421
-5,14%
0,62%
100,00%
13,78%
17,53%
16,78%
813
3 866
541
376078
-
2,46%
100,00%
8,94%
14,76%
19,93%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556005-7639
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1904-10-21
Juridiskt namn
Lantmännen Maskin AB
Länsäte
Malmö
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).